A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület ( https://fenyeselekegyesulet.wordpress.com/

 ) és a MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya (http://oktatas.uni.hu ) közös rendezvénye

Időpont: 2015. október 29. 13.00 

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola (http://wesley.hu) Kline terem 1086 Budapest Dankó u. 11.

közlekedés:http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

                   

                   

Az Educatio® folyóirat ( http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php ) készülő számait hagyományosan műhelyvita előzi meg. Mostani témája a közigazgatás, a gazdaság mindennapi működése során keletkező adminisztratív adatbázisok társadalomtudományi felhasználása. A problémát három erősödő folyamat kontextusában helyezzük el: Egyfelől az államigazgatás adminisztrációja folyamatosan termeli és elérhetővé teszi a különféle adatbázisokat, miközben a szakpolitika és a közvélemény egyre inkább igényt támaszt a döntéshozást támogató „tények” előállítására. Másfelől a társadalom- vagy az oktatáskutatás felől az adatbázisok mélyebb kiaknázása számos technikai, módszertani, strukturális, etikai, hatalmi, és adatvédelmi kérdést vet fel. Harmadrészt a társadalmi élet szereplői képi és szöveges információkkal árasztják el az internetet, s mint minden információtömeg ez is látens és manifeszt strukturákat hordoz – „kvázi adatbázis” ok vannak körülöttünk.  A műhelykonferencia az ehhez kapcsolódó álláspontok, kérdések, problémák megvitatására nyújt lehetőséget. A konferencia minden érdeklődőt szívesen lát. Regisztrációt nem igényel. A rendezvény az Educatio® 2015/3. számának (szerkesztője Veroszta Zsuzsanna) tartalmához illeszkedik. 

Tervezett program

Előadók és felkért korreferensek

13. 00 Megnyitó (Nagy Péter Tibor, MSZT OSZ) 

13.05 1 szekció (levezető elnök: Csákó Mihály - Educatio). 
Gárdos Éva: Adatok és kezelésük a hivatalos statisztikában 
Székely Iván: Közadatok és nyilvános adatbázisok: a hozzáférés kérdései 
Nagy Péter Tibor: A régi-új és új-régi adatok társadalmi természete 
Setényi János: A társadalomkutatás és -kutató fogalmának átértelmeződése 

14.05, szünet 

14.10 korreferensek: Harcsa István, Lakatos Miklós 

14.
40 Vita 

15.40 szünet 

15.45 2. szekció (levezető elnök: Harcsa István - FETE) 
Salomvári György: Köznevelés az adatok bűvöletében – az adattermelés forradalma Széll Krisztián: Az adathozzáférés nemzetközi gyakorlatai 
Veroszta Zsuzsanna: Az adatbőség kutatási következményei 
Halász Gábor: Adatbázisok a nemzetközi szakpolitikában 

16.45 szünet 

16.50 korreferensek: Fehérvári Anikó, Hrubos Ildikó 

17.20 Vita 

18.20 Zárszó (Harcsa István, FETE)