Az ELTE PPK és az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya 2015.11.12-n konferenciát rendez az Általános iskola hetven éve címmel.

A rendezvény része a Tudomány hónapja rendezvénysorozatnak

A rendezvény kapcsolódik a Sáska Géza szerkesztésében 2015 végén megjelenő Educatio® tematikus számhoz

 

A konferencia várható témái:

 

1) Az alapfokú oktatás szerkezetének, változásának főbb elemei Európában az 1945 utáni esztendőktől. Főbb oktatás-, és gazdaságpolitikai célok, irányok, ideológiák, a megosztott Európa mindkét felében.

Papp Z. Attila

 

2) A magyarországi általános iskola megteremtésének céljai, fordulópontjai. A tantervi és iskola szerkezeti reformok céljai, figyelemmel az ágazaton kívüli gazdasági és általános bel–, és külpolitikai hatásokra.

Kelemen Elemér

 

Az alsó fokú oktatás magyarországi expanziójának statisztikai elemzése nemzetközi összehasonlításban (UNESCO adatbázis?). [analfabetizmus, beiskolázás, kimaradás-bukás, infrastruktúra, demográfia, oktató személyzet, az alsó-, és felső középfokú  oktatás expanziója sat.]

Csákó Mihály

 

Nemzetközi kitekintéssel a magyarországi alapfokú oktatás expanziójának egyelőséglegitimációja: az iskolán belüli és közötti egyenlőség. A származás és a nem, valamint a térségi egyenlőséget szorgalmazó politikák és következményei.

Neumann Eszter-Berényi Eszter

 

Az expanzió az (alkalmazott) pszichológiai legitimációjának és technikáinak térnyerése. (Pl. a teljesítmény-mérések, a programozott oktatás, a pályaválasztás keleten és nyugaton.)

Pléh Csaba

 

A tömegoktatás műveltség-eszméjének változásai, irányai a tantervi reformokban.

Knausz Imre

 

A kéz műveltsége és a gazdasági szükséglet a tömegoktatásban: kézimunkától a politechnikai oktatáson át a számítástechnikáig Európa mindkét felében.

Somogyvári Lajos

 

Az alsó fokú oktatáshoz kötődő gazdasági eszmék és tervek, költségek, hatékonyságuk és akadályai, nemzetközi kitekintéssel.

Polónyi István

 

Az egységes és általános állami iskola felbomlásának lépései és következményei Magyarországon.

Sáska Géza