A videobook-ot lásd az oldal alján!

 

Az Eszterházy Károly Egyetem, az MTA Neveléstörténeti Albizottsága és a Wesley János Lelkészképző Főiskola konferenciája

 

Százötven éves Eötvös népoktatási törvénye

 

időpont: 2018 szeptember 5-6

helyszín: WJLF, Kline terem, Budapest VIII Dankó u 11

közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

A konferencia ingyenes és regisztrációt nem igényel!

Az előadások húsz percesek, melyeket húsz perces vita követ. Az előadásokról és a hozzászólásokról videofelvétel és videobook készül.

 

Program

 

szeptember 5. szerda

14.00 Rektori megnyitó

Első szekció : elnököl Nagy Péter Tibor

14.10 Németh András ( D.Sc. ) A népiskolai törvény a korabeli nemzetközi recepciós hatások tükrében

14.50 Bényei Miklós ( D.Sc. ) Az 1843-44-es rendi országgyűlés kerületi választmányának törvényjavaslata

15.30 Kelemen Elemér ( Csc ) A népoktatási törvény három forrása és három alkotórésze

16.10 Szünet

16.20 Szabolcs Éva ( PhD habil. ) Tanítói vélekedések az iskoláról, a tanulóról a korabeli sajtó alapján 1868-1898

17.00 Bényei Péterné - Rébay Magdolna ( M.Sc., PhD habil. ) Az 1868. évi népiskolai törvény és a református egyház 

szeptember 6. csütörtök

Második szekció: elnököl Ugrai János

9.00 Donáth Péter ( D.Sc. ) Az első fél évszázad mérlege. Elemzések, viták, javaslatok a magyarországi elemi iskolai tanítóképzés helyzetéről, fejlesztésének lehetséges irányairól a népoktatási törvény 50. évfordulója körül

9.40. Baska Gabriella - Hegedűs Judit ( PhD, PhD ) Tanítónői karriertörténetek a dualizmus korában

10 20 Pukánszky Béla ( D.Sc. ) A népoktatási törvény és a korabeli fogyatékosságügy

11.00 szünet

11.10 Az MTA Neveléstörténeti albizottság nyilvános ülése, elnököl Németh András

11.10 Folyó ügyek

2018-19 évi tervek, a Pedagógiatörténeti Szemle ( http://pedagogiatortenetiszemle.hu ) beszámolója, Sáska Géza beszámolója forráskiadási elképzelésről, Nagy Péter Tibor beszámolója az évfordulós logikájú konferenciaszervezésről , együttműködés az ISCHE-vel (http://www.ische.org), és a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti szakosztályával ( http://pedagogiai-tarsasag.hu ) .

11.45 Biró Zsuzsanna Hanna új albizottsági tag székfoglalója: "Utak a tudományos elitbe"

12.05 vita

 

12.25 ebédszünet

 

Harmadik szekció: Elnököl Németh András

13.05 Kéri Katalin ( D.Sc. ) Az 1868-as népoktatási törvény hatása a leánynevelésre

13.45 Ugrai János ( PhD ) A népoktatási törvény előzményei - a siker előfeltételei

14.25 Sasfi Csaba ( PhD ) Népoktatás és "hosszú tanulmányok"/továbbtanulás a dualizmusban

15.05 szünet

15.15 Karády Viktor ( MTA ) Az alfabetizációs program eredményei regionális és felekezeti összehasonlításban a dualista korban

15.55. Nagy Péter Tibor ( D.Sc. ) Eötvös 1868-ának "láthatósága" - történetszociológai folyóiratelemzés

 

16.35 Zárszó

 

 

Videobook:

 

https://youtu.be/pBrBVQ0xmMA Bényei/Kelemen

 

https://youtu.be/52LedVhqB9o Kelemen

https://youtu.be/BQQ21AtvrnQ Szabolcs

https://youtu.be/7OOrqMOTdfw Rébay

https://youtu.be/C7rh8LD90KI Donáth Hegedűs

https://youtu.be/f6BCZlkVIsw Pukanszky

https://youtu.be/nltdg3fY95A Kéri

https://youtu.be/9B4Snj4DqTI Kéri

https://youtu.be/HHJ3X2IKFec Ugrai

https://youtu.be/Ptcx2lHCwOk Karády

https://youtu.be/Ubgl_XY_99Y Zárszó

 

 

Biró Zsuzsanna Hanna elbizottsági székfoglaló

https://youtu.be/ykH702Lhn5E

https://youtu.be/iJrSqKyLZps