Az iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása 2011-2016 között, valamint a népszámlálási adatok kutatási célú hasznosíthatósága

A rendezvény videofelvétele:

1.példány

https://youtu.be/OiVT1nmuAFQ

https://youtu.be/39FHfRvtm3U

https://youtu.be/eWUtFnVZW8Y

https://youtu.be/gXIk5IAyBMs

https://youtu.be/ynpNPkqRmJA

2. példány

https://archiye.org/download/Oktatas.uni.hu/rendezyenyek/20180918FenyesElek01.MP4 https://archiye.org/download/Oktatas.uni.hu/rendezyenyek/20180918FenyesElek02.MP4 https://archive.org/download/Oktatas.uni.hu/rendezvenyek/20180918FenyesElek03.MP4 https://archive.org/download/0ktatas.uni.hu/rendezvenyek/20180918FenyesElek04.MP4 https://archive.org/download/Oktatas.uni.hu/rendezvenyek/20180918FenyesElek05.MP4

Meghívó

Az iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása 2011-2016 között, valamint a népszámlálási adatok kutatási célú hasznosíthatósága

címmel rendezett műhelyvitára

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), és a BCE SzTI Társadalomstatisztikai Kutatóközpont (TKK) műhelyvitát rendez „A népszámlálási adatok kutatási célú hasznosíthatósága, valamint az iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása 2011-2016 között" címmel. Mindkét témakörhöz háttéranyagként szolgál Nagy Péter Tibor: „Az iskolázottsági egyenlőtlenségek és a 18 év alatti népesség a 2011-2016-os időszakban" címmel, az Educatio folyóiratban megjelent tanulmánya. https://akademiai.com/doi/pdf/

10.1556/2063.26.2017.4.3

A műhelyvitán különös hangsúllyal szerepel a KSH kutatószoba projekt, amely új lehetőséget nyit a külső kutatók számára azzal, hogy lehetővé teszi a hozzáférést - többek között - a 2001, 2011. évi népszámlálásokhoz és a 2016. évi mikrocenzushoz. Ez azt is jelenti, hogy - e témakörben - a műhelyvitát jelentős mértékben az ötletadás és az ötletgyűjtés jegyében szervezzük, abból a célból, hogy más kutatók is kedvet kapjanak szociológiai elemzések elvégzésére. Nagy Péter Tibor a tanulmányához szükséges adatfeldolgozásokat a KSH kutatószobájában végezte, ezért tapasztalatai mintegy követhető mintaként is szolgálnak.

A rendezvényen lehetőséget biztosítunk a szabad vitára, amelyre a „hivatalos" program befejezése után is lesz lehetőség, egy külön kisteremben.

Időpont: 2018, szeptember 18. 13'40-15'10 óra

Helyszín: a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), C 105-ös terme

Vitavezető: Nagy Beáta (BCE)

Napirend

1. Iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása 2011-2016 között Vitaindító: Nagy Péter Tibor (ELTE TÁTK OITK - WJLF)

Opponensek: - Lannert Judit (T-Tudok Zrt.)

- Harcsa István (FETE)

2. Beszélgetés a népszámlálási adatállományok kutatási célú hasznosíthatóságáról: Nagy Péter Tibor, Harcsa István

A vitára minden érdeklődőt várunk.