Téma- és paradigmaválasztási dilemmák a 21. századi filozófiában

 

WJLF, 2018. október 16-18

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

 

Az elmúlt években a Wesley János Lelkészképző Főiskolán nagyszabású konferenciasorozat zajlott a bölcsész- és társadalomtudományok 1945 utáni történetéről, a tudományos élet legaktívabb formálóinak részvételével. ( Ezeket, köztük a filozófiáról szóló, a filozófia idősebb és középnemzedékét meghívó két konferencia programját és videofelvételeit lásd itt: https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary )  A 2018/19-es akadémiai évben a sorozat az érintett tudományágak kortárs helyzetével foglalkozik. A konferencia-sorozat első (harmadik cikluson belüli első) alkalmára kifejezetten a hazai filozófiai élet fiatalabb generációjának aktív képviselőit várjuk előadóként: azokat, akik az elmúlt két évtizedben kezdték kutató-filozófusi pályafutásukat, s korosztályuk jelentős kutatóivá váltak; akik választott témájukkal a 21. században jelentek meg a tudományos mezőben, és törekedtek kutatóműhelyek létrehozására, működtetésére. (2019-ben kerül majd sor egy immár valamennyi generációt előadóként szívesen látó, a filozófia helyzetét minden tekintetben áttekintő konferenciára!)

A mostani konferencia előadásai döntően három témakört érinthetnek:

-        1. Filozófiai szempontból: Milyen kihívások/nehézségek előtt áll az a paradigma/kutatási téma, amellyel a kutató foglalkozik? Milyen szakmai dilemmákkal találkozik az adott paradigma/téma mellett elkötelezett kutató?

-        2. Tudományszociológiai szempontból: mik jellemzik e filozófus-generáció helyzetét más generációkkal és más tudományágak képviselőivel szemben?

-        3. „Résztvevő-megfigyelői” reflexiók a 21. századi magyar filozófiai műhelyek, intézetek, egyetemek, doktori iskolák helyzetéről. Az utóbbi témakörben teret engedünk olyan szubjektív élménybeszámolóknak is, amelyek jól érzékeltetik egy-egy intézmény vagy kutatóműhely helyzetét.

 

Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár

Szűcs László Gergely, posztdoktori kutató

 

Program

 

 (javasoljuk, hogy az egyes előadások iránt érdeklődők október 10 után még ellenőrizzék, nem változott-e meg az időpont)

 

Az egyes előadásokra jutó idősávok úgy értendők, hogy 20 perces előadásokhoz 20 perc vitaidő tartozik!

16.okt   KEDD                                                

10.00-10.20        Megnyitó                                                       

10.20-11.00        Darida Veronika               (ELTE)    A filozófia színpadai

11.00-11.40        Bárány Tibor      (BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék)              A szerepmodellek sokaságáról. Az analitikus filozófus az akadémiai életben

11.40-12.20        Barcsi Tamás      (PTE)      A szaktudományon túl. A jó élet filozófiájának jelentősége és lehetőségei

12.20-13.00        ebédszünet                                                    

                                                                         

13.00-13.40        Cseke Ákos         (PPKE)   A történelem hasznáról és káráról. Michel Foucault és "a történelem kéjsóvár eunuchjai"

13.40-14.20        Zemplén Gábor  (BME, MTA BTK FI)          Tudománykép és filozófiakép: 20 év változásai

14.20-15.00        Szilágyi-Gál Mihály          (ELTE)    A beszélő állam: a politikai intézményrendszer mint retorika

15.00-15.20        kávészünet                                                     

                                                                         

15.20-16.00        Demeter Tamás (MTA BTK FI)      Külső és belső bajainkról

16.00-16.40        Márton Miklós   (ELTE ÁJK)           Avagy az is bolond, aki analitikus filozófussá lesz Magyarországon

16.40-17.20        Nyirkos Tamás   (PPKE)   A demokrácia fogalmi homályai

                                                                         

17.okt   SZERDA                                                          

10.20-11.00        Gedő Éva            (WJLF)   Lehet-e a populizmusnak elmélete?

11.00-11.40        Szabó Gábor       (MTA BTK FI)      A fizika filozófiája

11.40-12.20        Fenyő Imre         (DE BTK NMI)     Magyar nevelésfilozófia a huszadik században

12.20-13.00        ebédszünet                                                    

                                                                         

13.00-13.40        Olay Csaba         (ELTE)    Neoegzisztencializmus

13.40-14.20        Pavlovits Tamás               (SZTE)    Filozófiatörténet és filozófia között. Filozófiai útkeresések a huszonegyedik század elején

14.20-15.00        Pintér Tibor        (ELTE BTK MMI, Esztétika Tanszék)           Zene – filozófia – esztétika

15.00-15.20        kávészünet                                                     

                                                                         

15.20-16.00        Szücs László Gergely       (MTA BTK FI)      A kritikai társadalomelmélet túlélési esélyei

16.00-16.40        Simon József      (SZTE)    Kora újkori magyar filozófiatörténet a 21. században

16.40-17.20        Ébli Gábor           (MOME, Elméleti Intézet)             Múzeumelmélet

                                                                         

18.okt   CSÜTÖRTÖK                                                  

10.20-11.00        Nemes László     (Eszterházy Károly Egyetem, Filozófia Tanszék)    Elveszett generáció? - Mi lett a rendszerváltás utáni filozófusnemzedékkel?

11.00-11.40        Balázs Gábor      (OR-ZSE)              Van-e szüksége vallásfilozófiára a zsidó vallásnak?

11.40-12.20        Zuh Deodáth      (MTA BTK FI)      Harc az elitizmus ellen, harc az elitizmusért

12.20-13.00        ebédszünet                                                    

                                                                         

13.00-13.40        Varga Péter András         (MTA BTK FI)      A fenomenológia filozófiatörténeti művelésének dilemmái

13.40-14.20        Veres Bálint        (MOME)              Alternatív esztétikák

14.20-15.00        Tőzsér János      (MTA BTK FI)      A filozófia ma Magyarországon

A konferencia nyilvános, ingyenes, regisztrációt nem igényel.

A konferenciáról videobook készül, mely internetes publikációt nyer!