logo-01

 

 

 

 

 

 

Emlékkonferencia a Kristályéjszaka 80. évfordulója alkalmával

 

1938. november 9-éről 10-ére virradó éjszaka Németországban és a náci állam által okkupált területeken brutális, minden korábbinál borzalmasabb zsidóellenes atrocitások, pogromok tomboltak. Zsidók százait gyilkolták meg vagy kergették az önkéntes halálba; ezer számra rongálták meg, gyújtották fel zsinagógáikat, imaházaikat; meggyalázták temetőiket, feldúlták otthonaikat, szétzúzták és kirabolták üzleteiket, és mintegy harmincezerre tehető azok száma, akiket koncentrációs táborokba hurcoltak.

 

A két nappal korábbi, Herschel Grynszpan által elkövetett párizsi merényletre hivatkozással céltudatosan kirobbantott, és az állampolitikai rangra emelt totális zsidóüldözés hangulati közegében tömegméretűvé eszkalálódó erőszakhullám (ún. „spontán kitörő népharag”) egyszersmind új fejezetet is nyitott a náci zsidóellenesség történetében: feltárultak a "végső megoldás"-hoz és a gázkamrákhoz vezető út iszonyú perspektívái.

 

A birodalom relatíve legépebb intézményhálózatával rendelkező keresztény egyházak hallgattak. Tagjaik és vezetőik többsége még csak nem is kifogásolta, sőt, jelentős részük kifejezetten helyeselte a történteket. Protestáns lelkészek a 455 évvel korábbi november 10-én született "német próféta", Martin Luther zsidóellenes szavainak igazságáról beszéltek; egyházvezetői nyilatkozatok dicsérték Hitler eme újabb, hazafias föllépését, és éltették a német népet sújtó zsidó gonoszsággal szembeni – jogos önvédelmi reakcióként beállított – állami agressziót.

 

Csak elvétve akadtak olyanok, akik – mint Julius von Jan vagy Helmut Gollwitzer – prédikációikban a nyilvánosság előtt is evangéliumellenes merényletként bélyegezték meg a történeteket, és akik kinyújtották segítő kezeiket Izrael üldözött lányai és fiai felé.

 

A Kristályéjszaka 80. évfordulója alkalmával a WJLF Soá és Kereszténység Kutatóintézet november 11-én (vasárnap) 13 órai kezdettel emlékkonferenciát tart, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk az eseményhez kötődő tárgykörben előadni óhajtókat.

 

Köszönettel vesszük meghívásunk továbbadását, a személyes és az erre alkalmas közösségi webes oldalakon való közzétételét.

 

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Kline terem (fsz.)

Cím: Budapest, VIII. ker., Dankó u.11. 

Előadói jelentkezés: wjlf1703@gmail.com

 

Majsai Tamás

 

A program: https://emlekkonferencia.webnode.hu/program/

 

Program

Az egyes programpontok 40 percig tartanak, amiből 20-20 perc jut az előadásokra és 15-15 perc a hozzászólásokra.

 

13.00: Iványi Gábor rektor, WJLF: Megnyitó

ELŐADÁSOK

13.15: Bognár László PhD, egyetemi docens, ME, WJLF: De a némaság mi helyett?" - a Soából való felépülés nehézségei Kieslowski Tízparancsolatának nyolcadik epizódjában

13.50: Dezső Renáta Anna PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK: Emlékezetkultúra a tanárképzésben

Moderátor: Szabó Ildikó PhD, theológiai tanár, WJLF

14.25: SZÜNET

14.35: Kiss Endre DSc, egyetemi tanár, OR-ZSE: A történet újabb kezdete 

15.10: Jakab Attila PhD, HDKE: A kristályéjszaka magyarországi sajtóvisszhangja

15.45: Iványi Zsuzsanna PhD, hab. egyetemi docens, DE: Debreceni botlatókövek az emlékezés szolgálatában

Moderátor: Csepregi András PhD, theológiai tanár, WJLF

16.20: SZÜNET 

16.30: Majsai Tamás CSc, egyetemi tanár, WJLF: A keresztény egyházak és a Kristallnacht

17.05: Petneházi Zsigmond dr.: A lutheri "antiszemitizmus" a 21. század tükrében

17.40: Székely Gábor DSc, egyetemi tanár, ELTE BTK: Goebbels és a Kristallnacht

Moderátor: Nagy Péter Tibor DSc, egyetemi tanár, WJLF

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQkiOTBDs2o&t=7s Székely