VIDEOBOOK-OT LÁSD A LAP ALJÁN

A társadalmi nemek és a testvértudományok

Magyar Tudomány Ünnepe

WJLF, Budapest, VIII. Dankó u 11, Fszt. Kline terem

Időpont 2018.11.16 péntek és 2018.11.17 szombat

A konferencia meghírdetése:

" ... konferenciát hirdetünk, melyre szabadon választott – de széles érdeklődésre számottartó – témában szívesen látjuk azokat, akik a “társadalmi nemek” tudományág képviselői és azokat is, akik más tudományágak – köztük az intézményünket jellemző bölcsészettudományok, segítő tudományok, társadalomtudományok, theológiai tudományok – képviselőiként foglalkoznak a nők, a nemi kisebbségek helyzetével.

“Társadalmi nemekről” szóló egyetemi szakok mindenütt a szabad világban vannak. De általában is igaz, hogy semmilyen – tudósközösségben elfogadott – tudományág létezését sem vonhatja kétségbe a kormányzat. De azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ha – amiképp a tudományág bírálói állítják – a tudományág létét valamely ideológia indokolná, akkor ez az ideológia az lenne, hogy hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (nők, LMBTQ csoportok, szegények, hajléktalanok, menekültek, vallási- és etnikai kisebbségek stb.) sorsa: kiemelten fontos, s több tudományág együttes alkalmazásával való tanulmányozásuk: legitim. A “társadalmi nemek” szak megszüntetése ezzel a felfogással helyezkedik szembe, számunkra ezért is elfogadhatatlan.

A WJLF a jövőben kész azon kutatások és tanulmányi irányok befogadására, melyeket hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok ügye iránti elkötelezettségük miatt nem látnak szívesen másutt.

Budapest, 2018. szeptember 3.

Iványi Gábor rektor   "

A konferencia ingyenes és regisztrációt nem igényel. A konferencia teremben 110 fő foglalhat helyet, helyfoglalás érkezési sorrendben.

Az előadásokról videofelvétel készül, melyek - hacsak az előadó nem emel ez ellen kifogást - az interneten megtekinthetők lesznek.

Program

Az egyes programpontok 25 percig tartanak. Ebből 15 perc előadás és 10 perc vita.

A szekciókon belül cserék lehetségek. A szekciók kezdő időpontja fix.

 

2018.11.16 péntek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 Iványi Gábor megnyitója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   08.10 Első szekció

Elnököl: Neményi Mária, DSc, MTA TK

 

 

Dupcsik Csaba

/

Dr Hab

/

MTA TK

/ :

A láb mindig kéznél van (ha valakibe bele kell rúgni), avagy az antigenderizmus ideológiája

Tárgy- szavak:

család/nemek ideológiai használata, familizmus, antigenderizmus

.                                                                  .

 

B Kádár Zsuzsa - Géczi János

/

PhD, PhD

/

 

/ :

Beszélgetés a "Vadnarancsok"-ról

Tárgy- szavak:

homoszexualitás, Kádár-korszak, "devianciák"

 

 

Béres-Deák Rita

/

PhD

/

 

/ :

"Két unokám van, és egyik sem vér szerinti"  – Szivárványcsaládok és eredeti család

Tárgy- szavak:

szivárványcsaládok, család, gyermekvállalás

 

 

Hrotkó Larissa

/

PhD

/

MTÖE

/ :

A nemek szerepeinek ábrázolása a 20. század eleji zsidó sajtó hirdetéseiben

Tárgy- szavak:

reklám, sztereotípia, társadalmi nem

 

 

Kozma György

/

PhD h.

/

OR-ZSE

/ :

Lehetséges-e kompromisszum a genderizmus vitában?

Tárgy- szavak:

traumatikus, genetikus, cenzúra

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15. Szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.25. Második szekció

 

Elnököl: Forray R Katalin, DSc, PTE BTK

 

 

Nagy Beáta

/

Dr Hab

/

BCE

/ :

A jó anyaság koncepcióinak változásai 

Tárgy- szavak:

jó szülőség, intenzív anyaság, extenzív anyaság

 

 

Erőss Gábor

/

PhD

/

MTA TK

/ :

Rossz fiúk, jó lányok. A sajátos nevelési igény (SNI) kategóriáiba való besorolás nemek szerinti mintázatai

Tárgy- szavak:

óvoda-iskola átmenet, nemi egyenlőtlenségek, oktatásszociológia

 

 

Rédai Dorottya

/

PhD

/

CEU

/ :

"Ez egy ilyen láthatatlan probléma szerintem. " Középiskolás tanárok és diákok nézetei a nemek közti iskolai esélyegyenlőségről

Tárgy- szavak:

közoktatás, nemek közti esélyegyenlőség, újratermelődés

 

 

Sipos Alexandra

/

PhD h.

/

 

/ :

A házasság intézményének újragondolása - kritikák és elméletek

Tárgy- szavak:

egyenlő házasság, jogfilozófia, LMBT+

 

 

Vajda Róza

/

PhD h.

/

 

/ :

Fertilitás és egyenlőség

Tárgy- szavak:

gyermekvállalás, munkaerőpiaci hátrányok, nemek társadalmi egyenlősége

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30. Ebédszünet

Ebédelési lehetőség a WJLF melegbüféjében

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10 Harmadik szekció

 

Elnököl: Tibori Tímea, CSc, MTA TK

 

 

Bánlaky Pál

/

CSc

/

WJLF

/ :

Nemi szerepek a cigányság körében - a nemi szerepek etnikai-kulturális meghatározottsága

Tárgy- szavak:

cigányság, szubkultúra, nemi szerepek

 

 

Csepregi András

/

PhD

/

WJLF

/ :

Férfi szerepek és női szerepek Dietrich Bonhoeffer családjában, döntéseiben és teológiájában

Tárgy- szavak:

patriarchális család, helyettesítés, másokért élt élet

 

 

Kertai-Szabó Ildikó

/

PhD

/

WJLF

/ :

Látva nem látni (Teológiai vakság és/vagy férfi vakság?)

Tárgy- szavak:

dialektikus teológia, Thurneysen, házaspárok lelkigondozása

 

 

Perintfalvi Rita

/

Dr

/

Universität Wien

/ :

A populizmus és a vallási fundamentalizmus veszélyes flörtje. Reflexió a gender-ellenes támadásokra a teológiai etika szemszögéből

Tárgy- szavak:

populizmus, fundamentalizmus, gender

 

 

Virágh Enikő

/

PhD h.

/

 ELTE TáTK

/ :

Cinkosság és szolidaritás – identitás-konstrukciók egy nemi erőszak-ügy kapcsán

Tárgy- szavak:

genderidentitások, nemi erőszak diskurzusok, szolidaritás

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15 Szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.25 Negyedik szekció

 

Elnököl: Hrubos Ildikó, CSc, BCE

 

 

Majsai Tamás

/

CSc

/

WJLF

/ :

Szentírás, kereszténység, egyházak pro homofilia

Tárgy- szavak:

theológia, párkapcsolat, szexuál-etika

 

 

Kovács Mónika

/

Dr Hab

/

ELTE-IPPI

/ :

Lázadó vagy vagány lányok? Nem-tradicionális női modellek és a gender esszencializmus dekonstrukciója

Tárgy- szavak:

nemi szerepek, esszencializmus, gyerekkönyvek

 

 

Borgos Anna

/

PhD

/

MTA TTK

/ :

"Mindent a nőért." Hermann Alice és a reklámlélektan

Tárgy- szavak:

Hermann Alice, reklámlélektan, női szerepek

 

 

Lengyel Lea

/

absz. .PhD h.

/

RÉS, ELTE-TáTK

/ :

Apám lánya vs. férjem felesége

Tárgy- szavak:

hajléktalan nők, asszonynevek, női identitás

 

 

Papp Szilvia Anikó

/

PhD h.

/

OR-ZSE

/ :

Női sorsok Joseph Roth Jób című kisregényében

Tárgy- szavak:

asszimiláció, zsidó család, krízishelyzetek

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 Szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.40 Ötödik szekció

 

Elnököl: Lukács Péter, CSc, WJLF

 

 

Kőrösi Gábor

/

DSc

/

MTA KRTK - PTE

/ :

A bérdiszkriminizáció szerkezete

Tárgy- szavak:

férfi-nő bérkülónbség változása, diszkrimináció, eloszlás

 

 

Kövér-Van Til Ágnes

/

Dr Hab

/

ELTE Tátk

/ :

Nők a közfoglalkoztatásban

Tárgy- szavak:

női foglalkoztatás, esélyegyenlőség, foglalkozási szegregáció

 

 

Paksi Veronika - Tardos Katalin

/

PhD h., CSc

/

ELTE TáTK, MTA TK

/ :

Nők a tudományban: friss európai és hazai kutatási eredmények

Tárgy- szavak:

kutatás-fejlesztés, munkapiac, életpályák,

 

 

Geambașu Réka

/

PhD

/

BBTE

/ :

Erdélyi magyar anyavállalkozók: mi van a név mögött?

Tárgy- szavak:

női vállalkozók, anyavállalkozók, erdélyi magyar nők foglalkoztatottsága

 

 

Tatár-Kiss Klára

/

PhD h.

/

ELTE TáTK

/ :

A protestáns és katolikus vallás valamint a nők foglalkoztatottsága közötti kapcsolat

Tárgy- szavak:

vallás, esélyegyenlőség, foglalkoztatottság, női vezetés, gender gap

 

 

2018.11.17 Szombat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 Hatodik szekció

 

Elnököl: Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, WJLF

 

 

Huszár Ágnes

/

Dr Hab

/

 

/ :

A gendernyelvészet - kutatás a biológiai és a társadalmi nem határvidékén

Tárgy- szavak:

gendernyelvészet, biológiai nem, társadalmi nem

 

 

Joó Mária

 

Dr Hab

/

ELTE BTK

/:

Simone de Beauvoir és gender-ma

Tárgy- szavak:

 fenomenológia, megélt test, gender (a nő alakulása)

 

 

Kovács Ilona

/

Dr Hab

/

 

/ :

George Sand írói és közéleti tevékenységének megítélése a társadalmi nemek szempontjából

Tárgy- szavak:

írónők, kritikai értékrendszer, feminizmus

 

 

Iványi Gábor, ifj

/

PhD h.

/

OR-ZSE

/ :

A levinasi alteritás (etikai) fogalmának politikai-eszkatológiai tartalmisága

Tárgy- szavak:

etika, másság, politikai identitás

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 Szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.50 Hetedik szekció

 

Elnököl: Verebics Petra, PhD, WJLF

 

 

Nagy Péter Tibor

/

DSc

/

WJLF-ELTE TáTK

/ :

A bölcsészkar hallgatóságának nemi arányai 1910 - 2010

Tárgy- szavak:

hallgatók a bölcsészkaron, rekrutáció, társadalmi nemek

 

 

Fekete Szabolcs

/

PhD

/

WJLF

/ :

Gender aspektus egy vidéki felsőoktatási intézményben a két világháború között

Tárgy- szavak:

Pécs, hallgatói rekrutáció, prozopográfia

 

 

Sebestyén Eszter

/

PhD jelölt

/

 

/ :

A társadalmi nemek oktatásának és kutatásának nehézségei egy éretlen társadalomban

Tárgy- szavak:

az oktatás autonómiájának megszűnése, a jog papírosjoggá válása, az állampolgár gyermekként kezelése

 

 

Auer Eszter

/

PhD h.

/

 

/ :

Gender és oktatás. Traumafeldolgozás és biblioterápia lehetőségei a középiskolában

Tárgy- szavak:

trauma, biblioterápia, oktatás

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 Ebédszünet

 

Ebédelési lehetőség a WJLF melegbüféjében

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10 Nyolcadik szekció

 

Elnököl: Acsády Judit, PhD, MTA TK

 

 

Hadas Miklós

/

DSc

/

BCE

/ :

Miért fontos a dzsendertudomány?

Tárgy- szavak:

politika,ágencia, történelem

 

 

Fekete Mária

/

Dr Hab

/

PTE-BTK

/ :

A nők szerepe, helyzete a Kr.e. 7. századi Dunántúlon (A halottakkal kapcsolatos szokások vázlatos áttekintése)

Tárgy- szavak:

vezető, kísérő, megsemmisülő

 

 

Adamik Mária

/

PhD

/

ELTE TÁTK

/ :

Miért volt alkalmatlan a hazai társadalomtudomány a gender koncepció integrálására?

Tárgy- szavak:

nemi szerep mint fogalmi csapda vs relációk, férfi tekintet-női fókusz, nők a ... -ban/ben, individualizáció és túláltalánosítás, kapitalizmuskritika

 

 

Balogh Lídia

/

PhD

/

MTA TK

/ :

1968 öröksége - hogyan vezetett az út a szexuális forradalomtól a #MeToo-mozgalomig?

Tárgy- szavak:

szexualitás, liberalizáció, kriminalizáció

 

 

Pécsi-Pollner Katalin

/

PhD

/

GDW-IAK

/ :

Női szem és női hang - holokauszt túlélő nők narratívái

Tárgy- szavak:

cionista, embermentő, életinterjú

 

 

Wessely Anna

/

PhD

/

ELTE, MKE

/ :

Mit tanít a Gender Studies?

Tárgy- szavak:

maszkulinitás, kreativitás, poszt-fordista termelés

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40 szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50 Kilencedik szekció

 

Elnököl: Hubai Péter, CSc, WJLF

 

 

Thun Éva

/

PhD

/

PE MFTK NI - WJLF

/ :

A tanári életpálya modellről a pedagóguskutatás és a társadalmi nemek interdiszciplináris nézőpontjából

Tárgy- szavak:

tanári professzió, gender, pedagóguskutatás

 

 

Kund Attila

/

absz. .PhD h.

/

 

/ :

A "nőkérdés" és a magyar fajbiológia az 1920-as években

Tárgy- szavak:

Horthy-korszak, "nőkérdés," tudományos rasszizmus

 

 

Kovács Edina

/

PhD h.

/

 

/ :

A társadalmi nem hatása a pedagóguspályán

Tárgy- szavak:

gender, pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés, folyamatos szakmai fejlődés (CPD)

 

 

Zsigmond Csilla

/

PhD h.

/

 

/ :

Kisebbség és kisebbség(e). A családról szóló romániai népszavazás néhány kisebbségi aspektusa

Tárgy- szavak:

politikai participáció, romániai népszavazás a családról, kisebbségek

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 szünet

 

 

 

 

 

17.40 Tizedik szekció

Elnököl: Majsai Tamás, CSc, WJLF

 

 

Federmayer Éva

/

Dr Hab

/

ELTE-BTK

/ :

Társadalmi nem (gender), környezet, kultúra és irodalom: a feminista ökokritika vázlata

Tárgy- szavak:

felelősség, Antropocén, társadalmi nem

 

 

Horváth Zsuzsanna

/

PhD

/

 

/ :

A nemek közötti különbségek az Országos kompetenciamérés  eredményeiben

Tárgy- szavak:

szövegértés, matematika, iskolázási preferenciák

 

 

Géczy Dorottya

/

PhD h.

/

PTE-BTK

/ :

Mitől fenyegetett a nemünk? A nemi identitásfenyegetettség és a nem reprezentációjának kapcsolata Magyarországon.

Tárgy- szavak:

szociális reprezentáció, identitás fenyegetettség, asszociáció.

 

 

Kovács Rita

/

PhD h.

/

BCE PTI

/ :

„Anya soha nem beszélt a háborúról”: A német megszállókkal fraternizáló nők és gyermekeik körüli tabu Norvégiában

Tárgy- szavak:

nőtörténet, II. világháború, Norvégia

 

 

Radvánszki   Péter

/

PhD h.

/

OR-ZSE

/ :

Hanna a Talmudban - egy megrázó tanúságtétel a biológiai meghatározottságról?

Tárgy- szavak:

Talmud, biológiai meghatározottság, sztereotípiák

 

 

 

 

 

 

 

 

19.45 Nagy Péter Tibor zárszava

 

 

 

 

Youtube-os változat

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 00 IVANYI

https://www.youtube.com/watch?v=DaXYaaYQiQg&t=164s

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 01 Dupcsik kadar geczi ...

https://www.youtube.com/watch?v=POV_mYpifgk

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 02 hrotko kozma

https://www.youtube.com/watch?v=BdoMSjlLGKI

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 03 eros

https://www.youtube.com/watch?v=CTxmMPWzTmI

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 04 eros redei sipos vajda ...

https://www.youtube.com/watch?v=gOesa3bFSa4

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 04 perintfalvi

https://www.youtube.com/watch?v=HuDxzNdgMsM

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 05 vajda nagyB

https://www.youtube.com/watch?v=EKyOXP8UFu0

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 05 viragh

https://www.youtube.com/watch?v=8MPDvnA6TkI

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 06 NagyB

https://www.youtube.com/watch?v=wHTlgSCLcyQ

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 06 viragh

https://www.youtube.com/watch?v=Axlc8MjAzWA

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 07

https://www.youtube.com/watch?v=D2133xzPV-s

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 08

https://www.youtube.com/watch?v=lghhzO1GD4I

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 09

https://www.youtube.com/watch?v=uxAf0T_PW-4

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 10

https://www.youtube.com/watch?v=WzXYgSAEY74

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 10 Banlaky Csepregi ...

https://www.youtube.com/watch?v=zZXnky1Ky8M

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 11 KertaiSzabo Perintfalvi ...

https://www.youtube.com/watch?v=8E8PfNprVj4

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 12 Perintfalvi viragh ...

https://www.youtube.com/watch?v=JPQ35kT1Idw

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 13 Borgos Lengyel Kovacs ...

https://www.youtube.com/watch?v=ZZJXpg7lmk4

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 14 Majsai Korosi

https://www.youtube.com/watch?v=eg6BRnYFu7c

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 15 Korosi Paksi

https://www.youtube.com/watch?v=yQLSFjiYrf4

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 16 TatarKiss

https://www.youtube.com/watch?v=ddXbS-PSIMU

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 107 Huszar Joo Kovacs ...

https://www.youtube.com/watch?v=HXavU7FivlM

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 108 Kovacs Ivanyi ...

https://www.youtube.com/watch?v=Q-FZ1TFbdLI

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 109 Nagy Fekete

https://www.youtube.com/watch?v=eDVCTmiMC1U

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 110 Fekete Sebestyen ...

https://www.youtube.com/watch?v=yM7LV7ApXMU

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 111 Auer

https://www.youtube.com/watch?v=dNarmn8LOJg

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 112 Hadas Weszely ...

https://www.youtube.com/watch?v=Ioob-gKCE7U

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 113 adamik Fekete ...

https://www.youtube.com/watch?v=GaTlusIi9l0

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 114 pecsi Balogh

https://www.youtube.com/watch?v=WPht8y4zdio

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 115 Kund Zsigmond ...

https://www.youtube.com/watch?v=s1QTb2PG1K8

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 116 Federmayer

https://www.youtube.com/watch?v=__nI7jhyNFU

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 117 Federmayer Horvath ...

https://www.youtube.com/watch?v=Z9-H1V9PWOU

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 118 Horvath Geczy ...

https://www.youtube.com/watch?v=qX0-3cbxyLI

Tarsadalmi nemek es a testvertudomanyok 119 Radvanszki Zarszo ...

https://www.youtube.com/watch?v=e2ZAO1k0PSk

archive-os változat

1. nap

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_00_Ivanyi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_01_Dupcsik_kadar_geczi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_02_hrotko_kozma.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_03_eros.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_04_eros_redei_sipos_vajda.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_04_perintfalvi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_05_vajda_nagyB.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_05_viragh.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_06_NagyB.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_06_viragh.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_10.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_11_KertaiSzabo_Perintfalvi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_12_Perintfalvi_viragh.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_15_Korosi_Paksi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_16_TatarKiss.MTS

2. nap

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_107_Huszar_Joo_Kovacs.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_108_Kovacs_Ivanyi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_109_Nagy_Fekete.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_110_Fekete_Sebestyen.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_111_Auer.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_113_adamik_Fekete.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_114_pecsi_Balogh.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_115_Kund_Zsigmond.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_116_Federmayer.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_116_Federmayer.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_117_Federmayer_Horvath.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_118_Horvath_Geczy.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Tarsadalmi_nemek_es_a_testvertudomanyok_119_Radvanszki_Zarszo.MTS