Társadalmi nemek és a testvértudományok – konferenciafelhívás

 

 

Kedves Barátaink, Támogatóink!

 

2018 november 17-re konferenciát hirdetünk, melyre szabadon választott – de széles érdeklődésre számottartó – témában szívesen látjuk azokat, akik a “társadalmi nemek” tudományág képviselői és azokat is, akik más tudományágak – köztük az intézményünket jellemző bölcsészettudományok, segítő tudományok, társadalomtudományok, theológiai tudományok – képviselőiként foglalkoznak a nők, a nemi kisebbségek helyzetével.

 

“Társadalmi nemekről” szóló egyetemi szakok mindenütt a szabad világban vannak. De általában is igaz, hogy semmilyen – tudósközösségben elfogadott – tudományág létezését sem vonhatja kétségbe a kormányzat. De azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ha – amiképp a tudományág bírálói állítják – a tudományág létét valamely ideológia indokolná, akkor ez az ideológia az lenne, hogy hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (nők, LMBTQ csoportok, szegények, hajléktalanok, menekültek, vallási- és etnikai kisebbségek stb.) sorsa: kiemelten fontos, s több tudományág együttes alkalmazásával való tanulmányozásuk: legitim. A “társadalmi nemek” szak megszüntetése ezzel a felfogással helyezkedik szembe, számunkra ezért is elfogadhatatlan.

 

A WJLF a jövőben kész azon kutatások és tanulmányi irányok befogadására, melyeket hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok ügye iránti elkötelezettségük miatt nem látnak szívesen másutt.

 

Budapest, 2018. szeptember 3.

 

Iványi Gábor rektor

 

A konferenciára jelentkezni a következő levél 2018.10.02-ig történő elküldésével lehet:

 

A jelentkezés küldendő: nagypetertibor@gmail.com címre

Előadóként részt kívánok venni a „Társadalmi nemek és a testvértudományok” konferencián, mely 2018 november 17-n lesz a VIII Dankó u 11-ben a WJLF-en.

Név:………………..

Név mellé a programba irandó tudományos fokozat: ……………………………………………………………….

A 20 perces előadás címe:………………………………

Három szabadon választott tárgyszó (absztraktot tehát nem kérünk, de tárgyszavakat igen!):………………

Az alábbi időpontok nem jók nekem, (csillaggal megjelölve)

2018.11.17  8-10 h

2018.11.17  10-12 h

2018.11.17  12-14 h

2018.11.17  14-16 h

2018.11.17  16-18 h

2018.11.17  18-20 h

 

E-mail cím:…………………………………