Wesley tudományos körkép - 2018

 

A Wesley Tudományos Tanácsa 2018-ban is megrendezi a Wesley tudományos körképet. A rendezvény célja, hogy együtt látható legyen, hogy mit csinálnak az „érdekkörünkbe tartozó” tudós emberek. Nemcsak azok, akik a WJLF alkalmazottai, hanem mindazok, akik oktatnak, kutatnak, tanulnak a Wesley-n – vagy akik a közelmúltban tették ezt, s kölcsönösen jó viszonyt ápolnak az intézménnyel. Mindig célunk, hogy a tudományterületek képviselői minél inkább keveredjenek egymással.

 

Helyszín: WJLF, Kline terem, VIII. Dankó u 11.

 

Időpont: 2018 november 18 és 29 (tehát nem két egymást követő nap!)

 

Videobookot lásd: http://oktatas.uni.hu/20181118_videobook.htm

 

 

2018 november 18. , vasárnap

 

 

09.30.   Rektori megnyitó            (Iványi Gábor)                                                            

09.40.   Bakos Bettina    (PhD hallgató):  Állatkertbiológiai kutatások jelentősége napjainkban               Tárgyszavak:      Állatkertbiológia; viselkedéskutatás; biodiverzitás védelme

10.20.   Baráth-Németh Krisztina              (hallgató):          Érdekességek a mikrobiológia világából               Tárgyszavak:      LEEUWENHOEK (bestiái), FLEMING (peniciline), WINOGRADSKY (oszlopa)

11.00.  Szünet

11.20.   Boreczky Katalin              (PhD absz) :         Földanyánk? -Az Anyaföld-képzet és a nők helyzetének kapcsolatai a Kr.e. V.-IV századi görög irodalomban  Tárgyszavak:      földből születés, sárkányfog-vetemény, Théba, Athén

12.00.   Papp Antal          (Phd):    IRIS /Industrial Safety and Life Cycle Engineering/-Európai Uniós kutatás tanulságai.          Tárgyszavak:      komplex vagy "Natech" katasztrófák,  GIS/GeoinformationSystem, modellezés mint a gyakorlati kutatás alapja

 

***

12.40.   ebédszünet                                                                                  

13.20.  Urbán Beatrice beszélgetése Bánlaky Pállal Megéltem nyolc évtizedet c könyvéről

***

 

14.00.   Kamarás István  (DSc):   Katolikus egyházközségek a plébániai honlapok tükrében               Tárgyszavak:      egyházszociológia, egyházközség, vallási közösség

14.40.   Pétervári Kinga  (PhD):   Mikor lehet jó, ha nem tartjuk be a szerződéseket?            Tárgyszavak:               szerződés mint lehetőség, csőd, reorganizáció, hatékony vállalati tőke allokáció, vezető tisztségviselők felelőssége, hitelezők

15.20.   Nagy Péter Tibor (DSc):   A kritikai társadalomtudománytörténet kihívása  Tárgyszavak:               tudományszociológia, tudománytörténet, tudományelmélet

16.00.   szünet                                                                              

16.20.   Zima István         (MSc): Élménypedagógia a gyakorlatban             Tárgyszavak:      élménypedagógia, harcművészeti edzésen való alkalmazás, integrációs gyerektáborban való alkalmazás

17.00.   Majsai Tamás     (CSc):    Az 1941-es deportálás históriai qualitása és a történelemrevizionista irányzat "újabb" dokumentumai  Tárgyszavak:      Soáh, historiográfia, emlékezetpolitika

17.40. Szünet                                                                                

                                                                                           

***                                                                                 

 

18.00. A magyar köztársaság 100. évfordulójának ünnepe

Hajdu Tibor előadása

Hozzászólások (Eörsi László, Lendvai Ildikó, Pók Attila, Trencsényi László, )

A kiemelkedő 1918-as személyiség, Hock János emléktáblájának megkoszorúzása a WJLF udvarán

 

2018 november 29. , csütörtök

 

08.20 Verebics Petra      (PhD): A szöveg kettős beágyazottsága -- Kultúratudományos szempontok a Zsolt 18//2Sám 22 értelmezéséhez              Tárgyszavak: variabilitás, katasztrófaelmélet, reprezentáció

09.00 Bárdos Féltoronyi Miklós (dr oec)               Filoamerikanizmus és russzofobia Nyugat- és Köztes-Európában                Tárgyszavak : filoamerikanizmus, russzofobia, hozzáállások

09.40 Biró Zsuzsanna Hanna       (PhD):  Domináns szerzői csoportok a magyar neveléstudományi folyóiratokban a 20. század elején, közepén és végén          Tárgyszavak:      tudománytörténet, folyóiratelemzés, tudományos kommunikáció

10.20     szünet

10.30. Bánlaky Pál           (CSc):   És mit kezdjünk a cigányokkal?” (25 évvel ezelőtti konferencia címe; és vajon időszerű-e még a kérdés?)                Tárgyszavak:      cigányság, életviszonyok, kisebbségi politika

11.10. Kun István             (PhD):  A statisztika rejtett csodái           Tárgyszavak:      kevéssé ismert módszerek, paradoxonok, szemléleti problémák

11.50. Fekete Szabolcs  (PhD):   A pécsi bölcsészhallgatók rekrutációs jellemzői a két világháború között             Tárgyszavak:                prozopográfia, egyetem, regionalitás

12.30. ebédszünet         

13.00  Bolyongtam téveteg, soká Caesareában c kötet átadása

13.10. Géczi Róbert        (PhD):  Az agrárkörnyezeti monitoring-rendszer kialakításának környezeti szempontjai                Tárgyszavak:      agrárkörnyezet, táj, környezetbiztonság

13.50. Gedő Éva               (PhD):  Mi a populizmus?            Tárgyszavak:      populizmus, politikai filozófia, diktatura

14.30. Szűcs László Gergely         (PhD):  Habermas populizmus-fogalma               Tárgyszavak:      populizmus, demokrácia, Habermas, kordiagnózis

 

15.10. szünet                                                                                     

15.20. Rezsabek Nándor              (hallgató):          A Meteoritkráter Expedíció környezettanos kutatásai a lengyelországi Morasko-krátermezőn Tárgyszavak:      meteorit, meteoritkráter, környezetbiztonság

16.00. Hubai Péter          (CSc):    Keresztény MÁGIA (Fából vaskarika, avagy mégsem?) Tárgyszavak:      vallás, mágia, varázsigék, techné

16.40. Wildmann János (Dr hab):            Kereszténység és illiberális demokrácia               Tárgyszavak:      egyházak, illiberális, demokrácia

17.20. Nagy Péter Tibor                (DSc):                    Zárszó  

 

Az előadások húsz percesek, melyeket húsz perc vita követ.