VIDEOBOOK-OT LÁSD
http://oktatas.uni.hu/2018_11_16_17_videobook.htm
A társadalmi nemek és a testvértudományok
Magyar Tudomány Ünnepe 
WJLF, Budapest, VIII. Dankó u 11, Fszt. Kline terem
Időpont 2018.11.16 péntek és 2018.11.17 szombat
A konferencia meghírdetése:
" ... konferenciát hirdetünk, melyre szabadon választott – de széles érdeklődésre számottartó – témában szívesen látjuk azokat, akik a “társadalmi nemek” tudományág képviselői és azokat is, akik más tudományágak – köztük az intézményünket jellemző bölcsészettudományok, segítő tudományok, társadalomtudományok, theológiai tudományok – képviselőiként foglalkoznak a nők, a nemi kisebbségek helyzetével.
“Társadalmi nemekről” szóló egyetemi szakok mindenütt a szabad világban vannak. De általában is igaz, hogy semmilyen – tudósközösségben elfogadott – tudományág létezését sem vonhatja kétségbe a kormányzat. De azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ha – amiképp a tudományág bírálói állítják – a tudományág létét valamely ideológia indokolná, akkor ez az ideológia az lenne, hogy hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (nők, LMBTQ csoportok, szegények, hajléktalanok, menekültek, vallási- és etnikai kisebbségek stb.) sorsa: kiemelten fontos, s több tudományág együttes alkalmazásával való tanulmányozásuk: legitim. A “társadalmi nemek” szak megszüntetése ezzel a felfogással helyezkedik szembe, számunkra ezért is elfogadhatatlan.
A WJLF a jövőben kész azon kutatások és tanulmányi irányok befogadására, melyeket hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok ügye iránti elkötelezettségük miatt nem látnak szívesen másutt.
Budapest, 2018. szeptember 3.
Iványi Gábor rektor   "
A konferencia ingyenes és regisztrációt nem igényel. A konferencia teremben 110 fő foglalhat helyet, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Az előadásokról videofelvétel készül, melyek - hacsak az előadó nem emel ez ellen kifogást - az interneten megtekinthetők lesznek.
Program
Az egyes programpontok 25 percig tartanak. Ebből 15 perc előadás és 10 perc vita.  A szekciókon belül cserék lehetségek. A szekciók kezdő időpontja fix.
  2018.11.16 péntek                  
              8.00 Iványi Gábor megnyitója      
                 08.10 Első szekció Elnököl: Neményi Mária, DSc, MTA TK  
  Dupcsik Csaba / Dr Hab / MTA TK / : A láb mindig kéznél van (ha valakibe bele kell rúgni), avagy az antigenderizmus ideológiája Tárgy- szavak: család/nemek ideológiai használata, familizmus, antigenderizmus .                                                                  .
  B Kádár Zsuzsa - Géczi János / PhD, PhD /   / : Beszélgetés a "Vadnarancsok"-ról Tárgy- szavak: homoszexualitás, Kádár-korszak, "devianciák"  
  Béres-Deák Rita / PhD /   / : "Két unokám van, és egyik sem vér szerinti"  – Szivárványcsaládok és eredeti család Tárgy- szavak: szivárványcsaládok, család, gyermekvállalás  
  Hrotkó Larissa / PhD / MTÖE / : A nemek szerepeinek ábrázolása a 20. század eleji zsidó sajtó hirdetéseiben Tárgy- szavak: reklám, sztereotípia, társadalmi nem  
  Kozma György / PhD h. / OR-ZSE / : Lehetséges-e kompromisszum a genderizmus vitában? Tárgy- szavak: traumatikus, genetikus, cenzúra  
              10.15. Szünet      
              10.25. Második szekció   Elnököl: Forray R Katalin, DSc, PTE BTK  
  Nagy Beáta / Dr Hab / BCE / : A jó anyaság koncepcióinak változásai  Tárgy- szavak: jó szülőség, intenzív anyaság, extenzív anyaság  
  Erőss Gábor / PhD / MTA TK / : Rossz fiúk, jó lányok. A sajátos nevelési igény (SNI) kategóriáiba való besorolás nemek szerinti mintázatai Tárgy- szavak: óvoda-iskola átmenet, nemi egyenlőtlenségek, oktatásszociológia  
  Rédai Dorottya / PhD / CEU / : "Ez egy ilyen láthatatlan probléma szerintem. " Középiskolás tanárok és diákok nézetei a nemek közti iskolai esélyegyenlőségről Tárgy- szavak: közoktatás, nemek közti esélyegyenlőség, újratermelődés  
  Sipos Alexandra / PhD h. /   / : A házasság intézményének újragondolása - kritikák és elméletek Tárgy- szavak: egyenlő házasság, jogfilozófia, LMBT+  
  Vajda Róza / PhD h. /   / : Fertilitás és egyenlőség Tárgy- szavak: gyermekvállalás, munkaerőpiaci hátrányok, nemek társadalmi egyenlősége  
              12.30. Ebédszünet Ebédelési lehetőség a WJLF melegbüféjében  
              13.10 Harmadik szekció   Elnököl: Tibori Tímea, CSc, MTA TK  
  Bánlaky Pál / CSc / WJLF / : Nemi szerepek a cigányság körében - a nemi szerepek etnikai-kulturális meghatározottsága Tárgy- szavak: cigányság, szubkultúra, nemi szerepek  
  Csepregi András / PhD / WJLF / : Férfi szerepek és női szerepek Dietrich Bonhoeffer családjában, döntéseiben és teológiájában Tárgy- szavak: patriarchális család, helyettesítés, másokért élt élet  
  Kertai-Szabó Ildikó / PhD / WJLF / : Látva nem látni (Teológiai vakság és/vagy férfi vakság?) Tárgy- szavak: dialektikus teológia, Thurneysen, házaspárok lelkigondozása  
  Perintfalvi Rita / Dr / Universität Wien / : A populizmus és a vallási fundamentalizmus veszélyes flörtje. Reflexió a gender-ellenes támadásokra a teológiai etika szemszögéből Tárgy- szavak: populizmus, fundamentalizmus, gender  
  Virágh Enikő / PhD h. /  ELTE TáTK / : Cinkosság és szolidaritás – identitás-konstrukciók egy nemi erőszak-ügy kapcsán Tárgy- szavak: genderidentitások, nemi erőszak diskurzusok, szolidaritás  
              15.15 Szünet      
              15.25 Negyedik szekció   Elnököl: Hrubos Ildikó, CSc, BCE  
  Majsai Tamás / CSc / WJLF / : Szentírás, kereszténység, egyházak pro homofilia Tárgy- szavak: theológia, párkapcsolat, szexuál-etika  
  Kovács Mónika / Dr Hab / ELTE-IPPI / : Lázadó vagy vagány lányok? Nem-tradicionális női modellek és a gender esszencializmus dekonstrukciója Tárgy- szavak: nemi szerepek, esszencializmus, gyerekkönyvek  
  Borgos Anna / PhD / MTA TTK / : "Mindent a nőért." Hermann Alice és a reklámlélektan Tárgy- szavak: Hermann Alice, reklámlélektan, női szerepek  
  Lengyel Lea / absz. .PhD h. / RÉS, ELTE-TáTK / : Apám lánya vs. férjem felesége Tárgy- szavak: hajléktalan nők, asszonynevek, női identitás  
  Papp Szilvia Anikó / PhD h. / OR-ZSE / : Női sorsok Joseph Roth Jób című kisregényében Tárgy- szavak: asszimiláció, zsidó család, krízishelyzetek  
              17.30 Szünet      
              17.40 Ötödik szekció   Elnököl: Lukács Péter, CSc, WJLF  
  Kőrösi Gábor / DSc / MTA KRTK - PTE / : A bérdiszkriminizáció szerkezete Tárgy- szavak: férfi-nő bérkülónbség változása, diszkrimináció, eloszlás  
  Kövér-Van Til Ágnes / Dr Hab / ELTE Tátk / : Nők a közfoglalkoztatásban Tárgy- szavak: női foglalkoztatás, esélyegyenlőség, foglalkozási szegregáció  
  Paksi Veronika - Tardos Katalin  / PhD h., CSc / ELTE TáTK, MTA TK / : Nők a tudományban: friss európai és hazai kutatási eredmények Tárgy- szavak: kutatás-fejlesztés, munkapiac, életpályák,   
  Geambașu Réka / PhD / BBTE / : Erdélyi magyar anyavállalkozók: mi van a név mögött? Tárgy- szavak: női vállalkozók, anyavállalkozók, erdélyi magyar nők foglalkoztatottsága  
  Tatár-Kiss Klára / PhD h. / ELTE TáTK / : A protestáns és katolikus vallás valamint a nők foglalkoztatottsága közötti kapcsolat Tárgy- szavak: vallás, esélyegyenlőség, foglalkoztatottság, női vezetés, gender gap  
  2018.11.17 Szombat                  
              09.00 Hatodik szekció   Elnököl: Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, WJLF  
  Huszár Ágnes / Dr Hab /   / : A gendernyelvészet - kutatás a biológiai és a társadalmi nem határvidékén Tárgy- szavak: gendernyelvészet, biológiai nem, társadalmi nem  
  Joó Mária   Dr Hab / ELTE BTK /: Simone de Beauvoir és gender-ma Tárgy- szavak:  fenomenológia, megélt test, gender (a nő alakulása)  
  Kovács Ilona / Dr Hab /   / : George Sand írói és közéleti tevékenységének megítélése a társadalmi nemek szempontjából Tárgy- szavak: írónők, kritikai értékrendszer, feminizmus  
  Iványi Gábor, ifj / PhD h. / OR-ZSE / : A levinasi alteritás (etikai) fogalmának politikai-eszkatológiai tartalmisága Tárgy- szavak: etika, másság, politikai identitás  
              10.40 Szünet    
              10.50 Hetedik szekció   Elnököl: Verebics Petra, PhD, WJLF  
  Nagy Péter Tibor / DSc / WJLF-ELTE TáTK / : A bölcsészkar hallgatóságának nemi arányai 1910 - 2010 Tárgy- szavak: hallgatók a bölcsészkaron, rekrutáció, társadalmi nemek  
  Fekete Szabolcs / PhD / WJLF / : Gender aspektus egy vidéki felsőoktatási intézményben a két világháború között Tárgy- szavak: Pécs, hallgatói rekrutáció, prozopográfia  
  Sebestyén Eszter / PhD jelölt /   / : A társadalmi nemek oktatásának és kutatásának nehézségei egy éretlen társadalomban Tárgy- szavak: az oktatás autonómiájának megszűnése, a jog papírosjoggá válása, az állampolgár gyermekként kezelése   75
  Auer Eszter / PhD h. /   / : Gender és oktatás. Traumafeldolgozás és biblioterápia lehetőségei a középiskolában Tárgy- szavak: trauma, biblioterápia, oktatás  
              12.30 Ebédszünet   Ebédelési lehetőség a WJLF melegbüféjében  
              13.10 Nyolcadik szekció   Elnököl: Acsády Judit, PhD, MTA TK  
  Hadas Miklós / DSc / BCE / : Miért fontos a dzsendertudomány? Tárgy- szavak: politika,ágencia, történelem  
  Fekete Mária / Dr Hab / PTE-BTK / : A nők szerepe, helyzete a Kr.e. 7. századi Dunántúlon (A halottakkal kapcsolatos szokások vázlatos áttekintése) Tárgy- szavak: vezető, kísérő, megsemmisülő  
  Adamik Mária  / PhD / ELTE TÁTK / : Miért volt alkalmatlan a hazai társadalomtudomány a gender koncepció integrálására? Tárgy- szavak: nemi szerep mint fogalmi csapda vs relációk, férfi tekintet-női fókusz, nők a ... -ban/ben, individualizáció és túláltalánosítás, kapitalizmuskritika  
  Balogh Lídia / PhD / MTA TK / : 1968 öröksége - hogyan vezetett az út a szexuális forradalomtól a #MeToo-mozgalomig? Tárgy- szavak: szexualitás, liberalizáció, kriminalizáció  
  Pécsi-Pollner Katalin / PhD / GDW-IAK / : Női szem és női hang - holokauszt túlélő nők narratívái Tárgy- szavak: cionista, embermentő, életinterjú  
  Wessely Anna / PhD / ELTE, MKE / : Mit tanít a Gender Studies? Tárgy- szavak: maszkulinitás, kreativitás, poszt-fordista termelés  
              15.40 szünet      
              15.50 Kilencedik szekció   Elnököl: Hubai Péter, CSc, WJLF  
  Thun Éva / PhD / PE MFTK NI - WJLF / : A tanári életpálya modellről a pedagóguskutatás és a társadalmi nemek interdiszciplináris nézőpontjából Tárgy- szavak: tanári professzió, gender, pedagóguskutatás  
  Kund Attila / absz. .PhD h. /   / : A "nőkérdés" és a magyar fajbiológia az 1920-as években Tárgy- szavak: Horthy-korszak, "nőkérdés," tudományos rasszizmus  
  Kovács Edina / PhD h. /   / : A társadalmi nem hatása a pedagóguspályán Tárgy- szavak: gender, pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés, folyamatos szakmai fejlődés (CPD)  
  Zsigmond Csilla / PhD h. /   / : Kisebbség és kisebbség(e). A családról szóló romániai népszavazás néhány kisebbségi aspektusa Tárgy- szavak: politikai participáció, romániai népszavazás a családról, kisebbségek  
              17.30 szünet      
    17.40 Tizedik szekció Elnököl: Majsai Tamás, CSc, WJLF  
  Federmayer Éva / Dr Hab / ELTE-BTK / : Társadalmi nem (gender), környezet, kultúra és irodalom: a feminista ökokritika vázlata Tárgy- szavak: felelősség, Antropocén, társadalmi nem  
  Horváth Zsuzsanna / PhD /   / : A nemek közötti különbségek az Országos kompetenciamérés  eredményeiben Tárgy- szavak: szövegértés, matematika, iskolázási preferenciák  
  Géczy Dorottya / PhD h. / PTE-BTK / : Mitől fenyegetett a nemünk? A nemi identitásfenyegetettség és a nem reprezentációjának kapcsolata Magyarországon. Tárgy- szavak: szociális reprezentáció, identitás fenyegetettség, asszociáció.  
  Kovács Rita / PhD h. / BCE PTI / : „Anya soha nem beszélt a háborúról”: A német megszállókkal fraternizáló nők és gyermekeik körüli tabu Norvégiában Tárgy- szavak: nőtörténet, II. világháború, Norvégia  
  Radvánszki   Péter / PhD h. / OR-ZSE / : Hanna a Talmudban - egy megrázó tanúságtétel a biológiai meghatározottságról? Tárgy- szavak: Talmud, biológiai meghatározottság, sztereotípiák  
              19.45 Nagy Péter Tibor zárszava