Egyház- és valláskutatási könyvvitanap

 

2019 04.04 15 h WJLF VIII Dankó u 11

 

Az egyház- és valláskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte a WJLF alapítás alatt álló doktori iskolája, hogy

-        fórumot teremp4en, ahol a egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos tudományos kutatások legfontosabb eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők

-        információáramlást teremp4en, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő  körlevél-címzett) értesül az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos könyvek megjelenéséről

-        hangsúlyadási lehetőséget teremp4en (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi hosszúságuak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott módszer)

-        dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi erőteret amiben a könyvek megjelennek

Terveink szerint évente legfeljebb négy alkalommal minden alkalommal több könyv bevonásával szervezünk programot.

 

 program

Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban : bevezetés a  

 muszlim-keresztény párbeszédbe  

Opponens: Varsányi Orsolya  

Bánkuti Gábor A  romániai jezsuiták a 20. században 

opoonens Petrás Éva  

 

A könyvvitanap során a szerzők 20 percet kapnak. Ez az előadás - az előadó szabad választása szerint - szólhat  a könyv legfontosabb téziseiről, szólhat arról, hogy a konkrét tudományos téma korábbi eredményeihez képest mi a könyv legfontosabb újdonsága, szólhat arról, hogy az előadó mely állítások vitáját tartaná a legfontosabbnak Ezt követően a felkért opponeseknek 20 perc áll rendelkezésükre bírálatuk elmondására, majd a közönség részvételével 40 perces eszmecserére kerül sor.

 

 

videobook:

első példány

Dobos, Varsányi:

https://youtu.be/SKgqKf70pJE

https://youtu.be/-ntOIpXVgcs

https://youtu.be/xrPIQ-zWLIQ

Bánkuti, Petrás

https://youtu.be/Ppbzr5VmvmM

https://youtu.be/atqlr1BTCxk

 

Második példány

https://archive.org/details/WJLF_2018_2019/egyhaz_es_vallaskutatasi_konyvvitanap_Dobos_Karoly_Daniel_0.MP4

https://archive.org/details/WJLF_2018_2019/egyhaz_es_vallaskutatasi_konyvvitanap_Dobos_Karoly_Daniel_1.MP4

https://archive.org/details/WJLF_2018_2019/egyhaz_es_vallaskutatasi_konyvvitanap_Dobos_Karoly_Daniel_2.MP4

https://archive.org/details/WJLF_2018_2019/egyhaz_es_vallaskutatasi_konyvvitanap_Bankuti_Gabor_3.MP4

https://archive.org/details/WJLF_2018_2019/egyhaz_es_vallaskutatasi_konyvvitanap_Bankuti_Gabor_4.MP4

 

 

A következő Egyház- és valláskutatási könyvvitanapok – 2019 tavaszán tervezett programja:

 

Száraz Miklós György: Írd fel házad kapujára : a zsidó történelemről és hagyományról

Balogh Gábor: A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták Magyarországon

Kamarás István: Ferencpápista egyházreform Csereháton