Forrai Judit hetven éves

 

A WJLF http://wesley.hu tisztelgő konferenciája

2019 05 16-17

Budapest, VIII Dankó u 11

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Első nap

2019 05 16

csütörtök

8

.

30

Iványi Gábor

rektori megnyitó

8

.

50

Simek Ágnes

/

Csépe Péter

/

PhD, PhD,

/

SE,  Oltalom KE,SE

/

Kereszteződések

/

tudományos életút, együttműkodés, hajléktalan prostituált, hátrányos helyzetű, roma

9

.

30

Szécsi József

/

  

/

ORZSE

/

Pál a férfiak és nők fejének befedéséről

/

prófétáló férfi;, imádkozó nő;  hosszú és rövid haj.

10

.

10

SZÜNET

10

.

30

Fekete Mónika

-

Fehér Ágnes, Varga János Tamás , Horváth Ildikó

/

Dr ,Dr,

Dr Hab,

 DSc

/

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet, Budapest
2 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest
3 Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Budapest

/

Orvosi egyetem hallgatóinak vakcinológiai tájékozottsága

/

védőoltás, tájékozottság, hozzáállás, orvostanhallgató

11

.

10

Iványi-Papp Monika

/

Phd design

/

WJLF

/

A nyelvújításkori népszínművek és a "megszaladás" jelei

/

Zene, Népszínmű, Társadalomtudomány

11

.

50

Bognár László

/

PhD

/

ME,  WJLF

/

Zimbardo börtönkísérlete a filmi narratívában

/

„stanfordi börtönkísérlet”, „erőszak a játékfilmben”, „elbeszélői hitelesség”

12

.

30

EBÉDSZÜNET

13

.

10

Simon Attila

/

 

PhD

/

/

Család mint "főhadiszállás" - a reformáció hatása a család eszményére. 

/

Reformáció ,  Ellenzék, Család

13

.

50

Csepregi András

/

 

PhD

/

WJLF

/

Teológia és szexuális életre nevelés az evangélikus gimnáziumi hitoktatásban

/

teológia, szexualitás, nevelés

14

.

30

Czövek Tamás

/

 

PhD

/

WJLF 

/

Homoszexualitás az Ószövetségben rövid újszövetségi kitekintővel: Vitaindító

/

Sodoma , Ószövetség, homoszexualitás

15

.

10

SZÜNET

15

.

30

B.Kádár Zsuzsanna

/

 

PhD

/

/

A nők és a 20.század

/

nők, választójog, feminizmus

16

.

10

Kertai-Szabó Ildikó

/

PhD

/

WJLF

/

A quaker nők szerepe a 19. századi amerikai reform mozgalmakban

/

quaker abolicionoizmus női szavazati jog, abolicionizmus , szavazati jog

16

.

50

.

Szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

.

10

.

Petróczi Gabriella

/

-

/

SZGYF Módszertani Főosztály

/

 Prostitúció témában készített 2006-os kutatás eredményének bemutatása.

/

Önkéntes prostitúció,  Gazdasági kontextus, Erkölcs és ítélkezés

17

.

50

.

Faludy Judit

/

 

 

PhD

/

MTA BTK MI

/

Másolatok a pszichiátriai alkotásokban

/

 

18

.

30

.

szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

40

 

Győry Hedvig

/

 

 

PhD

/

Szépművészeti Múzeum és MEBT

/

Óegyiptomi órák a digitális témahéten

/

ókori Egyiptom,: oktatás, kreativitás

 

19

.

20

.

Urban Beatrice

 

 

 

 

 

 

 

A szakma története a szakma maga

 

 

Második nap

2019.05.17

péntek

8

 

40

 

Törő Klára

/

 

 

PhD

/

Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet

/

Transzlációs és interdiszciplinális kutatások 

/

 translació;interdisciplinális kutatás; példamutatás

 

9

.

20

Lukács Péter

/

 

/

CSc

/

WJLF,  ELTE OITK

/

Szeparált, de egyenlő? A szabad iskolaválasztás kérdéséhez

/

Közoktatás, szelekció, szegregáció, oktatáspolitika

12

 

40

 

szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

.

00

Ladányi János  

/

/

DSc   

/

WJLF   

/

Néhány megjegyzés a közelgő önkormányzati választás előtt     

/

önkormányzati választás        , lakóhelyi szegregáció         , önkormányzati bérlakások         

11

.

40

Nagy Péter Tibor

/

 

/

DSc   

/

WJLF,  ELTE OITK

/

Tantárgyak és társadalom

/

Tantárgyak, társadalom

12

.

20

EBÉDSZÜNET

13

.

00

Bánlaky Pál

/

/

CSc

/

WJLF   

/

Az evolúciós megszaladási jelenségek lehetséges szociológiai értelmezése

/

evolúció,  megszaladás, társadalmi jelentőség

13

.

40

Majsai Tamás

/

/

CSc

/

WJLF

/

A Soánarratívák néhány töréspontja a recens magyarországi vitákban

/

Soá, revizionizmus, Sorsok Háza

14

.

20

.

Kiss Endre

/

/

DSc

/

OR-ZSE – ELTE

/

Humor a gyógyításban

/

Humor, gyógyítás, terápia

15

 

00

 

szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

.

20

.

Pétervári Kinga

/

/

PhD

/

ELTE GTI

/

Törvényes alkudozás

/

lelkiismereti és vallásszabadság, egyházalapítási jog, Magyarország

16

.

00

.

Gazda István

/

 

 

CSc

/

MATI

/

Einstein magyarországi interpretátorai

/

tudománytörténet, Albert Einstein, relativitáselmélet

 

16

.

40

.

Szabó Lajos

/

 

 

CSc

/

sportmúzeum

/

Egy elfeledett szexedukátor, Kemény Ferenc az olimpiai mozgalomban

/

szexedukáció, sporttörténet, olimpia

17

.

20

.

szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

.

40

.

Király László

 

 

 

PhD

 

SKMC, Abu Dhabi; SE Népegészségtani Intézet

 

A szív kultúrtörténete a szegmentális anatómia és a gótikus katedrális kapcsán. 

 

orvostörténet; kultúrantropológia; határterületi tudományok

 

18

.

20

.

A Gergely András

 

 

 

CSc

 

ELTE TÁTK nyugd

 

A test mint gyarmat: biopolitikai szentenciák a Kitömött barbártól az Orgiáig 

 

biopolitika; gyarmatosított test; morálhistorikus literatúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oktatas.uni.hu/20190516_programfuzet.htm

(később)