videobook-ot lásd lejjebb!

ISKOLAI PREVENCIÓ

 

Lassan két évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály (http://oktatas.uni.hu) évi 6-7 konferenciájából négyet egy-egy Educatio (R) szám köré rendezünk - mégpedig nem konferenciafelhívásos  rendszerben, hanem meghívott eloadókkal. Így most "iskolai precenció" címmel lesz konferenciánk. A szám tanulmányait Paksi Borbála válogatta, szerkeszti.

 

Helyszín ELTE PPK, Kazinczy utca, földszint           

 

Időpont 2019 szeptember 5, csütörtök       

 

Az előadás lehet:

 

               a. az Educatio(R)-ba írt tanulmány összefoglalója vagy    

 

               b. az Educatio(R)-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének  kifejtése vagy  

 

               c. az Educatio(R)-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat  megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végso szöveg elkészítésében is segíti a szerzot  vagy   

 

               d. az Educatio(R)-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis kimaradt/kimaradó elem     

 

              

 

               A konferenciák azon az elven működnek, hogy a (tanulmányonként)  20-25  perces előadásokhoz 20-25 perces vitaidő tartozik.           

 

              

 

               A KONFERENCIA INGYENES, REGISZTRÁCIÓT NEM IGÉNYEL         

 

              

 

               Program    

 

 

 

 

13.00

megnyitó

 

13.05

Mihályi Péter:

Az iskolai prevenció új súlypontjai

13.50

Paksi Borbála:

Magyarországi tendenciák iskolai prevenció területén

14.40

Magi Anna:

A szerencsejáték-használat kockázatának csökkentésére irányuló iskolai prevenciós programok szisztematikus áttekintése

15.25

szünet

 

15.40

Balázs Judit:

YAM program: bizonyítékon alapuló univarzális iskolai egészségfejlesztő program bemutatása

16.25

Felvinczi Katalin

Európai drogprevenciós rendszerek elemzése - Drogprevenciós szakemberek munkaerő-fejlesztése

17.10

Németh Ágnes:

Egészségmagatartás serdülőkorban

17.55

zárszó

 

              

                           

 

A konferenciáról (az előadásokról és a vitákról) videobook készült!

 

A Videbook három részes:

https://www.youtube.com/watch?v=oroX9yWX6Vk

https://www.youtube.com/watch?v=m_YEpCHpCS8

https://www.youtube.com/watch?v=N1MzIDpHHbA

(Egyes gépeken kattintással nem nyílik meg, kérem ez esetben másolja a böngésző parancssorába a linket!)

 

Részletes program

 

 

A kettős programközlés oka több – a 2010-es évek folyamán kialakult - tudományszociológiai jelenség. Vannak kollégáink, akiknek a munkaadója – általában valamely kormányhivatal – ragaszkodik hozzá, hogy a szerzo tüntesse fel, magánvéleményérol és nem az intézmény álláspontjáról van szó. Más kollégák esetében a munkaadók (vagy másodállásokat, megbízásokat biztosítók, finanszírozók, programgazdák) az intézmények közötti versengéstol hajtva odáig mennek, hogy pontosan megkövetelik, hogyan szerepeljen az intézmény, a tanszék stb neve a programban. Ismét mások sérelmezik a tudományos címek magyarországi kavalkádjából következo, oket másoknál „hátrább” minosíto rovatok jelenlétét a programban. Sok kollégánk reménykedik, hogy eloadáscíme, tárgyszavai, absztraktja keresomotorok révén magyar – és nemzetközi – idézettség-növekedés esélyét villantja fel.

  

Balázs Judit

Med Dr, PhD, Hab Dr

;

1. ELTE, PPK, Pszichológia Intézet, 2. Bjorknes University College, Oslo, Norway

;

YAM program: bizonyítékon alapuló univarzális iskolai egészségfejlesztő program bemutatása

;

univerzális prevenció, iskolai precenció, YAM

;

"A YAM egy univerzális egészségfejlesztő program, amely a 14-16 éves diákok egészséges/egészségtelen viselkedésformákkal kapcsolatos tudását, valamint az énhatékonyság fejlesztését célozza meg (hogyan ismerik fel magukon, társaikon, ha segítségre szorulnak és ilyenkor mit tegyenek). A SEYLE randomizált, kontrolált vizsgálat szignifikáns csökkenést talált a YAM programban résztvevő 14-16 éves fiataloknál a 12 hónapos utánkövetéskor az öngyilkos magatartás előfordulásában a Tájékoztató programhoz képest  A YAM program Angliában, Ausztráliában és Svédországban a középiskolákban az illetékes minisztériumok által bevezetésre keru¨lt."

;

YAM: evidence based universal mental health prevention program in schools

;

universal prevention, prevention in schools, YAM

;

"YAM is an universal mental health promotion program for students aged 14-16 focus on knowledge about healthy / unhealthy behaviors and how to improve self-efficacy (how they recognize themselves and their peers when they need help and what to do). SEYLE, a randomized, controlled trial found a significant reduction in YAM for adolescents aged 14-16 participating in the 12 - month follow - up program incidence of suicidal behavior compared to the Information Program. The YAM program has been introduced in schools in England, Australia and Sweden by the relevant ministries. "

Felvinczi Katalin

:

hab dr

;

ELTE PPK

;

Európai drogprevenciós rendszerek elemzése - Drogprevenciós szakemberek munkaerő-fejlesztése

;

drogprevenciós rendszerek; drogprevenciós szakemberek; munkaerő-fejlesztés

;

"Egy ország drogprevenciós rendszerének öt fő területe azonosítható, melyek nélkülözhetetlenek a drogprevenciós tevékenységek eredményes működéséhez: szervezeti struktúra, kutatások és minőségellenőrzés, intervenciók, munkaerő, valamint megcélzott csoportok.  Az ASAP Training projekt keretében az Európai Unió drogprevenciós rendszereinek a feltárása és elemzése zajlik. Megalkotásra kerülnek az európai rendszerek ország-profiljai, feltárásra kerülnek az azonosságok, a lényegi különbözőségek, és ezek fényében a tipizált rendszerek erősségei és gyengeségei. Végső cél javaslatok megfogalmazása a rendszerek erősítésére, különös tekintettel a drogprevenciós szakemberek munkaerő-fejlesztésre."

;

Analysis of Drug Prevention Systems in Europe - Workforce development of drug prevention professionals

;

drug prevention systems; drug prevention professionals; workforce development

;

"The drug prevention systems consist of 5 main components, which all are necessary for the implementation of effective drug prevention initiatives: organisation, research and quality control, interventions, workforce, and target population. As part of the ASAP Training project the drug prevention systems in the European Union are explored and analysed. Country profiles of the European systems will be developed, as well as similarities and essential differences, and in light of that the strengths and the weaknesses of the different types of systems will be identified. The ultimate aim is to give recommendations on how to strengthen each component, in particular the workforce development of drug prevention professionals."

Magi Anna

:

MA

;

ELTE PPK

;

A szerencsejáték-használat kockázatának csökkentésére irányuló iskolai prevenciós programok szisztematikus áttekintése

;

szerencsejáték-használat; problémás szerencsejáték-használat; univerzális prevenció; prevenciós célok; prevenciós eszközök; prevenciós programok értékelése

;

"Célkitűzés: Az előadás a szerencsejáték tevékenység kockázatainak csökkentésére irányuló iskolai prevenciós beavatkozások szakmai megalapozása érdekében a szisztematikus irodalom-áttekintés módszerét alkalmazva összegzi az 1995-2015 között a nemzetközi szakirodalomban megjelent értékelt iskolai prevenciós programok szakirodalmát. Módszer: A PsychInfo, MEDLINE és ScienceDirect adatbázisok körében, a vizsgált témát megjelenítő kereső algoritmus alapján gyűjtöttük a 1995-2015 között megjelent angol nyelvű, a 14-24 éves populációra (is) irányuló értékelt beavatkozásokat bemutató, empirikus, megfelelő kutatási és elemzési elrendezésű publikációkat. A keresésbe bevont forrásokban összesen 20 publikációt azonosítottunk, melyek közül az összefoglalóban 8 általános prevenciós program 9 tanulmányának értékelése kerül bemutatásra.  Eredmények: Az áttekintés eredményeként négy közbülső célt sikerült azonosítani, melyek a szerencsejáték magatartással, és/vagy a problémás szerencsejáték-használattal kapcsolatos céltételezések mentén kedvező irányú változást idéztek elő: (1) szerencsejátékkal kapcsolatos ismeretátadás; (2) szerencsejátékhoz fűződő hiedelmek lebontása; (3) szerencsejáték iránti attitűdök befolyásolása; (4) készségfejlesztés. Az értékelt programok között szerepeltek egy, és több üléses intervenciók. Az összegzett tanulmányok mindegyike tartalmaz interaktív és/vagy multimédiás elemeket, s egy kivételével mindegyik program eszköztárában szerepel frontális előadás is. Következtetések: Eredményeink szerint a szerencsejáték tevékenység kockázatainak csökkentésére irányuló eredményes prevenciós beavatkozások mind céltételezéseik, mind eszközeik tekintetében a komplex programok alkalmazásának irányába mutatnak."

;

Systematic review of school-based gambling prevention programs

;

gambling; problematic gambling; universal prevention; prevention aims; prevention tools

;

"Aims: Current study is a systematic review of the existing literature about the effective universal gambling prevention programs for youth between the age of 14-24. The aim of the study is to provide a scientific basis for such interventions in Hungary. Methods: We assessed research articles published in English, between 1995-2015 using PsychInfo, MEDLINE and ScienceDirect. Altogether 9 evaluation studies of 8 universal gambling prevention programs were evaluated. Results: Among the retrieved studies there are interventions with one to several sessions. We identified 4 main intermediate aims that induced positive changes in connection with gambling or problematic gambling: (1) providing information about gambling; (2) decrease gambling-related biased beliefs; (3) modify attitudes towards gambling; (4) skill improvement. All but one program applied frontal lectures, supplemented with interactive elements or multimedia tools. Discussion: Our results points toward the effectiveness of complex universal gambling prevention programs both in terms of their aims and methods."

Mhályi Péter

:

DSc.

;

Budapesti Corvinus Egyetem

;

Az iskolai prevenció új súlypontjai

;

Evolúció; azonnali szükséglet-kielégítés; roma kérdés

;

Nem helyes azt elvárni az iskoláktól, hogy minden létező problémára ők készítsék fel a gyerekeket. A tanulmány legfőbb mondanivalója az, hogy a 6-14 éves korosztálynak egy olyan élet- és viselkedés stratégiát kell megtanítani, amely fontos területeken ellentmond a humán evolúció év százezredek során kialakult logikájának. A túlélés genetikai programja a rövidtávú optimalizálásra ösztönöz. A hosszú élet, az egészséges öregkor viszont azt feltételezi, hogy az emberek ellenállnak a rövid távú örömforrásoknak. A jó hír az, hogy a bizalom, az önkontroll, az akaraterő fejlesztése tanítható – erre nyilvánvalóan a mélyszegénységben élő családok gyermekeinek van a legnagyobb szükségük. Ez kellene, hogy legyen az iskolai prevenciós programok elsőszámú célja.

;

Mental health prevention in schools

;

Evolution; immediate satisfaction; self-contro.

;

It is unwise to expect from schools to prepare children to all future challenges. The take-home message of the present paper is the 6-14 age groups should be taught to pursue behavioural strategies which in themselves, in important ways, contradict the logic of biological evolution. Humans, and of course children as well, are wired to short-term optimization. Long and healthy life requires long-term optimization. The good news is that trust, self-control and the development of will power can be taught in schools. This is most important for children coming from poor families.

Németh Ágnes

:

PhD

;

ELTE, PPK

;

Egészségmagatartás serdülőkorban

;

kamaszok, egészség, trendek

;

"Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás célja a 11-17 éves korosztály egészséget befolyásoló szokásainak és szubjektív egészségi állapotának feltérképezése. Az ezredforduló óta öt magyarországi felmérés zajlott le négyéves időközönként, országos reprezentativitással, így lehetőségünk van a legfontosabb mutatók (táplálkozás, fizikai aktivitás, dohányzás, alkoholfogyasztás, szexuális élet) időbeli trendjeinek bemutatására.  "

;

Health behaviour in adolescents

;

teenagers, health, trends

;

"The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) is a cross-national study aimed at monitoring of 11-17-year-old students' health-related habits and subjective health status.  Five nationally representative surveys has been conducted at four-year intervals since 2000. Thus there is a possibility to present trends on the most important features of young people's health behaviours (such as eating, physical activity, smoking, alcohol consumption, sexual activity)."

Paksi Borbála

:

MA

;

ELTE, Viselkedéskutató Kft.

;

Magyarországi tendenciák iskolai prevenció területén

;

iskolai prevenció hozzáférhetősége; prevenciós területek; magyarországi tendenciák

;

Az előadás célja az iskolai prevenciós beavatkozások hozzáférhetősége és az iskolák prevenciós aktivitása vonatkozásában a rendszerváltást követő 30 évben azonosítható hazai tendenciák felvázolása és értelmezése. A rendelkezésre álló kvantitatív és kvalitatív kutatási eredmények alapján a kilencvenes években lassan beinduló, majd ezredfordulót követően kezdetben elsősorban a hozzáférés (volumen), később minőség dimenziók tekintetében is megmutatkozó kedvező tendenciák mára megtorpantak, sok tekintetben visszalépés tapasztalható. Az utóbbi években mind a prevenció hozzáférhetősége, mind a minőségi fejlesztések tekintetében kedvezőtlen folyamatok, a célpopulációban azonosítható prevenciós szükségletekhez és a nemzetközi tendenciákhoz képest fokozódó hiány-jelenségek azonosíthatók.

;

Hungarian trends in school based prevention

;

School based prevention; prevention domains; Hungarian tendencies

;

"The aim of the lecture is to outline and interpret domestic trends in the accessibility of school prevention interventions and schools' prevention activities during the 30 years following the change of regime. According to the available quantitative and qualitative research results, the favourable tendencies, which started slowly in the nineties and later on at the beginning of the millennium, mainly in the aspects of access (volume) and later in quality, have stopped, in many respects there is a decline. In recent years, unfavourable trends in both access to prevention and quality development, increasing deficits relative to prevention needs identified in the target population and international trends have been identified."