Az egyház- és valláskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte a WJLF doktori iskola előkészítője, hogy

-        fórumot teremtsen, ahol a egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos tudományos kutatások legfontosabb eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők

-        információáramlást teremtsen, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő körlevél-címzett) értesül az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos könyvek megjelenéséről

-        hangsúlyadási lehetőséget teremtsen (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi hosszúságuak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott módszer)

-        dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi erőteret amiben a könyvek megjelennek

Terveink szerint több könyv bevonásával szervezünk programot.

 

 

 

2019 10 05 16 h Budapest, WJLF Dankó u 11 ,

(A rendezvény az un „egyházi terem”-ben van, a kék vaskapun belépve balra az első ajtó, első emelet)

 

 

16.00 Megnyitó

16.05 Máté Tóth András: Szabadság és populizmus

16.25 Hidas Zoltán: Vélemény a „Freiheit und Populismus. Verwundete Identitäten in Ostmitteleuropa. Europa 30 Jahre nach dem Fall der Sowjetunion - Transformation der Gesellschaft und Transformation des Religiösen” (Szabadság és populizmus. Sebzett identitás Kelet-Közép-Európában. Európa 30 évvel a Szovjetunió bukása után - a társadalom átalakulása és a vallás átalakulása c könyvről

16.45 Vita

 

Máté Tóth: http://www.arts.u-szeged.hu/vallastudomany/prof-dr-mate-toth-andras/prof-dr-dr-mate-toth

javasolt olvasnivaló: https://epa.oszk.hu/02500/02501/00088/pdf/EPA02501_koinonia_2016_3_3088-3092.pdf, https://vigilia.hu/node/Vigilia_2015_06_facsimile.pdf 409-415. old

Hidas https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/nemzetkozi-es-politikatudomanyi-intezet/oktatok/hidas-zoltan

 

A zendezvény társrendezője az MSZT vallásszociológiai szakosztálya