Száz éve Orgoványnál. Konferencia az európai és magyar pogromok történetéről

 

 

 

A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

 

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

 

Időpont: 2019.11.10 , vasárnap

 

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20191110.htm

 

szervező: WJLF, Nagy Péter Tibor

 

 

Az előadásokhoz előadásonkénti vitaidő tartozik

 

 

 

Megnyitó

 

 

Kende Tamás:

Enciklopedikus és forradalmi pogrommagyarázatok a 20. század eleji Oroszországból és Oroszországról

 

 

 

 Karsai László

Pogromok a holokausztban

 

Karsai László                     DSc        SZTE BTK             Pogromok a holokausztban        Antiszemitizmus; kollaboráció; pogromok                Előadásomban a Holokauszt c. könyvem kéziratának lezárása (2000 vége) óta megjelent fontosabb tanulmányok, monográfiák historiográfiai átnézésére vállalkozom. Elsősorban azokat a szaktudományos munkákat kívánom röviden bemutatni, amelyek a holokauszt idején főleg Kelet-Európában lezajlott nem szervezett, nem a németek által kezdeményezett, irányított pogromokkal foglalkoznak. J. Gross: Szomszédok c. könyve olyan hatással volt nem csak a lengyel, hanem általában a szovjet utódállamok új történész nemzedékére, mint hajdanán Gogol „Köpönyege” az orosz írókra. Mai ismereteink szerint több száz pogromban több tízezer zsidót öltek meg a szomszédaik Kelet-Európában.                Pogroms in the Holocaust           Antisemitism; collaboration; pogroms   In my intervention I would like to give an overall picture about the new (published after 2000) Holocaust-related books and studies. My main purpose is to summarize such scholarly works which deal with the not organized, unsolicited pogroms without any serious German participation. The „Neighbors” of J. Gross had such an impact on the new generation of historians in the post-Soviet states as „The Overcoat” of Gogol had on the Russian writers in the XIXth century. According to the new literature on my subject tens of thousands Jews were killed by their neighbors in several hundred pogroms in Eastern-Europe.

 

 

 

Kende Tamás                    PhD       független kutató             Enciklopedikus és forradalmi pogrommagyarázatok a 20. század eleji Oroszországból és Oroszországról           pogromdefiníciók, 1905-ös orosz forradalom, historiográfia       A kollektív erőszaknak azt a formáját, melyet pogromnak nevezünk, általában az orosz zsidóság és az orosz állam történetéhez szokás kötni. Maga a pogrom egyike azon kevés orosz eredetű szavaknak, amelyek átkerültek majd' minden nyelvbe, így a magyarba is. Érdekes módon, az elmúlt fél évszázad szovjet-orosz szavainak jó része nyelvtörténészek, filológusok disszertációinak témája lesz a közeli jövőben, - gondoljunk csak például a glasznoszty szó használatának frekvenciaváltozására a 1980-as, 1990-es évek magyar sajtójában. Ám a pogrom szó, a cár és a vodka szavakkal együtt még jó ideig része lesz aktív szókincsünknek. E három szó, valószínűleg a legelterjedtebb orosz eredetű szó más nyelvekben is. Érdekes, hogy a pogrom szóhoz kapcsolják sokan a vodkát és a cárt is. Magyarul: az utóbbi szervezésében az előbbi hatása alatt zajlik maga a pogrom.              The pogrom in philology and in historiography. The case of 1905 Russia               philology of the word 'pogrom'; historiography of the Russian pogroms in 1905            The form of collective violence which is called generally pogrom is usually and traditionally connected with the history of Russia, and the Russian Jewry. The presentation highlights the uses and misuses of the word 'pogrom' in the 20th century in encyclopedias, historical works, and political doctrines.

 

videobook

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Szaz_eve_Orgovanynal_09.mp4

https://youtu.be/HXY2XrbHZbI

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Szaz_eve_Orgovanynal_10.mp4

https://youtu.be/yUzlvF44Gpk

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Szaz_eve_Orgovanynal_11.mp4

https://youtu.be/WZw7Tq5d5Ro

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Szaz_eve_Orgovanynal_12.mp4

https://youtu.be/gedksk-Vjqs