A Humboldt-i egyetem - világnézet, vallás, egyház a történelemben

A középkori egyetemek élén a teológiai kar állt. A Humboldti egyetemen azonban a teológia elveszítette kitüntetett jellegét, sőt hamarosan komoly konkurrenciával kellett szembenéznie: az egyetemek bölcsészkarain, majd később társadalomtudományi karain más tudományágak keretében megjelent a vallás, ill. a különféle vallások tanulmányozása, sőt a Biblia, a zsidó és keresztény vallás, illetve az egyházak történetének, szociológiájának, antropológiájának, pszichológiájának tanulmányozása is. Mindez az egyetemtörténészek, a történettudósok, kulturális antropológusok, filozófusok, jogászok, szociológusok, theológusok, politológusok érdeklődésének tárgya Magyarországon is.
A konferencia Humboldt születésének kétszázötvenedik évfordulóját is köszönti.
A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.

Előadással jelentkezni e lap kitöltésével lehet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeElxh7plShFNGVPox4TmWVz4j7RWwQhLWa8ILyZ5t6ybe6tw/viewform


A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019.11.24 , vasárnap

(Ha a jelentkezők száma 8 alatt marad, a konferencia délutánra korlátozódik, 8-14 előadás esetén reggeltől estig tart az ülés. Több jelentkező esetén párhuzamos szekciók lesznek.)

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20191124.htm

szervező: EKE Filozófia Tanszék, Schwendtner Tibor - WJLF Tudományos Tanácsa, Nagy Péter Tibor