videobook: lásd alul

 

 

A levert forradalom felszámolt intézete


A decemberi emlékezetpolitikai konferencia meghirdetése után érkezett a hír, hogy a diktatórikus tudománypolitika újabb áldozata az 1956-os intézet. A 2019-ben hivatalban lévő magyar kormány - mely emlékezetpolitikájában mind gyakrabban sugallja, hogy a Horthy rendszer örököse, s melyről bírálói konzekvensen állítják, hogy az 1990-es demokratikus forradalom ellenforradalmi lerombolója -  ezzel egy csapásra két ellenforradalom - az 1919 augusztusi és az 1956 novemberi - méltó örökösévé vált.
A WJLF tudományos tanácsa az ötvenhatos intézet 2019 junius elején hivatalban lévő munkatársait felkérte, hogy 2019.12.15-én vasárnap tartsanak egy-egy előadást – szabadon választott (lehetőleg emlékezetpolitikai) témában. Szeretnénk remélni - és erőnk szerint ehhez a továbbiakban is segítően hozzájárulni - hogy a magyar történettudomány ezen fontos műhelye időről időre összegyülekezve, eredményeket közösen felmutatva és megvitatva valamilyen mértékben és értelemben fennmarad. 

Felhívjuk a történésztársadalmat, a társadalomtudósokat, a szabad gondolat iránt elkötelezett értelmiséget, hogy 2019.12.15 –n legalább egy rövid időre jelenjen meg a Dankó utcában, hogy kifejezze szolidaritását!

A konferencia helyszíne VIII Dankó u 11 , WJLF Kline terem

http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm



A konferencia időpontja: 2019.12.15, vasárnap

9.00 megnyitó
9.10 Eörsi László : 1956 és az emlékezetpolitika / 1956 and Memory Policy
9.40 Vita
10.10 Rainer M. János : Liberális emlékezetpolitikai ajánlat? (1988-1990) / A Liberal Proposal to Memory Policy?
10.40 Vita
11,10 Sárközy Réka : 1956 Médiarítusai / Media Rituals of 1956
11.40 vita
12.10 Standeisky Éva : Utódpárti kiútkeresés a rendszerváltás után / Socialists After Transition 1989-1990
12.40 Vita
13.10 ebédszünet
14.10 Szegő Iván Miklós : 1918-2018 Budapest „utcáin”: utcanevek és egy évszázad emlékezetpolitikai váltásai / 1918-2018 "on the streets" of Budapest: names of streets and the changes in the politics of memory of a century
14.40 Vita
15.10 Tabajdi Gábor : Az "ellenzéki egység" és a "bomlasztás" emlékezete Magyarországon / The memory  of "unity of opposition" and "disruption" in Hungary
15.40 vita
16.10 Ungváry Krisztián : Áldozatnarratíva Magyarországon 1990-2019 / Victimologist narratives in Hungary 1990-2019
16.40 vita

17.10 Kerekasztal: Az ötvenhat-kutatás jövője 

18.10 Zárszó 

 

 

Videobook    

                

https://docs.google.com/document/d/1yFm7RwZN-ha9g2Q3dbyzHwwfqRSGtFhEx935_fDvhnU/edit?usp=sharing