Videobook a lap alján!

 

Csákó Mihály emlékkonferencia

 

Csákó Mihály (1941-2019) a magyar társadalomkutatók fiatal és középnemzedéke jó részének meghatározó tanára volt. Az idősebb nemzedékben is sokan vannak, akik informális tanítványként, kutatótársként, munkatársként, tanácskérőként köszönhetnek sokat Misi egészen különleges intellektusának és párját ritkító segítőkészségének.

Misi utolsó két munkahelye az ELTE Társadalomtudományi Kara és a Wesley János Lelkészképző Főiskola volt. E két intézmény - halálának évfordulóján - 2020 január 31-én és február 1-én Csákó Mihály emlékkonferenciát szervez. (A konferencia rendezőbizottsága: Heller Mária, Lukács Péter, Nagy Péter Tibor, Sík Domokos).

A konferenciára olyan témájú tudományos előadással lehetett jelentkezni, mely a jelentkező saját kutatásain alapul s asszociatív kapcsolatba hozható Misi munkásságával.

A konferencián húsz perces előadások lesznek, minden előadást húsz perces vitaidő követ.

A konferencia videobook-ként a netre kerül.

(Az előadást nem tartók számára lehetőséget biztosítunk, hogy 5 perces hozzászólással járuljanak hozzá a Csákó-megemlékezéshez, s nevük a videobookban is megjelenjen. Ezt az igényt január 31-n 13.20 ig kell bejelenteni a rendezőknek).

 

 

A konferencia helyszíne:

Pénteken a Dankó u  11 WJLF Kline terem

Szombaton: Pázmány Péter sétány 1.a. TÁTK Kari tanácsterem

 

Program

Első nap: Január 31

 

 

 

Péntek

 

WJLF Kline terem

 

 

 

 

 

 

Megnyitó

   9:05 Karády Viktor

 /

MTA

 /

CEU

 /

A külföldi társadalomtudósok a honi sajtónyilvánosságban 1919 előtt és után

  9:45

 

 

 

 

 

Csákó Mihály videók megtekintése

   10:25 Nagy Péter Tibor

 /

Dsc.

 /

WJLF, ELTE-TÁTK OITK

 /

A társadalomtudományi elit nemzetközi mobilitása a 19-20. században

11.05 Szünet

 

 

 

 

 

 

   11:20 Erőss Gábor

 /

PhD

 /

MTA TK

 /

Egyenlőtlenség, szelekció, szegregáció vagy inklúzió? Összehasonlító vizsgálat

   12:00 Kiss Endre

 /

Dsc.

 /

ELTE-ORZSE

 /

Történelem és egzisztencia. A szociológia újraindulásáról.

   12:40 Lukács Péter

 /

CSc

 /

WJLF

 /

Kormányzati közoktatáspolitika Magyarországon, 2010-2019

13.20 Ebédszünet

 /

 

 /

 

 /

 

   14:05 Polónyi István

 /

Dr. hab.

 /

DE NMI

 /

Felsőoktatáspolitikai anzix

   14:45 Bocsi Veronika

 /

Dr. hab.

 /

DE  GyFK

 /

Hallgatók értelmiségképe

   15:25 Berényi Eszter

 /

PhD

 /

ELTE TÁTK

 /

A kisgimnáziumi szelekció csapdája

16.05 Szünet

 /

 

 /

 

 /

 

   16:20 Székely Iván

 /

 

 /

CEU-OSA, BME

 /

Kellenek-e archívumok a digitális korban?

   17:00 Ladányi János

 /

DSc

 /

WJLF

 /

Gettófalvak és gettóiskolák

   17:40 Husz Ildikó, Jakab Laura, Elek Zsuzsanna

 /

PhD

 /

TK, BCE

 /

A hátrányos helyzetű fiatalok jövőképei

   18:20

 /

 

 /

 

 /

videóüzenetek megtekintése

 

 

 

 

 

 

 

Második nap:  Február 1

 /

 

 /

Szombat

 /

TÁTK Kari tanácsterem

   9:05 Hrubos Ildikó

 /

CSc

 /

BCE

 /

Társadalmi esélyegyenlőtlenségek az európai felsőoktatásban

   9:45 Darvai Tibor

 /

PhD

 /

ELTE-BGGyK

 /

Oktatáspolitikai elképzelések az ifjúság oktatásáról és neveléséről az 1960-as éveken Magyarországon

  10:25 Sík Domokos

/

PhD

/

ELTE TÁTK

/

Az állampolgári szocializáció aktuális kérdései

11.05 Szünet

 /

 

 /

 

 /

 

   11:20 Holle Alexandra

 /

PhD hallgató

 /

 

 /

Iskolai állampolgári nevelés. Üres ígéret vagy megfontolandó szakpolitikai intézkedés?

   12:00 Kamarás István OJD

 /

DSc

 /

EHE

 /

Demokrácia akció-kísérlet 1979-ben

   12:40 Imre Anna

 /

PhD

 /

EKE OFI

 /

A tanulók hangja: tanulói érdekérvényesítés vagy pedagógiai szemléletváltás

13.20 Ebédszünet

 /

 

 /

 

 /

 

  15.05  Murányi István

 /

PhD

 /

DE

 /

A radikalizmus szociális reprezentációja fiatalok körében

   14:45 Z. Karvalics László

 /

CSc

 /

SZTE, IASK

 /

Tudományt művelni az iskolában, játákosan

   15:25  Zsámboki Miklós  

 /

 

 /

Blinken OSA Archívum

 /

A rendszerváltásról otthon

   16:20 Kerekasztal

/

 

/

 

/

Csákó-hagyaték, adatbázisok, folytatható kutatások

Elmaradó előadások:

 

 

 

 

 

 

   Sáska Géza

/

CSc

/

ELTE

/

Fordulat a népi demokrácia oktatáspolitikában: a demokratikus centralimustól, a bázisdemokráciáig, és akiknek ez kevés.

   Biró Zsuzsanna Hanna

 /

PhD

 /

WJLF

 /

Olvasónapló

Kozma Tamás

/

DSc

/

DE

 

A társadalmi innovációk természetrajza

(Az előadókról és előadásokról részletesebb információkat lásd lejjebb!!!)

 

Néhány információ és elemzés, megemlékezés Csákó Mihályról

Életpálya-önbemutatások:

Biró Zsuzsanna Hanna

http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/article_attachments/interju_08_04.pdf

Nagy Péter Tibor, Sík Domokos

https://archive.org/details/Csako_Mihaly_75

Szabari Vera

http://voices.osaarchivum.org/handle/123456789/238

https://socio.hu/uploads/files/2019_1/31_csako.pdf

Maga által összeállított

https://sites.google.com/site/mcsako/home

 

Róla:

ELTE

https://tatk.elte.hu/content/csako-mihaly-1941-2019.t.7124

WJLF

https://wesley.hu/2019/01/10/meghalt-csako-mihaly/

Sáska Géza:

https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/csako-mihaly-a-kozeleti-szereplo-az-oktatas-kutatoja-es-a-tanarember-1941-2019

Emlékülés: Sáska Géza, Bohn Katalin, Nagy Péter Tibor, Bajomi Iván

https://youtu.be/Le-6TFv7LKg , https://youtu.be/o3PVFB0-8RM

 

 

 

További adatok az emlékkonferenciáról

 

Név:

Berényi Eszter

Tudományos fokozat:

PhD

Intézmény:

ELTE TÁTK

Előadáscím:

A kisgimnáziumi szelekció csapdája

Három tárgyszó:

kisgimnázium; iskolaválasztás, tőkekonverzió

Absztrakt:

Előadásomban a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi iskolaválasztást vizsgálom, elsősorban a felvételire készülő családok tettein és narratíváin keresztül, bevonva az általános iskolák cselekvési logikáinak elemzését is. A felvételire való készüléshez szükséges kulturális, társadalmi és anyagi tőke egyértelművé teszi, hogy eleve csak egy jól körülhatárolt társadalmi pozícióból lehetséges részt venni ebben a felvételi folyamatban. Az előadás bemutatja azt is, hogy hogyan erősíti a társadalmi szelekciós folyamatokat az általános iskolák rendszerbe kódolt passzivitása.

Title:

School choice and the early selective tracks of the grammar schools

Keywords:

school choice, capital conversion, parents

Abstract:

My paper scrutinizes the selection process for the so-called early selective tracks of the grammar schools. I will analyze, based on interviews made with parents and teachers, how capital conversion takes places during this process and how primary schools contribute to the reproduction of social inequalities by remaining passive actors in this process

 

 

Név:

Bocsi Veronika

Tudományos fokozat:

Dr. hab.

Intézmény:

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Előadáscím:

Hallgatók értelmiségképe

Három tárgyszó:

felsőoktatás, értelmiség, hallgatók

Absztrakt:

Hogy az értelmiségi szerepek összetevőit felmérjük, egy 18 itemből álló kérdéssort készítettünk, amely a szakirodalomban fellelhető elemeket ötvözi. A kérdéssort egy 2017-es országos hallgatói kutatás során (N=1502) teszteltük. Az eredmények arra utalnak, hogy a hallgatók értelmiségre vonatkozó elképzeléseiben a szakember szerep és a „klasszikus” értelmiségi felfogás dominál, míg a közéleti és a kritikus funkciók gyengék. Az értelmiségi szerepeket a lokális közösségekre vonatkoztatják a diákok, a makrotársadalmi elemek háttérbe szorulnak.

Title:

Students’ conceptions about intellectuals

Keywords:

higher education, intellectuals, students

Abstract:

We have created a question block with 18 items. These items are based on special literature (the definitions of intellectuals, the possible roles - professionals, public intellectuals etc.) and we tried to cover every segments of the intellectual life. The empirical data come from a nationwide quantitative research in Hungary (N=1502). The expertise and the classic intellectual elements were dominant in these patterns. The items of the criticism, the elements of the public intellectual life and the macro level effects are secondary factors from this view.

 

 

Név:

Darvai Tibor

Tudományos fokozat:

PhD

Intézmény:

ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Előadáscím:

Oktatáspolitikai elképzelések az ifjúság oktatásáról és neveléséről az 1960-as éveken Magyarországon

Három tárgyszó:

szocialista oktatáspolitika; szocialista pedagógia; ideológia

Absztrakt:

Kutatásunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy az ifjúság neveléséről milyen szakmai nézetek fogalmazódtak meg a hatvanas évek oktatáspolitikai arénájában. Eredményeink szerint ekkor két nagy csoport harcolt egymással. Az első csoport a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését megvalósíthatónak tartotta és a munkás-paraszt származású gyermekek támogatását hirdette. A másik csoport az oktatásügy kérdéseit elsősorban nem kulturális, művelődésügyi kérdésként értelmezte, hanem mindezeket a szocialista gazdaság szempontjainak vetette alá.

Title:

Educational Policy Concepts of the Youth Education in the 1960s in Hungary

Keywords:

socialist education policy; socialist pedagogy; ideology

Abstract:

Our research seeks to answer the question of what professional views emerged on youth education in the education arena of the 1960s. The results of our research findings suggest that two large groups were fighting each other at that time. The first group considered the reduction of social inequalities to be feasible and advocated the support for children of the working-class and peasantry. The other group did not interpret the education issues primarily as a cultural and educational issue, but it subjected all to the socialist economic aspects.

Our research seeks to answer the question of what professional views emerged on youth education in the education arena of the 1960s. The results of our research findings suggest that two large groups were fighting each other at that time. The first group considered the reduction of social inequalities to be feasible and advocated the support for children of the working-class and peasantry. The other group did not interpret the education issues primarily as a cultural and educational issue, but it subjected all to the socialist economic aspects.

 

 

Név:

Erőss Gábor

Tudományos fokozat:

PhD

Intézmény:

MTA TK

Előadáscím:

Egyenlőtlenség, szelekció, szegregáció vagy inklúzió? Összehasonlító vizsgálat

Három tárgyszó:

iskolai egyenlőtlenségek, roma szegregáció, inklúzió

Absztrakt:

Két esettanulmány, két iskola, melyeket párszáz kilométer és 15 év választ el egymástól. A fenntartó sem azonos: önkormányzat egyfelől, egyházi (református) fenntartó másfelől. Az elkülönítés, a szelekció, a szegregáció mechanizmusai mégis sokban hasonlítanak. Mint ahogy, paradox módon, bár más és más ideológiai alapon, de közös az integrációra, inklúzióra való törekvés is -- a tagozatos osztály privilégiumainak fenntartása mellett.

Title:

Inequalities, selection or segregation? A comparative case analysis

Keywords:

School inequalities, Roma segregation, inclusion

Abstract:

Two case studies, with a few hundred kilometres and 15 years of difference. One of them is a public school, the other one is run by the Reformed Church. Both of these schools deserve special interest as they show similar practices of tracking, i.e. selection and segregation, with the same, paradoxical, commitment to integration and inclusion (however based on different principles in the two cases), as long as the privileges of the bilingual track are safeguarded.

 

 

Név:

 

Holle Alexandra

PhD hallgató

BCE Politikatudományi Doktori Iskola

 

Előadáscím:

Iskolai állampolgári nevelés. Üres ígéret vagy megfontolandó szakpolitikai intézkedés?

Három tárgyszó:

felelős állampolgár; oktatáspolitika; iskolai állampolgári nevelés

Absztrakt:

Számos kutatás megállapította, hogy a magyar fiatalok politikailag elidegenedettek,

passzívak, és jelentős körükben a demokráciaszkepszis. Ez mutatja az állampolgári

kompetenciák fejlesztésének szükségességét, melynek kiemelt terepe lehetne az iskolai

állampolgári nevelés. A Csákó Mihály vezette kutatások azonban rámutattak, hogy e terület

kiüresedett és diszfunkcionális. Ezen előadás áttekinti, hogy a kurrens nemzetközi

szakirodalom alapján milyen fejlesztési irányok vázolhatók fel. Emellett bemutatja egy

tervezett kutatás körvonalait, melynek célja annak feltárása, hogy a tanári percepciók hogyan

segíthetik elő, vagy állhatnak útjában az állampolgári nevelés megvalósításának.

Title:

School-based civic education. Just an empty promise or a measure worth considering?

Keywords:

responsible citizen; education policy; school-based civic education

Abstract:

Several studies have shown that Hungarian young people are politically alienated, passive and

skepticism towards democracy is widespread among them. Consequently, there is a need for

developing civic competences, in which school-based civic education could play a significant

role. However, research led by Mihály Csákó showed that this area is empty and

dysfunctional. This presentation gives an overview of the potential directions of development

based on current international literature. It also introduces the outlines of a planned research,

which examines how teacher perceptions can help or hinder the realization of civic education.

Holle Alexandra

Tudományos fokozat:

PhD hallgató

Intézmény:

 

 

Név:

Hrubos Ildikó

Tudományos fokozat:

CSc

Intézmény:

BCE

Előadáscím:

Társadalmi esélyegyenlőtlenségek az európai felsőoktatásbanTársadalmi esélyegyenlőtlenségek az európai felsőoktatásban

Három tárgyszó:

belépés; befejezés; foglalkoztathatóság

Absztrakt:

Az európai felsőoktatási reform kezdettől fogva figyelmet fordított az esélyegyenlőtlenségek kérdésére, és ez a figyelem a folyamat előre haladtával egyre erősebb, és egyre több területre terjed ki. A Bologna Declaration (1999) még csak a nemzetközi hallgatói, tanári és munkatársi mobilitás kapcsán szögezi le ezt a követelményt, húsz év elteltével már a belépés és a részvétel, a befejezés és a lemorzsolódás, a foglalkoztathatóság területét is vizsgálják. A kedvezőtlen helyzetűek fogalma is tágult. Az előadás foglalkozik a nemzeti politikákkal, amelyek ezen akadályok leküzdését segítik.

Title:

Social inequalities in European higher education

Keywords:

access, completion, employability

Abstract:

"The European Higher Education Reform has devoted attention from the beginning to the issue of social inequalities. With the progress of the reform process this attention has intensified and has extended to an increasing number of areas. The Bologna Declaration (1999) only specified applicable requirements in the case of international student, teacher and staff mobility. After the passing of twenty years the issues of access and participation, the completion and dropout as well as the area of employability are also being examined. The definition of ‘disadvantaged’ has also expanded. The lecture deals with the national policies aimed at overcoming these obstacles.

 

 

Név:

Husz Ildikó, Jakab Laura, Elek Zsuzsanna

Tudományos fokozat:

PhD

Intézmény:

TK, BCE

Előadáscím:

A hátrányos helyzetű fiatalok jövőképei

Három tárgyszó:

fiatalok, hátrányos helyzet, jövőkép

Absztrakt:

"Kutatások rámutattak, hogy a fiatalok motivációi, ambíciói, jövőképük befolyásolja iskolai sikerességüket és ezáltal későbbi életesélyeiket. Különösen így van ez a szociokulturális hátrányokkal rendelkező fiatalok esetében, akiknél a rossz tanulmányi eredményeket gyakran magyarázzák a motiváció hiányával.

A tervezett előadás egy nemrégiben indult longitudinális vizsgálat első szakaszának eredményeit ismerteti. A kérdőíves és interjús módszertant használó kutatást 4 LHH járásban végeztük az általános iskolát befejező fiatalok körében. A felmérésben résztvevő diákok többsége halmozottan hátrányos helyzetű, sokan közülük romák. A kutatás átfogó célja az iskolai sikeresség és a fiatalkori gyermekvállalás oksági kapcsolatának feltárása. Az előadásban a diákok továbbtanulásra és családalapításra vonatkozó ambícióit és jövőképét mutatjuk be, valamint azt, hogy ezeket hogyan interpretálják a tanáraik.

"

Title:

Future orientations of the underprivileged teenagers

Keywords:

youth, disadvantaged family background, future orientation

Abstract:

"Educational studies have shown that children’s ambitions, motivations, and future orientations influence their success in school and consequently their future prospects. This is especially true for disadvantaged young people, whose poor academic performance are often explained by the lack of motivation.

The presentation shows the first results of a recently started longitudinal research project. The research, applying questionnaire survey and interview methodology, was carried out among graduating primary school students living in deprived subregions. The majority of participants are multiple disadvantaged children, and many of them are Romas.The main objective of the study is to reveal the causal relationship between the teenagers’ academic performance and early childbearing. We present the students’ ambitions and visions for further education and starting a family, and how these are interpreted by their teachers.

"

 

 

Név:

Imre Anna

Tudományos fokozat:

PhD

Intézmény:

Eszterházy Károly Egyetem - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Előadáscím:

A tanulók hangja: tanulói érdekérvényesítés vagy pedagógiai szemléletváltás

Három tárgyszó:

tanulói motiváció, személyre szabott tanulás, pedagógiai gyakorlat változása

Absztrakt:

A tanulók hangja elnevezésű megközelítés pár évtizede került előtérbe egyes, főleg angolszász országokban. A szakirodalomban a megközelítéssel összefüggésben két, egymásnak is ellentmondó megközelítés körvonalazódik, ami ezáltal éppúgy kapcsolható a tanulói érdekek érvényesítéséhez, mint a pedagógiai szemlélet és kultúraváltás előmozdításához. Az előadás a kérdés elméleti kérdéseit, s emellett a pedagógiai szemléletváltáshoz kapcsolódó megközelítés mentén gyűjtött tapasztalatokat mutatja be három hazai iskola vizsgálata kapcsán.

Title:

Student Voice: student advocacy or change of pedagogical approach

Keywords:

student voice, personalised learning, change of pedagogical approach

Abstract:

For a few decades, the concept of students’ voice has come to the fore in some countries, especially Anglo-Saxon countries. In the literature, two – partly contradictory - approaches are outlined in the context of the concept, which can be linked to student advocacy as well as to the promotion of change in pedagogical approach. The lecture presents the theoretical issues of the question and the experiences gathered related to the change of pedagogical approach in connection with the examination of three Hungarian schools.

 

 

Név:

Kamarás István OJD

Tudományos fokozat:

DSc

Intézmény:

EHE

Előadáscím:

Demokrácia akció-kísérlet 1979-ben

Három tárgyszó:

demokrácia, közélet, nyilvánosság

Absztrakt:

1979-ben Kiskunhalason az ottani közéletet, az életformát és értékrendet vizsgáló és kutatásukat befejező szociográfusokat a helyi vezetés arra kérte, hogy a kulturális vezetők számára tartsanak beszámolót tapasztalataikról, ők ehelyett egy vitaindító program-javaslatot készítettek a város jövőképét alakítandó. Továbbá a hivatalosak mellé meghívták az általuk meginterjúvoltak közül azokat, akiket ők alkalmasnak találtak, hogy a helyi vezetés tanácsadó testülete legyenek. Az ad hoc társaság tagjainak többsége még sosem ült egy asztalhoz. A négy óráig tartó parlamentáris demokrácia egy évtizeddel megelőzve a rendszerváltást, történelmi esemény lett a város életében.

Title:

Action-experiment in 1979

Keywords:

democracy, public life, publicity

Abstract:

"Anno 1979 in small town Kiskunhalas sociologists investigated public life, lifestyle and value system there. When they finished their research work, the local political leadership asked them to report on their experiences for the local cultural managers with the aim to detect them. The sociologists instead of report produced a program to form the vision of the future of town. Moreover in addition to officials they invited the interviewed, whom they considered suitable for to be member of advisor body of the local political leadership. The majority of the members of this ad hoc company never met each other. The lasting four hours parliamentary democracy 10 years before the change of regime became historical event at the life of Kiskunhalas

"

 

 

Név:

Karády Viktor

Tudományos fokozat:

MTA

Intézmény:

CEU

Előadáscím:

A külföldi társadalomtudósok a honi sajtónyilvánosságban 1919 előtt és után

Három tárgyszó:

külföldi társadalomtudósok, sajtónyilvánosság, magyar társadalomtudomány

Absztrakt:

A külföldön híressé vált társadalomtudósok azonosításával a szakosított és a napi vagy időszaki sajtóban és különböző felmérésekkel arra nézve, hogy a honi társadalomtudományos folyóiratok milyen nyelvű külföldieket idéztek, az előadás megkisérli feltárni a magyar társadalomtudományok (elsősorban a szociológia) külföldi orientációját, sajátos referenciakörét.

Title:

Foreign scholars and scholarship as referred to in the hungarian press before and after 1919.in the

Keywords:

social sciences, the press, public opinion

Abstract:

The study concerns a set of survey data related to references in the Hungarian press, whether professional or everyday journals and periodicals, to foreign social scientists, including quantified information on the language of studies discussed in mainstream sociological journals.

1

 

 

Név:

Kiss Endre

Tudományos fokozat:

Dsc.

Intézmény:

ELTE-ORZSE

Előadáscím:

Történelem és egzisztencia. A szociológia újraindulásáról.

Három tárgyszó:

hatvanas-hetvenes évek; szociológiatörténet; életvilág

Absztrakt:

Az előadás számos eddigi kutatás egyes részleteit kapcsolja össze, és a rendelkezése álló időkeretben felvázolja a hatvanas évek második felének és a hetvenes évek első felének szellemi átmenetét. Megpróbál képet adni, ha nem is a szociológiai akkori történetéről, de a szociológia hatásáról a filozófiára és más társadalomtudományokra, illetve az egész társadalmi közszellemre.

Title:

History and Existence. On the Reshaping of Sociology

Keywords:

sixties-seventies; reshaping of sociology,

Abstract:

The presentation reconstructs the intellectual atmosphere in Hungary in the second part of the sixties and the first part of the seventies. Its main point is not the history of sociology in this time, rather the multiple effects and impulses of this new science on the others sciences, the philosophy and the mentality of the society.

 

 

Név:

Kozma Tamás

Tudományos fokozat:

Dsc.

Intézmény:

DE

Előadáscím:

A társadalmi innovációk természetrajza

Három tárgyszó:

Társadalmi innováció, probléma alapú tanulás, alulról jövő kezdeményezések.

Absztrakt:

"A “társadalmi tanulás” gumifogalomként szerepel az utóbbi idők vonatkozó irodalmában. A szerző szerint olyan aktivitás, amely a) alulról fölfelé kezdeményeződik; b) középpontjában egy kihívás és az arra adott válasz (problemamegoldás) áll; c) a problémamegoldás révén átalakítja a közösséget; d) eredményei fönntarthatók, és a következő kihívások során építeni lehet rájuk. A közösségi megújulás lényege a tanulás a szó tág értelmében. Miközben szembenéz a kihívással és megoldja a problémát, a közösség új információkat gyűjt és új gyakorlatokat sajátít el. A rögtönzött újítások azonban önmagukban még nem fönntarthatók, ehhez hierarchikus szervezet kell. A közösség átalakulása nem egyszerűen innovációk láncolata, hanem állandó versengés az újító és a konzerváló erők között. Ez a versengés állandóan tűnik ugyan, a történelem tanúsága szerint a két erő versengése folyamatosan emelkedő pályán van.

"

Title:

Social learning and community innovations

Keywords:

Social innovation, problem-based learning, bottom-up activities.

Abstract:

"“Social innovation” became a buzzword in the respective literature. The author defines it as a) a bottom-up activity; b) an activity which meets a challenge and solves the problem behind the challenge; c) an activity that transforms the whole community during and by the problem-solving process; and d) an activity the results of which is sustainable and serves as the basis of new problem-solving. The essence of social/community innovation is learning in the broadest sense of the word. The community learns new information and new competencies while meeting the challenge and solving the problem. Sustainability, however, needs not only spontaneous innovation but hierarchically organised agencies. The transformation of the community is not only a chain of innovations; instead a constant rivalry between innovative and conservative forces. This rivalry seems to be constant; yet, according to historical studies, the innovation/regulation spiral is on a raising pitch.

"

 

 

Név:

Ladányi János

Tudományos fokozat:

DSc

Intézmény:

WJLF

Előadáscím:

Gettófalvak és gettóiskolák

Három tárgyszó:

Gettosodás, szegregáció, cigányok

Absztrakt:

A rendszerváltás óta számottevően megnőtt a szegregált településeken és településrészeken élő cigány és nem cigány népesség száma. Az előadás a lakóhelyi és iskolai szegregáció változó formáival foglalkozik.

Title:

Ethnic residential and school segregation

Keywords:

Residential segregation, school segregation, urban and rural gethoes

Abstract:

The number of Roma and Nom- Roma population significantly increased in Hungary during the last decades. The paper deals with changing forms of residential and school segregation

 

 

 

Név:

Lukács Péter

Tudományos fokozat:

CSc

Intézmény:

WJLF

Előadáscím:

Kormányzati közoktatáspolitika Magyarországon, 2010-2019

Három tárgyszó:

Közoktatáspolitika; Magyarország; általános- és szakképzés

Absztrakt:

 

Title:

Educational policy of Hungarian government, 2010-2019

Keywords:

Education policy; Hungary; general and vocational training

Abstract:

 

 

 

Név:

Murányi István

Tudományos fokozat:

PhD

Intézmény:

DE

Előadáscím:

A radikalizmus szociális reprezentációja fiatalok körében

Három tárgyszó:

szoiális reprezentácó; radikalizmus; nacionalizmus

Absztrakt:

"A radikalizmus szociális reprezentációja fiatalok körében

 

Az előadásban egy nemzetközi kutatás (Myplace) adatait felhasználva, politikai szocializációs szempontból lényegesen eltérő két városban (Ózd és Sopron) élő 15-26 éves fiatalok radikalizmus értelmezését a szociális reprezentáció elmélet alapján vizsgáltuk. Az elméletre épülő egyik empirikus módszernek megfelelően, a 2012-ben lebonyolított kérdőíves adatfelvétel során asszociációs válaszok kvantifikálásával a radikalizmus reprezentációjának strukturális és tartalmi jellemzését követően a fiatalokra jellemző nacionalizmus és a demokratikus alapelvekhez való viszony valamint a radikalizmus reprezentációjának kapcsolatát elemezzük.

 

"

Title:

The social representation of radicalism among young people

Keywords:

radicalism;, social representation; nationalism

Abstract:

"Abstract

 

In the presentation, using data from an international research (Myplace), relying on the theory of social representations, we examined the understanding of radicalism of young people aged 15 to 26 and living in two towns in Hungary (Ózd and Sopron) which differ significantly regarding their political socialization. In accordance with an empirical method based on the theory, we analyzed the relationship between young people’s attitudes towards nationalism and the democratic principles and the representation of radicalism, following the structural and content characterization of the representation of radicalism through the quantification of associational responses received in the questionnaire survey conducted in 2012."

 

 

Név:

Nagy Péter Tibor

Tudományos fokozat:

Dsc.

Intézmény:

WJLF, ELTE-TÁTK OITK

Előadáscím:

A társadalomtudományi elit nemzetközi mobilitása a 19-20. században

Három tárgyszó:

 társadalomtudományi elit, nemzetközi mobilitás, a 19-20. század

 

Absztrakt:

        Egyik utolsó közös aktivitásunk:; INTERnational COoperation in the SSH: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities ; http://interco-ssh.eu/en/; Ennek az előadásnak az angol verzióját (elhangzott Varsóban) Misi véleményezte

 

Title:

International mobility of social scientist in 1800-2000

Keywords:

International mobility, social scientist, 19-20 th century

Abstract:

One of our last common activoity with Mihaly Csako.  INTERnational COoperation in the SSH: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities ; http://interco-ssh.eu/en/; The Enflish version of this paper – presented in Warsaw was commented and lectorated by Misi

 

Név:

Polónyi István

Tudományos fokozat:

Dr. hab.

Intézmény:

DE NMI

Előadáscím:

Felsőoktatáspolitikai anzix

Három tárgyszó:

magyar felsőoktatás; felvételi politika; finanszírozás politika

Absztrakt:

Az elmúlt tíz év mozgalmas időszak volt a magyar felsőoktatás-politikában. Az előadás ennek az időszaknak két oktatáspolitikai elemével és annak hatásaival foglalkozik: a felsvételi politikával és a finanszírozáspolitikával

Title:

Pictorial of Hungarian Higher Education Politics

Keywords:

Hungarian Higher Education; recruitment policy; funding policy

Abstract:

The past ten years were an eventful period in Hungarian higher education policy. Presentation addresses two elements of education policy in this period and its implications: the recruitment policy and the funding policy

 

 

Név:

Sáska Géza

Tudományos fokozat:

CSc

Intézmény:

ELTE

Előadáscím:

Fordulat a népi demokrácia oktatáspolitikában: a demokratikus centralimustól, a bázisdemokráciáig, és akiknek ez kevés.

Három tárgyszó:

 

Absztrakt:

 

Title:

 

Keywords:

 

Abstract:

 

 

Név:

Székely Iván

Tudományos fokozat:

CSc

Intézmény:

CEU-OSA, BME

Előadáscím:

Kellenek-e archívumok a digitális korban?

Három tárgyszó:

archívumok; információs műveletek; archívumi paradigmák

Absztrakt:

A „digitális korban” a techno-optimista víziók szerint minden információ rögzítésre és megőrzésre kerül, és bárhol, bármikor elérhető lesz. Az egymást követő archívumi paradigmák domináns információs műveleteinek elemzése azt mutatja, hogy a mai internetalapú szolgáltatások az archívumok összes fő funkcióját tömeges méretekben replikálják. E fejlemények ellenére a szerző úgy érvel, hogy az archívumokat nem fenyegeti a megszüntetés vagy a funkcióvesztés veszélye, többek között a kontextus megőrzésében betöltött szerepük és intézményi felelősségük miatt, ami a jövőben is fontos társadalmi, jogi és igazgatási igény marad.

Title:

Do Archives Have a Future in the Digital Age?

Keywords:

archives; information operators; archival paradigms

Abstract:

In the “digital age”, according to techno-optimist visions, all information will be recorded and preserved forever, and made available anywhere, anytime. The analysis of the dominant information operators in the respective paradigms of archival history shows that today’s internet-based services can replicate all the main functions of archives on a mass scale. Despite these developments, the author argues that archives are under no threat of abolition or loss of function, inter alia because of their role in preserving context and their institutional responsibility which will continue to be an important social, legal and administrative requirement in the future, too.

 

 

Név:

Z. Karvalics László

Tudományos fokozat:

CSc

Intézmény:

SZTE, IASK

Előadáscím:

Tudományt művelni az iskolában, játákosan

Három tárgyszó:

tudományoktatás; tudományművelés; játékosítás

Absztrakt:

A tudományoktatás és a tudománynépszerűsítés helye és fejlesztésének fontossága világszerte átfogó, stratégiai fejlesztési programok tárgya. Hogy a tudományos ismeretek megszerzéséhez a legjobb út az aktív részvétel új tudományos eredmények előállításában, az még szakmai szinten is ezoterikus ötletecskének számít - ahelyett, hogy elmélyült didaktikai és oktatásfilozófiai vizsgálatok tárgyává válna. (S mindez annak ellenére, hogy számtalan, megvalósult legjobb gyakorlat kínál kimeríthetetlen sokaságot). Innen nézve még távolabbinak és utópisztikusnak tűnik az, hogy a tudományművelés kerete a játék legyen, egy alapvetően játékellenes iskolai közegben. Vajon átvágható egyszerre két gordiuszi csomó is?

Title:

Gamification of science-making in schools

Keywords:

science education; science making; gamification

Abstract:

There are mainstream strategic programs all over the world to develop science education and dissemination of science in schools, while science making (active participation in producing new scientific results) as a best way to learn science are out of scopes - even if we can identify hundreds of successfull best practices. Its time to start thoroughful research and pilot programs, inserting students' research activity into gamification frame. (Although we know, how hostile can be a school with any forms of play and games). Can we cut two Gordian knot at the same time?

 

 

Név:

Zsámboki Miklós

Tudományos fokozat:

 

Intézmény:

Blinken OSA Archívum

Előadáscím:

A rendszerváltásról otthon

Három tárgyszó:

politikai szocializáció; rendszerváltás; oral history

Absztrakt:

Csákó Mihály családi emlékezetre vonatkozó kutatásai szerint "a következő generáció kiemelkedő érdektelenséget mutat [a rendszerváltás iránt] mind általában, mind pedig a család érintettsége esetén, sorsesemény jellege valószínűleg egy-két évtizeden belül meg fog szűnni". Előadásomban egy 2019 novembere-decembere során megvalósuló gimnáziumi foglalkozássorozatot ismertetek, amelynek eredményeképp 9–11. osztályos diákok saját szüleikkel, családtagjaikkal készítenek interjúkat azok 1989-es emlékeiről. A programnak az új forrásanyag (a rendszerváltáskor tizenéves szülők elbeszélései) mellékterméke, célja elsősorban az elmélyült családi beszélgetések létrehozása.

Title:

About the regime change at home

Keywords:

political socialization; regime change; oral history

Abstract:

According to Mihály Csákó’s research on family history, “the coming generation displays a noticeable ignorance toward the regime change, both in general and regarding family affections; it will cease to be a destinal event probably in 10-20 years.” I will present an educational program series taking place in secondary schools between November–December, 2019, which will result in interviews 15–17-year old students conduct with their parents, revolved around the latters’ personal recollections on the regime change. This new resource material (teenage memories of the parents about 1989) is a byproduct of the program, the aim of which is to initiate meaningful family conversations.

 

Videobook

000 Ivanyi Karady https://youtu.be/53AZaYd4sns https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_000_Ivanyi_Karady.mp4

001 csakovideok https://youtu.be/cNgbb5OORHA https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_001_csakovideok.mp4

002 NagyPT https://youtu.be/EsX_arnJR3s https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_002_NagyPT.mp4

003 Eross Kiss https://youtu.be/pIGPy0kQtLM https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_003_Eross_Kiss.mp4

004 Kiss https://youtu.be/Ul2eVE3xMKE https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_004_Kiss.mp4

005 Polonyi https://youtu.be/a2vVWk88MQw https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_005_Polonyi.mp4

006 Bocsi https://youtu.be/nfVrn_Pb1Qo https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_006_Bocsi.mp4

007 Berenyi https://youtu.be/dWPswRSb2fk https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_007_Berenyi.mp4

008 Szekely https://youtu.be/kZhFrOQABF8 https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_008_Szekely.mp4

009 HuszJakabElek https://youtu.be/_WoYMCvtKGg https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_009_HuszJakabElek.mp4

010 HuszJakabElek https://youtu.be/GxO6qchxc1Y https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_010_HuszJakabElek.mp4

100 Hrubos https://youtu.be/hh3qrtoY1S0 https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_100_Hrubos.mp4

101 Hrubos Darvai Sik https://youtu.be/J9vi2Lg0wWo https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_101_Hrubos_Darvai_Sik.mp4

102 Sik https://youtu.be/ou0HKv4adS4 https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_102_Sik.mp4

103 Holle Imre https://youtu.be/_9PpzMofwWw https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_103_Holle_Imre.mp4

104 Imre https://youtu.be/G-FLb6oyExM https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_104_Imre.mp4

106 Muranyi Karvalics https://youtu.be/-IEWm8Lhbk0 https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_106_Muranyi_Karvalics.mp4

107 Karvalics Zsamboki https://youtu.be/wzbPL9dlXGk https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_107_Karvalics_Zsamboki.mp4

108 Zsamboki Zarszo https://youtu.be/qnFm-oZFq_s https://archive.org/download/conferences_2018/Csako_Mihaly_emlekkonferencia_108_Zsamboki_Zarszo.mp4