Videobookot lásd a program alatt!

 

Horthy Budapesten

 

               2019 őszén emlékezhettünk arra, hogy száz éve szállta meg Horthy Miklós hadserege Budapestet.

               Március 1- én pedig annak van évfordulója, hogy a Horthy-tisztek által ellenőrzött parlament, melybe az 1918-as kormánypártok még ellenzéki képviselőket sem küldhettek  kormányzóvá választotta őt. A megelőző évtizedeket jellemző  - ha nem is maradéktalan, de Bécs, Prága, Berlin, Róma viszonyaival összevethető  - világnézeti, vallási, egyházi pluralizmus súlyos sebet kapott. A magyar történelem e korszaka történettudósok, kulturális antropológusok, filozófusok, jogászok, szociológusok, theológusok, politológusok érdeklődésének tárgya ma is.

               A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára - mely persze a Horthy korszak világnézeti, vallási, egyházi viszonyaira komplexen kiterjed, de elsősorban a korábbi liberális rendszer felszámolódására kíván fókuszálni - minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.

              

               A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

              

               Időpont: 2020.03.01 , vasárnap

              

               A rendezvényen 20 perces előadások lesznek, melyekhez 20 perces vitaidők tartoznak

 

Program

Megnyitó

Nagy Péter Tibor

Ignácz Károly

Kereszténypárti hatalomátvétel Budapesten – 1920

Szapor Judit

A Horthy bevonulás gender szempontból

Kovács Kálmán Árpád

1919-21. a református emlékirodalom tükrében

Mihályi Péter

„Miként lett „bukott állam” Magyarország és ki volt a felelős érte? (Az I. világháború 100 éves perspektívából)

Petneházi Zsigmond

A közjogi provizórium alkotmányossága  

Zárszó

 

 

Videobook: 

 

https://youtu.be/81vNlvUDTNw              Horthy Budapesten W 0 NagyPT Ignacz

https://youtu.be/zdU_IuyFKrI                   Horthy Budapesten W 1 Ignacz Szapor KovacsKA

https://youtu.be/rMX_BGf6Eh0              Horthy Budapesten W 2 KovacsKA Mihalyi

https://youtu.be/vCt3qX8KhbE               Horthy Budapesten W 3 Mihalyi Petnehazi

https://youtu.be/zQ8bWCtHvSY             Horthy Budapesten W 4 Petnehazi zarszo

 

 

2-3. pédány (amikor az archive. org robotja végez…

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_0_NagyPT_Ignacz.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_1_Ignacz_Szapor_KovacsKA.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_2_KovacsKA_Mihalyi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_3_Mihalyi_Petnehazi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_4_Petnehazi_zarszo.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_0_NagyPT_Ignacz.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_1_Ignacz_Szapor_KovacsKA.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_2_KovacsKA_Mihalyi.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_3_Mihalyi_Petnehazi.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_4_Petnehazi_zarszo.mp4

 

 

 

                                            Részltes információk      

                                                           Bödők Gergely

                                                          

                                                           PhD

                                                           Clio Intézet

                                                           „Rendteremtés” – Erőszakos akciók a fővárosban Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg bevonulását követően

                                                           Horthy Miklós, budapesti bevonulás, letartóztatások

                                                           A bukott proletárdiktatúra híveivel vagy szimpatizánsaival szembeni atrocitások a Horthy Miklós vezette Nemzeti Hadsereg 1919. november 16-iki Budapestre történő bevonulása után is folytatódtak. A források tanúsága szerint, szélsőséges esetben akár egy bíbor színű nyakkendő, egy elszavalt Ady-vers, egy ütlegelt személy melletti kiállás, baloldali lap megvásárláss – egyaránt vezethetett, veréshez, vagy akár gyilkossághoz is. Előadásomban a fővárosi bevonulást követő „rendteremtő akciókat” szeretném bemutatni a korabeli levéltári dokumentumok, a vonatkozó szakirodalom és sajtóanyag segítségével.

                                                           "Creating order" – Violent actions in Budapest after the entrance of Miklós Horthy and the National Army

                                                           Miklós Horthy, Budapest, arrests

                                                           The atrocities against the followers or sympathizers of the fallen proletarian dictatorship continued after the arrival of the National Army, led by Miklós Horthy, on November 16, 1919, in Budapest. According to the sources, in extreme cases, either a purple tie, a flushed Ady poem, a stand by a hit person, buy a left-hand newspaper – could lead to beating or even murder. In my presentation, I would like to introduce the "order-making actions" following the entry into the capital with the help of contemporary archival documents, relevant literature and press material.

                                                          

                                                            Kovács Kálmán Árpád

                                                          

                                                           PhD

                                                           VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

                                                           1919-21. a református emlékirodalom tükrében

                                                           Magyarországi Református Egyház; emlékirodalom; egyházi és politikai szabadelvűség

                                                           Felépítés: 1.) Az emlékirodalom módszertani nehézségei (in situ jelleg, utólagosság, önreflexió, átértékel(őd)és(ek), mementóállítási igény, másodlagosság). 2.) Református szerzői válogatás rövid életrajzokkal. Előnyben részesítve a nyomtatásban megjelent emlékirodalom. 3.) Az 1919-21-es bejegyzések összegyűjtése. 4.) A Horthy Miklós nevéhez kötött hatalomgyakorlás antiliberális jellegzetességeinek ki-(nem-)hangsúlyozása a tárgyalt szövegrészekben. 5.) Tipizálási lehetőségek.

                                                           1919–1921 as Reflected in Protestant Memorial Literature

                                                           Reformed Church in Hungary, memorial literature, religious and political liberalism

                                                           Outline: 1.) Methodological difficulties associated with memorial literature (in situ nature, subsequence, self-reflection, reevaluation(s) and reassessment(s), associate / secondary narratives and interest in commemorative history). 2.) A selection of Protestant writers including brief biographies. The published memorial literature enjoys preferance. 3.) Compilation of all entries from official registries in 1919–21. 4.) Emphasis put (or not) in the examined texts on the anti-liberal characteristics of the exercise of power associated with Miklós Horthy. 5.) Standardization possibilities.

                                                          

                                                           Hajdu Tibor

                                                          

                                                           Dsc

                                                           nyugdíjas

                                                           szempontok a H-rendszer megítéléséhez

                                                           a H.rendszer és a hamis Tisza kultusz; A H.rendszer fázisai; a rendszer jobboldali ellenzéke

                                                           A H-rendszer nem volt egyszerűen ellenforradalmi, mert nem jelentett visszatérést a dualizmus-kori liberalizmushoz. Ennyiben Tisza-kultusza hamis volt, hiszen pl. T. kifejezetten filoszemita volt, és Habsburg-párti, a szűkkörű választójog híve, háborús kormánya minisztereinek 30 %-a zsidó származású; H-rendszerről mint egységről nem lehet beszélni, mert 1938-tól nincs saját politikája, Hitler vazallusa; Ezért olyan jobboldali hívei is ellene fordulnak, mint pl. Eckhardt, Bajcsy-Zsilinszky, Szabó Dezső, Szekfű Gyula.

                                                           Several aspects to judgement of the Horthy-regime

                                                           The H. regime and its false cult of Tisza; The phases if the H. regime; The right-wing opposition of the late H. regime

                                                           A H-regime was not simply counter-revolutionary, as didn't wish to return to the liberal "dualism". Therefore its Tisza-cult was quite false, as T. e.g. an outspoke filosemite, a Habsburgite, and an opponent of the widening of teh circle of them who had to be part of the elections, 30 % of the cabinet ministers of his wartime cabinet were of jewish origin; The regime cannot comprehend for a unity, as from 1938 on H. hadn't an own policy, he was in fact a simple vassall of Hitler; Therefore his such right-wing followers abandoned him as e. g. Eckhardt, Bajcsy-Zsilinszky, Szabó Dezső or Szekfű.

                                                          

                                                           Ignácz Károly

                                                          

                                                           PhD

                                                           PTI

                                                           Kereszténypárti hatalomátvétel Budapesten – 1920

                                                           Budapest; választás; kereszténypárti

                                                           Az országos eseményeket követve 1920-ban Budapesten, a „bűnös városban” is teljes hatalomváltásra került sor. A fővárosban meghatározó politikai irányzattá váló kereszténypártiak az 1918 előtti liberális városvezetés felszámolására törekedtek. Az 1920 nyarán tartott helyi, önkormányzati választáson elvileg érvényesültek a demokratikus alapelvek, az általános választójog és titkos szavazás, azonban a választóknak csak az volt a „feladatuk”, hogy utólag legitimálják a kereszténypárti hatalomátvételt. E folyamat részleteit mutatja be az előadásom.

                                                           Annexation of Power by the Christian Party in Budapest – 1920

                                                           Budapest; election; Christian party

                                                           Following the national events, a complete change of power took place in the “sinful city”, Budapest in 1920. Becoming the dominant political movement in the capital, the Christian party aiming at the elimination of the liberal city leadership before 1918. In the local elections of the summer of 1920, the democratic principles, universal suffrage and secret balloting were functioning, however the “duty” of the voters was only to posteriorly legitimize the annexation of power by the Christian party. The details of this process are presented in my lecture.

                                                          

                                                           Mihályi Péter

                                                          

                                                           Dsc.

                                                           Budapesti Corvinus Egyetem

                                                           „Miként lett „bukott állam” Magyarország és ki volt a felelős érte? (Az I. világháború 100 éves perspektívából)

                                                           Bukott állam, Horthy, Trianon

                                                           "Előadásom fő mondanivalója az, hogy az 1918-as magyar állapotokra a „bukott

állam” (angolul: failed state) címkét ragasztja. Ez egy modern politika-tudományi kategória

visszamenőleges alkalmazása. Ezt a megnevezést az 1990-es években vezették be,

azokat az országokat sorolva ebbe a kategóriába, amelyekben a korábban normálisan

funkcionáló intézmények váratlanul működésképtelenné válnak, a kormányzat elveszti

autoritását, képtelen teljesíteni a nemzetközi közösség elvárásait, ahol a polgárok egymásnak esnek, ahol ennek nyomán megszűnik a vagyonbiztonság, és az ország tartósan az erőszak és az anarchia állapotába süllyed. 1918 és 1921 között Magyarországon ilyen

állapotok uralkodtak. A mából közgazdász-szemmel visszatekintve különösen figyelemre

méltó, hogy 1914-ben, az ultimátum elküldése előtt Magyarország három legfontosabb

vezetője, Tisza István miniszterelnök, Teleszky János pénzügyminiszter és Popovics Sándor

az osztrák-magyar központi bank kormányzója pontosan tudta és le is írta, hogy Magyarországnak nem érdeke a háború, és a Monarchia nincs is felkészülve rá: a kormány

„még az első lövés eldördülése előtt” kénytelen lesz lerombolni az ország egész pénzügyi

rendszerét. Pontosan ez történt."

                                                           1914 – 1918: How did Hungary become a failed state? (World War I. from a 100-year perspective)

                                                           failed state, revolutions, ethnic homogenity

                                                           "My lecture is devoted to the 100th anniversary of the end of World War I (1914-1918) –

a historical event which is currently being re-interpreted and re-evaluated by the successive

Hungarian right-wing governments. They claim that Hungary was a victim of liberal-

minded Western democracies, as a result of which the Hungarian State was robbed

of its sovereign territories and pushed into economic crisis. My lecture makes a so far, in

the Hungarian academic literature unprecedented effort to apply the ‘failed state’ concept

to the events occurred in Hungary between 1914-1922. We show that in three important

dimensions – constitutional, economic and legal -, the Hungarian State failed to function

at the level of the pre-war times. State failure then led to chaos, anarchy, as well as to

losses of life, physical assets and territory."

                                                          

                                                           Petneházi Zsigmond

                                                           x

                                                           x

                                                           Békési Református Egyházmegye

                                                           A közjogi provizórium alkotmányossága 

                                                           Jogfolytonosság, hatalomgyakorlás, királyság.

                                                           x

                                                           x

                                                           A közjogi provizórium alkotmányossága.

                                                           /abstract/

                                                          

                                                           A nemzeti konzervatív hatalom megjelenése a magyar társadalomban egy sajátos, mondhatni lázas történelmi időszakban következett be. 

                                                           1920-ban Magyarország túl van a nagy háborún, aláírni kényszerül egy olyan békediktátumot, ami évtizedekre meghatározza az aktuális politikai ideológiát.

                                                           De túl van a magyar társadalom két olyan forradalmon is, amellyel az új hatalom semmilyen közösséget nem vállalt, így a legitimációt jelentő jogfolytonosságot más alkotmányos elvárás alapján kell megoldani.

                                                           Mivel új cartális alkotmány nem születik, így az „ezer éves alkotmány” elvéhez való visszatérés valósul meg. Mivel ennek teljes rekonstruálása lehetetlen, ezért új közjogi intézményeket kell létrehozni, melyek kapcsán hamarosan kiderül, hogy ezek korántsem lesznek provizórikusak.

                                                          

                                                           The constitutionality of the public proviso.

                                                           / Abstract /

                                                          

                                                           The emergence of national conservative power in Hungarian society occurred during a peculiar, almost feverish historical period.

                                                           In 1920, Hungary is out of the Great War, having to sign a peace dictate that will determine the current political ideology for decades.

                                                           But there are also two revolutions in Hungarian society with which the new power has not committed any community, so the continuity of legitimacy must be resolved on the basis of other constitutional requirements.

                                                           As no new cartel constitution is created, a return to the principle of a "thousand-year constitution" is achieved. Since it is impossible to completely reconstruct it, new public-law institutions need to be created, which will soon prove to be far from provisional.

 

 

Videobook: 

https://youtu.be/81vNlvUDTNw              Horthy Budapesten W 0 NagyPT Ignacz

https://youtu.be/zdU_IuyFKrI  Horthy Budapesten W 1 Ignacz Szapor KovacsKA

https://youtu.be/rMX_BGf6Eh0              Horthy Budapesten W 2 KovacsKA Mihalyi

https://youtu.be/vCt3qX8KhbE                              Horthy Budapesten W 3 Mihalyi Petnehazi

https://youtu.be/zQ8bWCtHvSY             Horthy Budapesten W 4 Petnehazi zarszo

2-3. pédány (amikor az archive. org robotja végez…

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_0_NagyPT_Ignacz.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_1_Ignacz_Szapor_KovacsKA.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_2_KovacsKA_Mihalyi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_3_Mihalyi_Petnehazi.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_4_Petnehazi_zarszo.MTS

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_0_NagyPT_Ignacz.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_1_Ignacz_Szapor_KovacsKA.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_2_KovacsKA_Mihalyi.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_3_Mihalyi_Petnehazi.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Horthy_Budapesten_W_4_Petnehazi_zarszo.mp4