Videobook a lap alján

Meghívó

a „Fókuszban a társadalmi tagolódás modelljei, valamint a tagolódás rendszereken átívelő trendjei”

címmel tervezett műhelyvitára

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), az MSZT Társadalomstatisztikai szakosztálya, valamint a BCE Kommunikáció és Szociológia Intézete - online formában - műhelyvitát kezdeményez, a társadalmi tagolódással kapcsolatos modellekről. A témakörhöz háttéranyagként szolgál, Harcsa István: "A társadalmi tagolódás sémájának újragondolása. A tagolódás rendszereken átívelő trendjei " címmel készített tanulmánya. A vitára különböző műhelyekből kértünk fel korreferenseket, azt remélve, hogy a szakmai párbeszéd elősegíti a témakörben szükséges diskurzust, és a közös gondolkodást. A strukturált vita érdekében néhány kulcskérdésre feltétlenül érdemes majd kitérni, ezek a következők.

 1./ Melyek az utóbbi időszakban használt tagolódási modellekkel kapcsolatos főbb tanulságok, és ezek alapján „hogyan tovább”?

2./ Plafonok, illetve „plafon közeli” helyzetek kialakulása egyes társadalmi nagycsoportokban, ennek hatása a társadalom zártabbá válására. Lehetséges értelmezések.

3./ A nagycsoportokon belüli nemek közötti arányok fokozatos kiegyenlítődése, ezek kapcsolata a modernizációval.

A rendezvény időpontja: 2021. január 25, 14 órai kezdettel.

Vitavezető: Nagy Péter Tibor

Vitaindító: Harcsa István

Felkért hozzászólók:

-        Huszár Ákos

-        Kristóf Luca

-        Lengyel György

-        Róbert Péter

A rendezvény nyitott, amelyre minden érdeklődő bekapcsolódhat.

Első példány

https://youtu.be/rO304-Lys5M

https://youtu.be/rO304-Lys5M

 

 

Másodpéldány

https://archive.org/download/Fenyes_Elek_2017_10_18/FETE_20210125_1.mkv

https://archive.org/download/Fenyes_Elek_2017_10_18/FETE_20210125_2.mkv