Lugosi Győző (1952-2021)

néhány hete határoztam el, hogy 2021 szeptemberében - személyesen vagy online módon - negyvenéves találkozót javasolok azoknak, akikkel az ELTE BTK "almatáborában" megismerkedtünk , akik akkor fiatal oktatók, KISZ vezetők, patronáló felsőbbéves diákok, vagy gólyák voltak. Lugosi Győző akkor a Salgó vezette Afro Ázsiai tanszéki szakcsoport tanársegéde volt. E minőségében, s mint KISZ-es került oda.

Érdekes időszak volt, hiszen a magyar gazdasági reform a kisvendéglők szerződéses üzemeltetésének bevezetésével továbbhaladt, az előző évi decemberi ellenzékről szóló MSZMP KB határozat ellenére megnyilt (az ezért be is perelt) néhai Rajk László lakásán a szamizdat butik, felfüggesztették a JAK-ot, s Beszélő nem volt ugyan még, de Magyar Figyelő már igen. Már érzékelhetőek voltak a BTK KISZ szervezetének erőteljes mozgásai melyek - már az év tavasza óta - az általános kötelező ideológiai tárgyak felülvizsgálatával , a honvédelmi oktatással, s nem utolsósorban a az orvosegyetemi KISZ keményvonalasaival való összecsapásokkal voltak kapcsolatosak, s már beindult a korszak talán legérdekesebb folyóirata a Medvetánc, az ELTE KISZ bizottságának védnöksége alatt.

Ilyen nagypolitikai és helyi ügyekről beszélgettünk, kisebb nagyobb körökben, esténként.

Nagyon fáj, hogy - 2021 őszén - Győző nem lehet majd köztünk.

Nagy Péter Tibor