Nagy Péter Tibor: Ladányi Andor halálára

Bandi legjobb könyve a dualizmus korának felsőoktatástörténetével foglalkozott, elsősorban politikatörténetet és intézménytörténetet művelt. Később a huszadik század, sőt részben a 21. század felsőoktatástörténetének - hasonlóképpen politikatörténeti, intézménytörténeti alapú szisztematikus leírására vállalkozott. Setényi János talán emlékszik rá, hogy az Oktatáskutató kistermében annak idején megállapítottuk, hogy az idős Ladányi ezzel a művével https://adoc.pub/a-felsoktatas-nemzetkzi-statisztikai... túl is lépett hagyományos szempontjain a nemzetközi összehasonlítás, illetve a statisztikai adatok felé.


A középkorú Ladányi már foglalkozott a numerus clausus történetével, s örülök, hogy magyarul nem olvasók számára egyik utolsó műve ugyanerről a témáról vált hozzáférhetővé, https://mek.oszk.hu/11100/11109/11109.pdf (69-111.p. )

Örülök, hogy leginkább összefoglaló könyvének megjelenésekor egyszerre használva az "opusz" és "esszé" szavakat kifejezhettem iránta tiszteletemet https://epa.oszk.hu/.../EPA01551_educatio_2000_1_189-191.pdf , később pedig egy részletesebb szaktanulmány-könyvéről itt is: https://archive.org/.../Klebelsberg_muve_Ladanyi_Andor....

Nemzedéke értelmiségi szerepeinek bonyolultságára utal az az anekdotába illő történet, hogy a 90-es évek elején - aktuálpolitikai okokból - többen vadul kutattuk a debreceni református kollégium állami tulajdonba kerülésének történetét, s a hihetetlenül aluldokumentált ügyről Bandi egyszercsak igen részletes információval szolgált. Amikor sürgettem, hogy - ha már egyszer ilyen alaposan kutatta a dolgot, miért nem írja meg egy tanulmányban, Bandi annyit mondott: nem kutattam, csináltam.

Legyen bekötve az élők emlékezetébe

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2012-ben tervbe vettem egy az egyházi oktatás történetszociológiáját bemutató nagyobb kötet megszerkesztését. Többek között Ladányi Andornak is szóltam, hogy adna-e egy tanulmányt az egyházak és a felsőoktatás történeti kapcsolatáról. Bandi egy monográfiányi, 285 ezer karakternél nagyobb anyagot adott, ami a legfeljebb félmillió karakteresre tervezett kötetbe természetesen nem volt betehető, ezért megállapodtunk, hogy vagy kiválasztunk egy részt, vagy két kötetet csinálunk, egyet a felsőoktatás és egyet a közoktatás kérdéseinek. A kötet végül egyik formájában sem készült el, s néhány nappal Bandi halála után úgy érzem, nincsen erkölcsi szabadságom arra, hogy – bár más szerkesztői és szerzői kötelezettségeim ezt legitimálnák -  tovább várjak azzal, hogy a tanulmányt – még ha szerkesztetlen formában is – az olvasók kezébe adjam.

https://archive.org/download/vallasszociologiai_szoveggyujtemeny/Ladanyi.pdf

2021.04.30.

Nagy Péter Tibor