Az 1946-os népbírósági perek
videobook a lap alján

 

2021 máj 9 VAS 9 h

 Konferenciánknak a népbírósági perek 75 éves évfordulója adott emlékezetpolitikai aktualitást. A felkért előadók viszont – részben – úgy döntöttek, hogy a vádiratok tárgyául szolgáló időszak egyéb jelenségeire vagy a vádlottak politikai munkásságának egyéb – jogilag a vádaktól független, de történelmi értelemben szervesen idetartozó - elemeire koncentrálnak.

Az előadások 20 percesek, a vitaidő minden előadás után szintén 20 perc!

Szervezi a WJLF, B Kádár Zsuzsanna, Nagy Péter Tibor

 

9.00

Iványi Gábor

 Megnyitó

 

1. szekció

A népbírósági perek, mint történeti források

 

 

Elnököl Nagy Péter Tibor

9.10

Karsai László

Német megszállók - magyar kollaboránsok. Felelősség a holokausztért az Endre-Baky-Jaross-, és a Sztójay és társai-per tükrében

9.50

Molnár Judit

A csendőrök szerepe, felelőssége a holokausztban a népbíróság elé állított csendőrtisztek pereinek tükrében

10.30

Szünet

 

 

2. szekció

Miniszterelnökök a Horthy korban

 

 

Elnököl B Kádár Zsuzsanna

10.40

Vonyó József

Imrédy Béla politikai útja a népbírósági perig

11.20

Szalai Miklós

 "Győzelemről énekeljen”? - Imrédy Béla az 1938-as budapesti eucharisztikus kongresszuson

12.10

Pritz Pál

Bárdossy László

12.50.

Ebédszünet

 

 

3. szekció

A német megszállás hónapjai

 

 

Elnököl Nagy Péter Tibor

13.30

Klacsmann Borbála

„A községi elöljáróságnak semmi anyagi előnyt nem jelentett" - Frank Zsigmond javainak elkobzása és a háború utáni kárpótlás egyes kérdései

14.10

Paksy Zoltán

A Szálasi per

14.50

Soós Mihály

Harminc évvel később - nyilas pártszolgálatosok a bíróság előtt

15.30

szünet

 

 

4. szekció

Más vádlottak

 

 

Elnököl Majsai Tamás

15.40

 Dévényi Anna

Hóman Bálint oktatáspolitikájának társadalompolitikai vetületei

16.20

Kaló József

Szombathelyi Ferenc vezérezredes a népbíróság előtt

17.00

Petneházi Zsigmond

Egy majdnem népbírósági ügy.

Ravasz László ember(zsidó)mentő tevékenysége a 40-es években.

17.40

szünet

 

 

5. szekció

Mérleg

 

 

Elnököl B Kádár Zsuzsanna

17.50

 Zinner Tibor:

A népbírósági ítéletek górcső alatt.

19.00 (körül)

Zárszó

 

 

A konferenciára belépők tudomásul veszik, hogy a konferencia egész időtartama alatt képernyőfelvétel készül, mely azután a netre kerül.

 

videobook:

1.példány

https://youtu.be/Ek9TRJGEOzg

2.példány

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Nepbirosagi_perek_20210509.mkv