Magyar Tudomány Ünnepe, 2021:

„Tudomány – iránytű az élhető jövőhöz”

 

 

Hungarian Science Festival, 2021:

"Science - a compass for a livable future"

 

„…a Wesley-n úgy látjuk, s reméljük, nem vagyunk ezzel egyedül, hogy globálisan és lokálisan egyaránt csak olyan jövő élhető (pontosabban: csak olyan jövőért érdemes tenni, másmilyet legfeljebb elviselni lehet), amelyben a legalapvetőbb emberi jogok, közöttük ennek legősebbike: a lelkiismereti és vallásszabadság érvényesülnek; amelyben senki emberi méltóságát nem veszélyezteti szociális helyzete; amelyben ügyeinket olyan liberális jogállam intézi, ahol a polgárok szabadon választhatnak lakhelyet, hivatást, életformát és nemi identitást, s amelyben növekszik, de legalábbis sosem csökken annak lehetősége, hogy az emberek megfelelő oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, tiszta vízhez és levegőhöz jussanak. Az általunk művelt tudomány – legyen az alkalmazott vagy felfedező jellegű, válassza kutatási területéül a múlt vagy a jelen világát, a természetet vagy a társadalmat – ilyen jövőért szeretne tenni.” Nagy Péter Tibor, WJLF Tudományos Tanácsának elnöke

“… At Wesley, we see, (and hope, we are not alone in this), that both globally and locally there can only be one type of future (more precisely, it is only worth doing for one type future, anything else good only for passive permission) in which the most basic human rights, (among them the oldest one: the liberty of conscience and religion) are guaranted; in which no one's human dignity is endangered by his or her social situation; in which our affairs are managed by a liberal state, governed by the rule of law, where citizens are free to choose their place of residence, occupation, way of life and gender identity, and in which people are able to access to adequate education, health care, clean water and air increases. The science we cultivate - whether applied or exploratory, choose the world of the past or present, nature or society as our field of research - wants to do it for such a future. ” Tibor Péter Nagy, Chairman of the Scientific Council of WJLF

 

 

 

 

2021 nov 27 Sat (18 h in Budapest, 9 h in Seattle) : Wesley lectures: Nagy, Peter Tibor: The Central European melting pot. Lecture in the framework of Novamigra  European Project.

 https://youtu.be/gGvuR4UxRhg

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Nagy_Peter_Tibor_Central_European_melting_pot_Wesley_lectures_20211127.mp4