Videobook

 

Oktatáskutatási könyvvitanap

 

Az online konferencia időpontja: 2022. november 6-7 (vasárnap-hétfő)

A jelentkezés határideje: 2022. augusztus 15.

http://oktatas.uni.hu/20221106.htm

 

 

Az oktatáskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztálya, hogy

 

-        fórumot teremtsen, ahol az oktatás társadalmi összefüggéseivel kapcsolatos tudományos kutatások legfontosabb (nyomtatott vagy digitális, legalább száz oldalas könyvben tárgyiasuló) eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők

 

-        információáramlást teremtsen, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő  körlevél-címzett) értesül az oktatás társadalmi összefüggéseivel kapcsolatos könyvek megjelenéséről

 

-        hangsúlyadási lehetőséget teremtsen (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi hosszúságuak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott módszer)

 

-        dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi erőteret amiben a könyvek megjelennek

 

Az elmúlt években megjelent monográfiák és egyszerzős tanulmánykötetek bemutatására, s megvitatására törekszünk. Az egy-egy kötet bemutatójára szerveződő ünnepélyes vagy könyvkereskedelmi célú eseményekkel szemben ezúttal nem a méltatás, hanem a különböző köteteket szerzők és az azokat bemutató „opponensek”, s a téma iránt érdeklődő közönség közötti szakmai párbeszéd, vita a cél.

Egy-egy kötetre 58 percnyi időt szánunk: a szerző 20 perces felvezetője után az előzetesen felkért opponens 20 perces hozzászólása következik, amelyet 15 perces vita követ, s a szerző még kap egy rövid zárszóra lehetőséget. A konferenciát online környezetben tervezzük. A konferenciáról videobook készül, ami azután az internetre kerül.

 

A rendezvény több – a saját szakterületein már sikeres – hagyomány tapasztalataiból indult ki. Az egyik:  A WJLF konferenciasorozata a magyar társadalomtudományok interco-ssh európai projekttől https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary motivált történeti áttekintésével vette kezdetét, napjainkra pedig – a rendezők szándéka szerint - az egyes filozófiai iskoláktól, intézményektől, érdekcsoportoktól független áttekintő fórumává vált. A 2020-as évek eleji konferenciák célja a közelmúlt magyar filozófiai könyvtermésének áttekintése." ( https://archive.org/details/a_magyar_filozofia_helyzete  ). A másik sorozat a vallás és egyházkutatási könyvvitanap, melynek legutóbbi darabja ez: http://oktatas.uni.hu/20220529.htm

 

A harmadik hagyomány magáé az MSZT oktatásszociológiai szakosztályáé - húsz éves.  Itt  oktatáskutatási tárgyú könyvek néha egyedi, néha csoportosított vitája folyik, fél-napos, egy—két napos rendezvények keretében. http://mek.oszk.hu/21600/21692/21692.pdf.

 

A MOSTANI konferenciára a 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben új kötetet publikáló szerzők jelentkezését várjuk, akikkel - az itt megadott adatok alapján egyeztetve kérjük fel az opponenst.

 

Az online konferencia időpontja: 2022. november 6-7. Nem biztos, hogy kihasználjuk a két teljes napot, de van, akinek munkahelyi vagy magánéleti okokból a hétközbeni és van akinek a hétvégi időpontok nem jók, s van akinek hitbéli elkötelezettsége teszi alkalmatlanná valamelyik napot.

 

A jelentkezés határideje: 2022. augusztus 15.

 

A könyvvitakonferencia szabályrendje a következő:

 

- Rendezvényeink nem könyvbemutatók, inkább olyan tudományos diskurzív alkalmak, melyek nagydoktori disszertáció vitára, vagy más kifejezetten tudományos vitára hasonlítanak. ( Népszerűsítőnek szánt könyv esetén nyilván nem a "nagydoktori" a jó hasonlat., s szívesen látjuk azokat a könyveket is, melyek éppen PhD-ként kerültek megvédésre. ) A lényeg csak annyi, hogy NEM konfliktusmentes, "ünneplő", vagy kereskedelmi célú könyvbemutatóról lenne szó!

- Kérjük a szerzőt, hogy nevezzen meg minimum három, maximum öt olyan magyar (vagy magyarul olvasó, s lehetőleg magyar nyelvű előadásra képes magyarországi vagy külföldi) tudóst, akit a könyv elfogulatlan, szakértő bírálatára alkalmasnak tart. Közvetlen kollégák, gyakori korábbi szerzőtársak kerülendők. Ha valamelyikük ellen a rendezőknek kifogása van, iteratív módon, bizalmas tanácskozással egyezünk meg három személyben. (Olyan személyt tehát semmiképpen nem kérünk fel, akiről, mint opponens lehetőségről a szerző nem tud. Ezzel remélhetőleg kiszűrhető, hogy személyes ellenszenv tegye kellemetlenné a vitát.)

- A rendezők  - általuk meghatározott, nem nyilvános sorrendben - felkérik a szerző által megnevezett  tudósokat opponensnek, amíg valaki igent nem mond. A szerző előtt is bizalmas marad az az információ, hogy valamelyikük visszautasította a felkérést.  (A szerző preferenciasorrendjének figyelmen kívül hagyásával a tudományos tárgyilagosságot némiképp biztosítjuk, s egyben elkerülhetővé, elkerülendővé tesszük, hogy a szerző informálisan felkérje saját opponensét.)

- A szerző a kiadvány nyomdai PDF változatát - vagy ahhoz legközelebbi szerzői változat elektronikus változatát a szervezők és az opponens rendelkezésére bocsátja személyes és tovább nem adható felhasználásra. Ezt kiegészítheti, de nem pótolja papíralapú tiszteletpéldány. Gyakori tapasztalat ugyanis, hogy az opponensek igénylik a szövegben való kereshetőséget, s bizonyos szakkifejezések használatának, nevek, helynevek, évszámok előfordulásának vizsgálata a hagyományos könyvkritikákhoz képest javíthatja az opponencia színvonalát.)

- A rendezvényen a szerző 20 percet kap arra, hogy a könyv legfontosabb általa gondolt újdonságait és/vagy fő vonalát ismertesse, az opponens 20 percben bírálatot mond.  Mindketten számíthatnak olyan érdeklődőkre, akiket a téma, vagy a szereplők személye vonzott a rendezvényre, de a könyvet nem ismerik. Ezután a közönség vitázik, 15 percben, s a szerzőé az utolsó szó.

- A rendezvény a google meet ( http://oktatas.uni.hu/meets.htm ) technológiájának alkalmazásával folyik majd.

- A rendezvényre ingyenes a belépés, regisztrációra sincs szükség. A résztvevőknek, szervezőknek honoráriumot nem tudunk felajánlani, mert a rendezvénysorozat költségvetése nulla forint.

- Videofelvétel készül, mely vágatlan formában - videobookként - a netre kerül, s ingyenesen megtekinthető lesz,a youtu.be és az archive.org formátumaiban.

- Kívánságra az internetes videobooknak szöveges mellékletei lehetnek. 

- Örömmel vesszük, ha az opponens könyvkritikaként megjelenteti véleményét,  Folyóiratpublikáció esetén kérjük, hogy annak szerzője hivatkozzon a vita-alkalomra.

 

 

Szervező: Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, MTA doktora,  ELTE/WJLF

 

A program:

 

egy szervezési hiba történt amennyiben a tárgyidőszakban megjelent könyvek vitájának megszervezését megosztottuk, s az egyik szervező nem járt sikerrel – e könyvek vitájára 2023-ban pótlólagosan sor kerül majd. A 2022-es programnak csak a hétfői szakasza készült el:

 

November 7 hétfő

10. h Mire jó az oktatáskutatási könyvvita (Nagy Péter Tibor)

10.05. Hrubos Ildikó bevezetője „A bolognai tornyok üzenete. Tanulmányok az európai felsőoktatási reformról és a nemzetközi trendekről” c könyv vitájához.

A könyvről adatok: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/6472/, Gondolat Kiadó   2021      354 oldal Tárgyszavak: Európai Felsőoktatási Térség      Mobilitás             Együttműködés

Felkért opponens: Bazsa György

Az opponensi vélemény utáni szabad vita moderátora Nagy Péter Tibor

11.20 Szünet

11.30 Kozma Tamás bevezetője „Innováció és tanulás” c könyv vitájához.

A könyvről adatok:  https://drive.google.com/drive/folders/1RujlwawKRU7aerGAUbkeSxx0fdeWtvk

Gondolat            2022      288 oldal              Tárgyszavak:  társadalmi innováció         szociális tanulás               tanuló közösség

Felkért opponens Hunyady György

Az opponensi vélemény utáni szabad vita moderátora Nagy Péter Tibor

A videobook:

https://youtu.be/_sdwjdbLkMQ

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/Oktataskutatasi_konyvvitanap_MSZT_OSZ_20221107.mp4