"München 1972"

On Sunday 20 November 2022, as part of the Celebration of Science, the university college WJLF ( http://wesley.hu ) will organise a conference entitled Munich 1972 to mark the 50th anniversary of this symbolic event.
 / 2022 nov 20-án vasárnap a Tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében "München, 1972" címmel  konferenciát rendez a WJLF ( 
http://wesley.hu ) a szimbolikus súlyú esemény 50. évfordulóján 

 

The topics of the conference/ A konferencia potenciális témái

- The history and memory of the 1972 Munich terrorist attack in non-fiction, fiction and art / Az 1972-s müncheni terrorista támadás története és emlékezete a szakirodalomban, a szépirodalomban és a művészetben

the history and perception of the Arab-Israeli relationship in public opinion, press, literature and academic literature from around the world, with particular reference to terrorism and counter-terrorism/  az arab-izraeli viszony története és percepciója a világ bármely országának közvéleményében, sajtójában, irodalmában,
szakirodalmában - különös tekintettel a terrorizmusra és a terrorizmus-ellenes tevékenységre

- the history of terrorism and anti-terrorism/ a terrorizmus és a terrorizmus-ellenes tevékenység története

 

- Personal history: how I remember the reception of the 1972 news in my environment, how people remember 1972 in my environment  in 1972-2022 / Személyes történelem: ahogyan én emlékszem az 1972-s hírek fogadtatására a környezetemben, ahogyan az emberek emlékeznek 1972-re a környezetemben 1972-2022-ben

The conference can be attended via  online! / A konferencián online módon lehet  részt  venni!

The conference is part of a series of conferences that the WJLF has been organising for years to promote a better understanding of Israel's past and present, the elements of which can be found here / A konferencia illeszkedik abba a konferencia sorozatba amit a WJLF az izraeli múlt és jelen minél jobb megértése érdekében évek óta szervez, s melynek elemei itt láthatóak:

https://archive.org/details/BenGurionConference2011 

conference for memory of Ben Gurion


https://archive.org/details/otven_eves_a_hatnapos_haboru

conference for memory of war of 1967


https://archive.org/details/jichak_rabin_emlekezete

conference for memory of Jichak Rabin


https://archive.org/details/golda_meir_es_kora

conference for memory of Golda Meir


https://archive.org/details/izrael_70

conference for memory of 70 years of Israel


https://archive.org/details/Szuez_Budapest_1956
conference for memory of 1956Please clck to here at 13.58 / kattints ide:  http://oktatas.uni.hu/20221120_belepokod.htm

 Program:

 

14. Nagy Péter Tibor (WJLF Tudományos Tanács elnöke) Megnyitó

14. 40 Prof. Dr Sallai János    NKE    Rendőri együttműködés kezdete az Európai Unióban           

 

Adatok az előadásról:

rendészet; rendőrség; terrorizmus;      Az EUrópai Unióban a rendőri együttműködés kezdete az 1960-as évek végén, '70-es évek elején vette kezdetét. Ebben meghatározó szerepet játszott az 1972-es terrorista esemény játszotta, amelyet követően elindult a TREVI csoport. Később  ez szolgált alapul a '80-as években megerősödő európai rendőri együttműködés megszilárdításához, a schengeni egyezmények aláírásokhoz.         The beginning of police cooperation in the European Union law enforcement; police; terrorism;    The beginning of police cooperation in the European Union began in the late 1960s and early 1970s. The 1972 terrorist incident, after which the TREVI group was set up, played a key role in this. This later served as a basis for consolidating the strengthening of European police cooperation in the 1980s, with the signing of the Schengen conventions.

 

15.00 vita

 

15.20 Dr. Petneházi Zsikgmond                     "Nyugat - Németország belpolitikai kihívásai a 70-es években.

A terrorizmus.

 

Adatok az előadásról: 
"          belpolitika; RAF; összefüggések         "Nyugat – Németország 70-es évekbeli belpolitikai kihívásai között csak egy jelenség a terrorizmus megjelenése.
Az Európa szerte jelenlévő, az 1968-as évszámmal jelzett diákmozgalmak Nyugat – Németországban is életre kelnek. 1968-ban létrejön a Vörös Hadsereg Frakció (RAF), egy szélsőbaloldali eszmeiséget magáévá tevő, ténylegesen terrorszervezet.  
Annak ellenére, hogy a müncheni olimpián, az izraeli sportolók ellen elkövetett merényletet nem a RAF hajtotta végre, mégis a németországi terrorizmus megjelenése szoros összefüggésben van a müncheni olimpián történtekkel, legkevesebb két szempontból.
Az egyik az, hogy a terrorszervezetek elleni állami fellépés legyengítette a hatóságok terrort felszámoló tevékenységét. RAF vezetőinek elfogása 1972 nyarán történik.  
Mivel korábban nem igen volt hagyománya a terrorizmus ellenni harcnak Németországban, így az üldöző hatóságok rutintalanok is voltak, ami a terrortámadás, és a túszmentés során vált nyilvánvalóvá.
A másik tényező az, hogy 1972-ben Nyugat Németország szakítani akart az 1936-os berlini olimpia emlékezetével, aminek eredményeképpen kisebb figyelmet fordítottak a játékok, és a sportolók biztonságra.
"          "West Germany's internal political challenges in the 70s.
Terrorism."      domestic politics; RAF; relationships  "The emergence of terrorism is just one phenomenon among the domestic political challenges of West Germany in the 70s.
The student movements that are present all over Europe and marked with the year 1968 are also coming to life in West Germany. In 1968, the Red Army Faction (RAF) was established, a terrorist organization embracing far-left ideology.
Despite the fact that the attack on the Israeli athletes at the Munich Olympics was not carried out by the RAF, the emergence of terrorism in Germany is closely related to what happened at the Munich Olympics, in at least two aspects.
One is that state action against terrorist organizations weakened the authorities' anti-terror activities. The capture of RAF leaders takes place in the summer of 1972.
Since there was no tradition of fighting terrorism in Germany before, the prosecuting authorities were also unroutine, which became evident during the terrorist attack and the hostage rescue.
Another factor is that in 1972, West Germany wanted to break with the memory of the 1936 Berlin Olympics, which resulted in less attention being paid to the games and the safety of the athletes."

15.40 Vita

 

16.00 zárszó