Videobook

Wesley tudományos körkép

 

2022. 11. 27  - 2022.11.28

 

Tudomány Ünnepe 2022

 

 

….szokásunk, hogy őszönként Wesley tudományos körkép címmel rendezvényt tartunk, azzal a céllal, hogy a WJLF tudományok iránt érdeklődő polgárai megmutathassák egymásnak és a nagyvilágnak, mivel foglalkoznak éppen. NINCS szakos kötöttség, bármely tudományág köréből lehet előadni, s tudatosan keverjük a különböző tudományágakhoz tartozó előadásokat is. A rendezvény a tudomány hónapja sorozat részeként is nyilvánosságot kap.

A fő cél az új előadás, de örülünk olyan előadásoknak is, ami - más közegben - már elhangzott, de nem látható az interneten. Különösen fontosnak tartjuk, hogy tavaly nem szereplő kollégák megtiszteljenek minket, s azt is, hogy ha valakivel jelentős nyilvános tudományos esemény történt, pl doktorált, habilitált, akadémiai albizottságba beválasztatva székfoglalót tartott, jelentős konferencián plenáris előadásra kéretett fel stb - ezen alkalmakon elhangzott (de interneten fenn nem lévő)  előadását velünk is ossza meg.

20 perces előadásokra számítunk, amit 20 perces vitaidő követ.

Nagy Péter Tibor

egyetemi tanár

WJLF Tudományos Tanács elnöke

 

 

Program ill. videobook:

(e pillanatban a program alatti linkeken látható videofelvételekben a program alapján becsülhető melyik előadást  hányadik penctől lehet látni, de hamarosan ideírjuk, mi hányadik percnél kezdődik

 

Vasárnap

2022 11. 27

9

.

00

.

Iványi Gábor: Rektori megnyitó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

.

10

 

 Nagy Péter Tibor: A 2021/22-es tudományos év

9             .              20           .              Hain Ferenc       PhD       Láthatatlan történetek 1. – az 1997-es és a 2016-os „civil szervezeti bumm” hatásai Tiszavasváriban

10           .              00           .              Jakab Attila        PhD       Embermentők és embermentő hálózatok 1944-ben

10           .              40           .              Bardóczné Kocsis Erzsébet         BA          Metszet a földtörténet biotikus és abiotikus változóinak kvantitatív szakirodalmi szintéziséről

11           .              20           .             

12           .              00           .              Kőry Ágnes        PhD       Az OMIKE kulturális védőakciója zsidó művészek támogatára az 1939 - 44 időszakban

12           .              40           .              szünet

13           .              20           .              Forrai Judit         DSc        A modern test megfogalmazása Bécsben a századfordulón Egon Schiéle képein keresztül

14           .              00           .              Eörsi László                        Király Béla a forradalomban

14           .              40           .              Kun István          PhD       Schrödinger tfilinje, avagy kvantummechanika a zsinagógában

15           .              20           .              Bozzay Cecília                   Re-formáció. Élet gyász után. Gyászfeldolgozás művészetterápiás módszerekkel

16           .              00           .              Nagy Péter Tibor             DSc        Tudásszociológia és emlékezetpolitika

16           .              40           .              Kanyó Tamás     PhD       Gondolatok a modern állam kialakulásáról

                                                                                             

                                                               Hétfő    2022 11. 28        

14           .              00           .              Trencsényi László            PhD       Járatlan utakon - Hárs László gyermekirodalmi pályája 

14           .              40           .              Mics Ferenc - Hufnagel Levente              Msc  PhD             Esőerdő egyenérték – Egy új megközelítés az élőhelyek ökoszisztéma szolgáltatásainak összehasonlító értékelésére

15           .              10           .              Nótár Ilona                        Egészségre ható tényezők a roma közösségekben

16           .              00           .              Reikort Ildikó                    Innovációs lehetőségek a pedagógia és a kutatási területein  

16           .              40           .              Lukács Péter      CSc         A hazai pedagógushiány változásairól, 1986 – 2022

17           .              20           .              Kamarás István OJD       DSc        Kolhoz Dei

18        .              00        .             Szentpéteri Nagy Richard                    PhD                       A monarchia mint államforma  

18         .             40      .                Novotny Dániel                      Fal és ajtó - Autokrácia, liberalizmus és messiási szerep

19        .              20     .                  Nagy Péter Tibor:         Zárszó

 

 

 

Videobook

 

vasárnap:

https://youtu.be/3TduIYNVc-Q

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/WJLF_Tudomanyos_korkep_20221127.mp4

 

hétfő:

https://youtu.be/q6H0DXirVDo

https://archive.org/download/Conferences_SHS_2020s/WJLF_Tudomanyos_korkep_20221128.mp4

 

 

 

Az előadások és az előadók adatai

Bardóczné Kocsis Erzsébet         /              BA          /              Metszet a földtörténet biotikus és abiotikus változóinak kvantitatív szakirodalmi szintéziséről     /              földtörténet; biotikus; abiotikus              /              A cross-section of the quantitative literature synthesis of biotic and abiotic variables in earth history /              Earth history; biotic; abiotic                /

Bozzay Cecília    /              MA        /              "Re-formáció. Élet gyász után.

Gyászfeldolgozás művészetterápiás módszerekkel"      /              Gyászfeldolgozás, művészetterápia, mentálhigiéné                /              "Re-formation. Life after grief.

Coping with grief using art therapy methods"   /              Arttherapy, mental health, bereavement Hungarian     /

Eörsi László         /                              /              Király Béla a forradalomban       /              forradalom; nemzetőrség; szabadságharc  /              Király Béla in the Revolution (1956)        /              revolution; national guard; fight for freedom; Hungary              /

Forrai Judit         /              DSc        /              A modern test megfogalmazása Bécsben a századfordulón Egon Schiéle képein keresztül             /              szemléletváltás, testek, vizuális lenyomat, mozgás        /              Articulation of the modern body in Vienna at the turn of the century through the paintings of Egon Schiele           /              change of attitude, bodies, visual imprint, movement       /

Hain Ferenc       /              PhD       /              Láthatatlan történetek 1. – az 1997-es és a 2016-os „civil szervezeti bumm” hatásai Tiszavasváriban /              közösségi emlékezet; helytörténet; részvételi akciókutatás      /              Invisible stories 1. - The local effects of the 1997's and 2016's NGOs boom on Tiszavasvári           /              community memory; local history; participatory action research    /

Jakab Attila        /              PhD       /              Embermentők és embermentő hálózatok 1944-ben      /              embermentők, zsidóüldözés, egyházak               /              Rescuers and networks in 1944 /              rescuers, Jewish persecution, churches                /

Kamarás István OJD       /              DSc        /              Vallásosság és műbefogadás     /              művészetszociológia; ízlés; habitus /              Religiosity and reception of artworks    /              sociology of art. taste, habitude              /

Kanyó Tamás     /              Dr. phil (Fribourg), PhD (Debrecen)        /              Gondolatok a modern állam kialakulásáról                /              felvilàgosodàs; alkotmàny; eredet vitàk               /              Reflections on the emergence of the modern state and the role of the Tanach              /              biblical values; Enlightenment; constitution       /

Kőry Ágnes        /              PhD       /              Az OMIKE kulturális védőakciója zsidó művészek támogatára az 1939 - 44 időszakban         /              Kőry; OMIKE; védőakció              /              OMIKE's cultural defence action to support Hungarian Jewish artists during 1939 -44    /              Kory, OMIKE, culture, Hungary /

Kun István          /              PhD       /              Schrödinger tfilinje, avagy kvantummechanika a zsinagógában /                Kvantummechanika, Schrödinger macskája, Tfilin           /              Schrödinger's Tefillin or Quantum Mechanics in the Synagogue /              Quantum Mechanics, Schrödinger's Cat, Tefillin               /

Lukács Péter      /              CSc         /              A hazai pedagógushiány változásairól, 1986 - 2022          /              Magyarország; pedagógushiány; közoktatás-politika    /              Changes in the teacher shortage in Hungary: 1986 - 2022            /                Hungary; teacher shortage; public education policy       /

Mics Ferenc - Hufnagel Levente              /              Msc PhD              /              Esőerdő egyenérték – Egy új megközelítés az élőhelyek ökoszisztéma szolgáltatásainak összehasonlító értékelésére               /              Esőerdő; vegetáció; szén-dioxid   /              Rainforest Equivalent - A New Approach to Comparative Assessment of Habitat Ecosystem Services                /              Rainforest; vegetation; carbon-dioxide                /

Nagy Péter Tibor             /              DSc        /              Tuádsszociológias és emlékezetpolitika               /                tudásszociológia, emlékezetpolitika, historiográfia         /              Sociology of knowledge and politics of memory              /              sociology of knowledge, politics of memory, historiography      /

Nótár Ilona         /              Ma diploma       /              Egészségre ható tényezők a roma közösségekben         /                hagyományok hatásai., roma nők., interszekcionalitás  /              Factors effecting health in Roma communities                /              culturantropology affects., roma women., taboos-lack of prevention   /

Novotny Dániel                /              MA (doctorandus)          /              Fal és ajtó - Autokrácia, liberalizmus és messiási szerep                /              vallás; filozófia; szabadság          /              Wall and Door - Autocracy, Liberalism and Messianic Role                /              Religion; Philosophy; Freedom /

Reikort Ildikó     /              MA, a doktori fokozat folyamatban        /              Innovációs lehetőségek a pedagógia és a kutatási területein          /              összművészet %képességvizsgálat% élménypedagógia%           /              "Innovation opportunities in the fields of education and research

"              /              overall art %ability assessment % experiential education %       /

Szentpéteri Nagy Richard            /              PhD       /              A monarchia mint államforma   /              Államforma; kormányforma; államfő               /              The Monarchy as a Form of State            /              Form of state; form of government; head of state        /

Trencsényi László            /              PhD       /              Járatlan utakon - Hárs László gyermekirodalmi pályája  /                GYermekirodalom; társadalmi aktivitás; kamasz              /              Hárs László - the autor for chlidren         /                adolescent; children's literature; Social activity; Hungarian         /