Wesley tudományos körkép - 2023

 

In memoriam Kálmán János

In memoriam Udvari Kerstin

 

online konferencia:

 

http://meet.google.com/qdh-zuqg-sbs

 

 

 

A Wesley tudományos körkép az elmúlt években – mindig a tudomány hónapja keretében – arra biztosít lehetőséget, hogy a „Wesleysek” bemutathassák egymásnak és a világnak – tudományos értelemben mivel foglalkoznak éppen.

A „vezlisség” – ami talán már közszó lett, érdemes talán így írni - nem elmúló tulajdonság: már tavaly is hangsúlyoztuk: korábbi Wesley oktatók és hallgatók is szívesen látottak e konferencián. Idén pedig a „tiszteletbeli vezlisek” is köztünk vannak, akik kiállnak mellettünk és akik mellett kiállunk.

 

Napjaink tudománya ritkán egyszemélyes műfaj. Általában beszélgetésekben, vitákban él, a legtöbb tudós kíváncsi azok véleményére, akik érdeklődnek munkássága iránt. Egy tudományos beszélgetés szellemi hozadéka mindig több, mintha a tudósok külön-külön mondták volna el, írták volna le véleményüket. Ennek elősegítése a bőséges vitaidő -20 perces előadásokhoz 20 perc tartozik - s a viták vágatlan publikálása.

 

A tudományos eredmények szöveges publikálását és írásos kritikáját a szabad társadalmakban is korlátossá teszik az erőforrások, kiadói és szerkesztőbizottsági döntések, még az internetes publikációnak is korlátot jelent annak munkaigénye, időigénye. A tudományos szólás és hozzászólás szabadságát viszont csak a megszólalás bátorsága akadályozza. A rendezvényszervezés és videopublikás a megszólaláshoz elég bátor – belső kétségektől, szakmai kritikáktól és egzisztenciális fenyegetettségtől meg nem rettenő - (de néha biztatásra szoruló) emberek megszólalásának ösztönzését is jelenti. Különösen a 2010 utáni Magyarországon, ahol az igazságkeresőknek megint van félnivalója.

 

A tudományos rendezvények világa - mindig, mindenütt hierarchikus természetű, s mindig rendezői preferenciák és diszpreferenciák által befolyásolt - a felkért előadók között mindig felülreprezentáltak a hivatásos tudósok a civilekkel szemben, a professzorok a tanársegédekkel, a férfiak a nőkkel, az idősebbek a fiatalokkal, a budapestiek a vidékiekkel, az ismertek a kezdőkkel, a nem akadályozottak a fogyatékkal élőkkel, a többséghez tartozók a kisebbséghez tartozókkal szemben. A konferenciák rendezőivel élesen szembenálló nézeteket vallók, személyes ellenfelek esélye mindig kisebb arra, hogy előadók legyenek. A bőséges vitaidő, s a viták vágatlan közzétele biztosítja, hogy a konferencialátogatásra időt szánók, az internet népe és az utókor bárkinek a gondolatairól értesülhessen, aki az előadónak-meg-nem-hívotti státusz, az objektív és szubjektiv nehézségek ellenére kész (volt) elmondani azt. Olyan szempontok ezek, melyek a Wesley közösségének különösen fontosak.

 

A tanuláshoz és az igazságkereséshez való jog részeként a tudományos diskurzusok megismerésének joga nemcsak azoké, akiknek szociális helyzete, munkaköre, egészségi állapota, időbeosztása, földrajzi viszonyai, internethozzáférése lehetővé teszik, hogy jelen legyenek egy tudományos rendezvényen. E joggal élés lehetőségének biztosítása bárki számára azok kötelessége, akiknek ez technikailag módjában áll. E jog – és az ezzel kapcsolatos morális kötelezettség – független attól, hogy hányan élnek majd vele. Ezt is vezlisként mondjuk.

 

Mint írtuk ebben az évben tiszteletbeli vezlisek is vannak köztünk. Tudják, mit jelent a Wesley a 2010 utáni Magyarországon, kik neheztelhetnek meg rájuk szerepvállalásukért. Kik éppen ezért, kik ennek ellenére vállalták.

 

Ez a konferencia ennek is dokumentuma lesz. Azé, hogy a szolidaritás, a szabadság és a gondolkodás elválaszthatatlan.

 

Nagy Péter Tibor

WJLF tudományos tanács elnöke

 

Program

A program online elérhető. 20 perces előadásokat 20 perces viták követnek. A program legfeljebb 40 percnyit változhat! Azaz, ha valaki nem jelenik meg, akkor azonnal a következő előadót szólítjuk, s a késve becsatlakozó előadó az ő „helyén” tartja meg előadását. Ha a következő előadó sincs jelen, akkor 40 perces szünetet hírdetünk. Ha valaki valamilyen elháríthatatlan ok következtében 40 perces késéssel sem tudja megtartani előadását, akkor hétfőn a zárszó előtt kerül rá sor.

 

http://meet.google.com/qdh-zuqg-sbs

 

Betárcsázás: (HU) +36 21 262 4637

PIN-kód: 613 793 071#

Ha a link nem működne katttintson ide:

http://oktatas.uni.hu/korkep_belepokod.htm

 

 

 

2023.11.26-án vasárnap                                                   

            12       .           30       .           Borbély-Pecze Tibor Bors: The Future of Skills / Deprofessionalization in occupations and the future of career guidance

            13       .           10       .           Bozzay Cecilia:        A szerelem, mint krízis

            13       .           50       .           Zalatnay István:        Az újkori filozófia mint küzdelem az emberi szabadság kiharcolásáért/megmentéséért.

 

2023.11.27-én hétfő                                                           

            9          .           0          .           Iványi Gábor:            Megnyitó

            9          .           10       .           Bagdi Tímea:            "Demokratának lenni mindenekelőtt azt jelenti, hogy nem szabad félni:..."; Erőszakmentes ellenállás és hatalommal való felruházás a mai Magyarországon

            9          .           50       .           Benyó Tamás:           A művészetterápia során felmerülő etikai követelmények és dilemmák

            10       .           30       .           Eörsi László: Király Béla pere

            11        .           10       .           Hain Ferenc: After-school pedagógia & közösségi sport a szomszédságban

            11        .           50       .           Hiller István:  A diplomáciai ajándékozás a kora újkori Magyarországon és Európában

            12       .           30       .           ebédszünet  

            13       .           10       .           Barabás János:        “Nemzeti sorskérdés”: Merre tovább Európa?

            13       .           50       .           Kamarás István:       Titkos terepmunkanapló

            14       .           30       .           Trencsényi László:  A reformpedagógia kelet-európai hagyományai

            15       .           10       .           Noszkai Gábor:        Szabó Zoltán: keresztényként az antiszemitizmussal szemben

            15       .           50       .           Szalai Kriszta:          Maradjunk annyiban? -hajléktalanságról testközelből

            16       .           30       .           Kőry Ágnes:  Kodály, Kálmány, Bárdos: Esti Dal

            17       .           10       .           Fekete Szabolcs - Szentpéteri Nagy Richard:   Hét, avagy a politeia rendszerei

            17       .           50       .           Kiss Endre:   Foucault stratégiája

            18       .           30       .           Polónyi István:          A hazai felsőoktatás (állami) intézményhálózatának átalakulása az elmúlt harminc évben

            19       .           10       .           Nagy Péter Tibor:     Zárszó

 

Absztraktok

 

Bagdi Tímea

:

"Demokratának lenni mindenekelőtt azt jelenti, hogy nem szabad félni:..."
Erőszakmentes ellenállás és hatalommal való felruházás a mai Magyarországon

:

Bemutatom a Szociális Munka Globális Definíció (2014) sztenderdjeinek magyarországi helyzetre történő adaptálásának lehetőségét. Azt, hogy hogyan alkalmazható a definíció a hatalommal való felruházás, a társadalom aktivizálása, a társadalmi problémák felhívása tekintetében, valamint, hogy a szociális munka képzésben hol jelenik meg az erre való felkészítés.
Különösen érdekes ez a fajta társadalmi aktivizálás, az erőtlenek, hangtalanok hatalommal való felruházása egy olyan országban, ahol az 5. ciklusát töltő kormányzó párt van hatalmon, ahol nem hallatszódik más politikai hang, ahol a propaganda és az orosz-barát politika erősödik. Ahol a gazdagok még gazdagabbak, és a mély nyomorban élő családok számára nincs esély kitörni helyzetükből. S ha létezik is olyan jóakaratú szervezet, amely támogatást nyújt, esélyeket teremt, azt pedig ellehetetleníti a magát kereszténynek nevező politikai vezetés.
Közben a sors furcsa fintora, hogy a 2022-es népszavazási adatok csökkenő tendenciát mutatnak a magukat vallásosnak nevező emberek körében.
Tanszékvezetőnk, Dr. Udvari Kerstin, életével mutatott jó példát arra, hogy hogyan szükséges kiállnunk a hangtalanok, az erőtlenek, az elnyomottak oldalán, és érdekeikért.

Barabás János

:

“Nemzeti sorskérdés”: Merre tovább Európa?

:

Egy nehéz, bonyolult, ellentmondásos világhelyzetben élünk. Érdemes megfigyelni a változó körülmények elemzésének különbségeit, ha a globális nagytőke, vagy éppen az értelmiségi, politikai elitek válaszait figyeljük. Néhány európai ország friss tapasztalatait említem, majd az Európai Unió aktuális helyzetéről, a jövő évi europarlamenti választások kilátásairól és az uniós reformok esélyeiről szólnék. Egy erősebb, demokratikus, szociális értékeken alapuló egységes Európai Unió az igazi létkérdés hazánk jövőjéről gondolkodva. Ezt követően térnék át társadalmi-szociológiai helyzetünk néhány jellemző vonására, majd az ebből következő politikai törekvések esélyeire. A végén azt javaslom, nézzünk szembe azokkal a szándékokkal, amelyek különböző jelzős szerkezetekben hitelesítik, vagy éppen hiteltelenítik a “baloldal-jobboldal”, a “szociáldemokrata”, a “liberális”, a “neoliberális”, a “populista” , és más fogalmakat.

Benyó Tamás

:

A művészetterápia során felmerülő etikai követelmények és dilemmák

:

Előadás a művészeti terápiás egyéni és csoportos foglalkozásokon felmerülő etikai szempontokról:
- Szóbeli szerződés pontjai, melyek ugyanúgy vonatkoznak a csoportban résztvevőkre, mint a csoportvezetőkre.
- Mit tegyünk, ha a foglalkozáson a résztvevők közül valaki valamely pszichiátriai kórkép tüneteit hordozza magában.
- A résztvevők között, illetve a résztvevők és a csoportvezetők között felmerülő konfliktusok kezelése.
- Mit tegyünk, ha a csoportvezető a foglalkozásokon kiskorú veszélyeztetésről, illetve kiskorút érintő bűncselekményről szerez tudomást?

Borbély-Pecze Tibor Bors

:

The Future of Skills / Deprofessionalization in occupations and the future of career guidance

:

Skills are vital in enabling individuals and countries to thrive in an increasingly complex, interconnected and rapidly changing world. Countries in which people develop strong skills, learn throughout their lives, and use their skills fully and effectively at work and in society are more productive and innovative, enjoy higher levels of trust, better health outcomes and a higher quality of life. OECD, 2019.
But there are disruptive waves changing the landscape of careers, occupations and professions. Deprofessionalization refers to the shift from professional to nonprofessional status. Professional status is conferred on those occupations which maintain a monopoly over a theoretical base of knowledge, have expectation of autonomy in regulation and day to day work, and have among their clienteles a belief in the professional having a service ethos.
These megatrends are well-analyzed.
1. The transition from an industrial to a post-industrial society
a. Enhancing the role of creative information-rich work
b. The expansion of higher education
c. The values of survival are replaced by values of self-expression
d. The spread of new communications technologies
2. Economic and information globalization
a. International integration of the trade and manufacturing sectors
b. The rise of global media
3. The establishment of a liberal world order
a. Strengthening the international human rights movement
b. The rise of international conventions promoting human rights and democracy
(Guriev & Treisman , 2022 p. 199)
This presentation is going to discuss the different push factors behind these changes and suggests a situation assessment, means that specialization and further fragmentation of work tasks while at the same time global/local collaboration, complementing skills.

Susskind, Richard & Susskind, Daniel (2022). The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Oxford (new edition)
• Anderson, Chris (2012) Makers: The New Industrial Revolution. Crown Business. New York
Guriev, Sergei & Treisman, Daniel (2022). Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century. Princeton University Press
• OECD (2019). OECD Skills Strategy 2019. Skills to Shape a Better Future. Paris
Kritzer, H.M. (2001). Para-lawyers: Other Legal Occupations. in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02810-2
• Campbell, David (1996). The Failure of Marxism: The Concept of Inversion in Marx's Critique of Capitalism. Dartmouth Publishing Co.
Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2015). PractitionersExperiences of Social Media in Career Services. The Career Development Quarterly, 63(3), 268-281. https://doi.org/10.1002/cdq.12018

Bozzay Cecilia

:

A szerelem, mint krízis

:

Életünket időről időre megszakítja egy-egy nehéz élethelyzet, fordulóponthoz érünk, ahol döntenünk kell, merre járjuk tovább az utunkat: visszafordulunk, megállunk, vagy elindulunk egy új, számunkra ismeretlen úton. A krízis alapvetően ezeket a lehetőségeket rejti magában, s általában nem szívesen és még csak nem is örömmel beszélünk ezekről, hanem inkább, mint szükséges rosszt érezzük és gondoljuk.
Ezzel ellentétben a szerelem az az (talán) egyetlen pozitív krízis, amikor a lehető legnagyobb válság során szárnyalunk, fejlődünk, minden mindegy, csak haladjunk-leginkább egymás felé.
Előadásomban az alapfogalmak: krízis, kairos, katarzis fogalmakat kívánom górcső alá venni, s a görög mitólógián és a keresztény hagyományon keresztül megismertetni az agapé-fileó-erosz fogalmi-triászt.
Szenvedélyem a szakmám, így a kapcsolati mediációhoz szorosan hozzátartozó spiritualitásra a szerelem megélésének perspektívájából kívánok rámutatni.

Eörsi László

:

Király Béla pere

:

Király Béla tábornokot, a forradalom és szabadságharc nemzetőrparancsnokát 1951 augusztusában letartóztatták és 1952 januárjában háborús bűnösség, kémkedés és szabotázs vádjával halálra ítélték, majd másodfokon életfogytiglani börtönbüntetésre enyhítették a verdiktet. Mennyire használhatók fel a tények rekonstrukciójára azok a periratok, amelyek egy diktatúrában, különösen a konstruált perektől hírhedett sztálinista diktatúrában keletkeztek? Ebben a kutatásban arra a számomra meglepő eredményre jutottam, hogy a rákosista érában sem volt minden politikai per konstruált, ellentétben azzal, ahogy a szakmában és a közvéleményben teljes mértékben elterjedt.
Természetesen ezzel a legkevésbé sem állítom azt, hogy jogállami keretek között zajlott az eljárás. A foglyoknak el kellett szenvedniük a szörnyű bánásmódot és a megfélemlítés légkörét. Ám a vádak a Király-perben mégsem voltak koholmányok, a periratok – hasonlóan az 1956 utáni megtorlás pereihez – jóval tényszerűbbek, mint a visszaemlékezések.

Hain Ferenc

:

After-school pedagógia & közösségi sport a szomszédságban

:

A Gólya közösség, mozgalom (Gyimesi, 2019) társadalmi teréből induló, alulról szervező közösségi sport-kezdeményezést mutat be az előadás. Ez -ahogy a címben is áll- egy Wesley-s oktató (Hain Ferenc) közreműködésével e közösség és a Mátyás téri Kesztyűgyár Közösségi Ház együttműködésében működő civil vállalkozás.
Az előadás bemutatja azt a civil társadalmi teret, amiben egy ilyen vállalkozásnak a helyét meg kell találnia, és a közösség after-school pedagógiai tevékenységét.
A Kesztyűgyár Közösségi Ház „Nyitott ház” programjának keretében, a környékbeli fiataloknak, és ezen belül a Wesley MÁV-telepi iskolája tanulóinak nyújtunk délutáni sportolási lehetőséget (Fukkink, Boogaard 2020), heti két alkalommal bokszfoglalkozás formájában. Itt csak közvetve és középtávon, a foglalkozáson való jelenlét perspektíváját gazdagítandó cél a sportteljesítmény. Elsősorban olyan személyes kompetenciákat igyekszünk fejleszteni, mint a feladat- és céltudatosság, a kitartás, a teljesítmény-attitűd, a sikerélmény- megélés edukatív képessége.

Hiller István

:

A diplomáciai ajándékozás a kora újkori Magyarországon és Európában

:

A diplomáciai ajándékozás jól mutatja be egy kornak, esetünkben a kora újkori Európának a politikai mentalitását, gondolatrendszerét. Ennek a sajátos mentalitásnak számos következménye mindmáig hat, a velünk élő történelem része.

Kamarás István OJD

:

Titkos terepmunkanapló

:

2008-ban a szociológus Titkos kutatónapló című könyvem kapta az Év Gyerekkönyve Díjat. Ebben egy szociológus nagyapa vezetésével unokái és barátaik három éven keresztül különféle szociológiai kutatásokat végeznek, miközben az olvasó beavatódhat a szociológiai kutatás rejtelmeibe. A Titkos terepmunkanapló-ban folytatódik a kutatómunka: ezúttal a szereplők és maga az olvasó is kultúrantropológiai terepmunkában vesznek részt, így lesz ez a kamaszregény egyben kultúrantropológiai propedeutika és módszertan. Nem véletlenül éppen a Gondolat kiadó vállalkozott ennek a félig fikciónak, félig tudományos kutatásnak a kiadására. Beletanulandó a kultúrantropológiába először újbudai hajléktalanok életének tanulmányozására kerül sor, majd a szabadulószoba akciókísérlet következik, ezután egy spirituális popzenei fesztivál és egy nagyvárosi környezetben lezajló betlehemes játék történéseinek megfigyelésére. Ezt követően Örkény István Magyar Pantheon című egypercese elevenedik meg egy rendhagyó kiállítás keretében, melyben a kutatók hajléktalan barátaik és nagyszüleik életútját szemléltetik. Legvégül Csereháton egy ízig-vérig kultúrantropológiai kutatásba, egy pasztorálantropológiai akciókísérletbe is bekapcsolódhatunk.

Kiss Endre

:

Foucault stratégiája

:

Jelen előadás a posztmodern gondolkodásnak a szerző más tanulmányaiban is felvázolt fejlődéstörténeti felfogásával indít, amely szerint más, kevéssé jelentékeny indíttatások mellett a posztmodern elsősorban a neomarxizmus és a strukturalizmus közel egyidejű lehanyatlásának folyamatában született. E tanulmány Michel Foucault egy 1970-es szövegét alapul választva a posztmodern filozófia misszionálási attítüdjét állitja középpontba. E koncepciót (1) a posztmodern attitüd rekonstruálható prototípusának, (2) a misszionálás tényének és stratégiájának, valamint (3) a posztmodern misszionálás mára megállapítható tényeinek az empirikus szociológiai tényállásokkal való összevetésének hármasságában kíséreli meg leírni. A misszionálási attitűdöt azonban ki kell egészíteni e filozófiai stratégiai értelmezésévé. Ez határozza a most következő gondolatmenet kereteit. A misszionálás filozófiai stratégiává való kitágítása az egyik újdonság, de egyidejűleg arra is emlékeztetnünk kell, hogy a stratégiaként értelmezett gondolatmenet nem teljes rekonstrukció, sajátos szelektivitás jellemző rá, amit kitűzött célunk megvalósításakor nem tudtunk, de nem is akartunk elkerülni.

Kőry Ágnes

:

Kodály, Kálmány, Bárdos: Esti Dal

:

Kodaly's Esti Dal is widely known in Hungary but it is also one of the best-known Kodaly choral compositions among amateur as well as professional choirs all over the world. Most, if not all, choirs outside Hungary assume the piece to be an original Kodaly composition. However, melody as well as text come from a folk song, with the text originating from two sources far apart from each other. Bardos's input in the four-part version also needs explanation and acknowledgement.

Noszkai Gábor

:

Szabó Zoltán: keresztényként az antiszemitizmussal szemben

:

Szabó Zoltán a Budapesti Kegyesrendi Főgimnáziumban: 1922-1930;

Keresztények és zsidók egy katolikus középiskolában: Sík Sándor, az önképzőköri- és cserkészvezető (évfolyamtársai: Örkény István és Boldizsár Iván);

Szabó Zoltán Ószövetség és Újszövetség-szemlélete, a Biblia elválaszthatatlan egységű olvasata;

Szembesülés az antiszemitizmussal: az egyetem hallgatóinak körében és Radnóti Miklós munkaszolgálatának tényévél

Az értelmiség zsidószemlélete a Cifra nyomorúság társadalom-ábrázolásában;

Első házassága Nádas Erzsébettel;

1938. május 5.: Írók, művészek. tudósok deklarációja a magyar társadalomhoz és a törvényhozás tagjaihoz;

Szellemi Honvédelem 1939-1944:
egy nemzetiszocializmussal szembe szegülő publicisztika a Magyar Nemzet hétvégi önálló rovatában, az azonos elnevezésű mozgalom létrehozásának kudarca;

Barátságok és ellenszenvek a magyar emigráció tagjai között:
kapcsolatai:
- Faludy Györggyel
- Ignotus Pállal
- Arthur Koestlerrel
- Révai Andrással;

Egy alternatív (kultúrán alapuló) nemzetkép: Szabó Zoltán zsidó- és magyar diaszpóraelmélete;

Összegzés: filoszemita volt-e Szabó Zoltán?

Polónyi István

:

A hazai felsőoktatás (állami) intézményi hálózatának átalakulásai az elmúlt harminc évben

:

Integration in Hungarian higher education in the last thirty years

Szalai Kriszta

:

Maradjunk annyiban? -hajléktalanságról testközelből

:

Maradjunk annyiban?- Testközelben a hajléktalanságról
Hallottam egy riportot egy huszonhat éve az utcán élő, csodálatos nővel, Lakatosné Jutkával. Hihetetlen erő, hit áradt belőle és feltöltötte a lelkemet. Eldöntöttem megírom az életét, hogy mások erőt merítsenek belőle. Amikor találkoztam vele, egy másik ember beszélt hozzám, hangos volt, sírva veszekedve panaszolta, nem tekintik embernek. Úgy éreztem, ebből így nem lesz színdarab, ki kell mennem az utcára, hogy egyrészt hiteles író legyek, másrészt, majd alakul Jutkával is. Öt napra mentem, nem engedve be mások félelmét, félelemkeltését. Mentem, hogy megtudjam, mit élnek át az első pár naposok az utcán. Az első két nap mély depresszióba estem, földbegyökerezett a lábam, hogyan tovább. Aztán a harmadik naptól kezdve felfelé áradtam, ahogy Jutka is mindig előre megy. Csak ő huszonhat éve utcai körülmények között. Ma már azt mondja ez a darab a bántalmazás darabja.
Erről szeretnék beszélni és a színdarabból is kis részletet megmutatni.

Szentpéteri Nagy Richard-Fekete Szabolcs

:

Hét, avagy a politeia rendszerei

:

A Hét, avagy a politeia rendszerei című SZ.N.R könyv megjelenése jelen absztrakt megírásának pillanatában éppen a Wesley tudományos körkép idejére várható. E könyv hét fejezetben közelíti meg a politikai rendszer néhány alrendszereit, összességében a politikai közösség állami-intézményi berendezkedésének jellegzetességeit - vagyis angol kifejezéssel a polity, a Platón és Arisztotelész által használt kifejezéssel a politeia - egyes rendszereit. Az első részben a pártrendszertan és a választásirendszer-tan alapjait mutatja be, a többi fejezetben pedig a magyar politikai rendszerről értekezik. A többnyire esszéket tartalmazó kötet különös hangsúlyt helyez a morális összetevőkre és egyes politikai mozgások értékelésére. A függelék a szerzővel készült interjúkból közöl válogatást. A kötet a Noran Libro által megkezdett közjogi-politikaelméleti könyvsorozat hetedik darabja - ezúttal már az Oriold kiadó gondozásában.

Trencsényi László

:

A reformpedagógia kelet-európai hagyományai

:

A reformpedagógia - németajkú bázison nyugvó - kutatása elsősorban a nyugati (euroatlanti) polgári világ jelenségeire figyel, bizonyára ezzel összefüggésben az 'exodus' típusú életreform-mozgalmakat állítja fókuszba.
Kevesebb a figyelme (az árnyékolódás történelmi okaira is érdemes figyelni) a kelet-európai országok hasonló jelenségeire, ahol a pedagógiai reformeszmék jobbára makrotársadalmi reform- (sőt forradalmi) eszmékkel társultak - elemzésünkben részben függetlenül e makrotársadalmi eszmék relevanciájától, torzulásaitól, sőt a pedagógiai gondolatokkal éppenséggel ellentétes jelenségeitől.
Az előadás során kísérletet teszek Király István irodalomtörténésznek Ady-kutatásai során alkalmazott 'avantgard-magyarázatának' felhasználására. Ő ugyanis a "művészeti modernizmust" éppenséggel nem a modernitással, hanem az elmaradt peremvidékeknek a modernitással való találékozása okozta drámai feszültséggel magyarázza. A Párizst 'Bakonynak' használó emigráns művészek sorát hozta érvként.
Nos megrajzolható egy olyan térkép is, mely a reformpedagógia jeleseinek többségét e peremen helyezi el: Montessoritól Freineten át Nagybecskereken (a magyar Gyermektanulmány 'fővárosán)át akár Harkovig.
Az előadás e pedagógiai reformereket veszi sorra a Balkántól Észtországon át, Magyarországig, illetve a (sztálini pedológiaellenes fordulat előtti) forradalmas Szovjet-Oroszország példáin.

Zalatnay István

:

Az újkori filozófia mint küzdelem az emberi szabadság kiharcolásáért/megmentéséért.

:

Az előadás egy (lehetséges) nagy narratíva az újkori filozófiáról. Kiindulópontja az a tény, hogy az újkori természettudomány megszületésével a korábban titokzatos világ egyre inkább egy determinált rendszerként jelenik meg. Először ez az emberi szabadság korábban elképzelhetetlen megnövekedését ígéri: a természetnek való kiszolgáltatottságból való kilépést. Később kezd az ellenkezőjébe fordulni. Mert végig gondolva az emberi lélek is teljes determinációnak lenne kiszolgáltatott (legfeljebb a mechanikánál bonyolultabb törvények szerint), ahogy az az angol asszociatív pszichológiában meg is fogalmazódik.
Az előadás két olyan alapvető kísérlet lényegét igyekszik vázolni, amelyek a szabadság totális elvesztésének dermesztő kilátásával szemben alternatívát nyújtanak: Kant morálfilozófiáját és Kierkegaard harmadik stádiumát az élet útján. Két nagyon végig gondolt, megalapozott javaslat, de mindkettőnek komoly ára van.