A magyar felsőoktatás intézményrendszerének változásai a 20. században

Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei : Annales Bibliothecae Universitatis de Rolando Eötvös Nominatae, 2003. (11. évf.) 1. sz. 177-205. old.

Gondolatok a tandíjról

Beszélő, 2008. (13. évf.) 1. sz. 50-54. old.

Egyetemi ifjúsági szervezetek a Horthy-korszakban

Educatio®, 1995. (4. évf.) 2. sz. 265-284. old.

A felsőoktatási felvételi rendszer történeti alakulása

Educatio®, 1995. (4. évf.) 3. sz. 485-500. old.

Két évforduló

Educatio®, 1996. (5. évf.) 3. sz. 375-389. old.

Felsőoktatási intézményrendszerek

Educatio®, 1996. (5. évf.) 4. sz. 575-584. old.

Emlékezés Zibolen Endrére

Educatio®, 2000. (9. évf.) 1. sz. 3-12. old.

A diplomások száma és összetétele

Educatio®, 2002. (11. évf.) 2. sz. 179-190. old.

A pedagógusképzés a kétciklusú képzési rendszerben

Educatio®, 2004. (13. évf.) 3. sz. 406-414. old.

A felsőoktatási politika négy éve

Educatio®, 2006. (15. évf.) 1. sz. 40-54. old.

A felsőfokú képzettségű szakemberállomány a kilencvenes években

Közgazdasági szemle, 2003. (50. évf.) 1. sz. 76-85. old.

Király György: Tudományos feladataink az irodalomtörténeti kutatások terén (Jelentős dokumentum 1919-ből.)

Kritika, 1966. (4. évf.) 3. sz. 38-43. old.

Zibolen Endre tevékenysége a szervezett felsőoktatás-elméleti kutatások megindítása terén

Magyar pedagógia, 2000. (100. évf.) 1. sz. 105-111. old.

A felsőoktatás-történeti kutatások

Magyar tudomány, 1967. (12. (74.) köt.) 4. sz. 245. old.

Az első zsidótörvény megszületése (tanulmány)

Múlt és jövő, 2010. (21. évf.) 2. sz. 102-121. old.

Az egyházak és a felsőoktatás 1945-2000.

Múltunk, 2004. (49. évf.) 3. sz. 3-58. old.

A zsidótörvények előtörténetéhez. Antiszemitizmus, zsidókérdés, 1932-1937

Múltunk, 2010. (55. évf.) 2. sz. 292. old.

Ladányi Andor írja

Soproni szemle, 1982. (36. évf.) 3. sz. 285-286. old.

Az európai felsőoktatás az 1990-es években

Statisztikai szemle, 2003. (81. évf.) 1. sz. 28-37. old.

Az európai felsőoktatás évtizedünk első felében

Statisztikai szemle, 2008. (86. évf.) 3. sz. 281-292. old.

A magyar felsőoktatás helye Európában

Statisztikai szemle, 2012. (90. évf.) 5. sz. 447-453. old.

Helyzetjelentés az európai felsőoktatásról

Statisztikai szemle, 2014. (92. évf.) 6. sz. 589-593. old.

A "magyar Dahlem" : Klebelsberg terve természettudományi telep létesítésére

Történelmi szemle, 1995. (37. évf.) 3. sz. 301. old.

Az egyházak és a felsőoktatás a Horthy-korszakban

Történelmi szemle, 2002. (44. évf.) 3-4. sz. 293. old.

A pedagógusképzés minőségi fejlesztéséről

Új pedagógiai szemle, 1997. (47. évf.) 9. sz. 3-13. old.

A NAT és a tanárképzés

Új pedagógiai szemle, 2003. (53. évf.) 1. sz. 47-52. old.