A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztálya http://www.oktatas.uni.hu és az ELTE TÁTK Oktatás- és Ifjúságszociológiai és továbbképző központja http://tatk.elte.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=36&Itemid=748


"Viták az érettségiről" címmel

rendezvényt szervez.

Hely és idő: Dec 15- hétfőn 9-13
Helyszin: az ELTE TáTK Cseh-Szombathy terme (Lágymányosi Campus Északi tömb, 0.100B terem, Bp XI. Pázmány Péter sétány 1/ a)

A tanácskozás elnöke és vitavezető: Csákó Mihály (ELTE TÁTK OITK-WJLF)

A beszélgetés három szakkönyv vitájával indul:

A szakkönyvekről lásd: http://www.ofi.hu

Új érettségi Magyarországon
Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai
Országos Közoktatási Intézet Budapest, 2006 Szerkesztette: Horváth Zsuzsanna, Lukács Judit

Új vizsga – új tudás? Az új érettségi hatása az iskolakezdéstől a záróvizsgáig
Országos Közoktatási Intézet Budapest, 2006 Szerkesztő: Kósa Barbara, Simon Mária

Tanulmányok az érettségiről Szerkesztette: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit OFI, Budapest 2008

Felkért birálók:
Bajomi Iván (ELTE TÁTK OITK)
Lukács Péter (ELTE TÁTK OITK, WJLF)
Sáska Géza (ELTE TÁTK OITK)

Zárszó:

Nagy Péter Tibor (ELTE TÁTK OITK, WJLF)


A rendezvény az MSZT OSZ ( http://www.oktatas.uni.hu ) szakkönyvvitasorozatának 38. darabja.