EZ A MAGYARÁZAT 2009 MÁRCIUS 4-N ÉJFÉLKOR KERÜL FEL A NETRE.  A KUTATÁS CSAK OLYAN FILEOK RÖGZITÉSÉT ISMERI EL, (FIZETI KI) MELYEK ENNEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉSZÜLNEK.

 

 

ISKOLAVÁLASZTÁS

 

A középiskola egészen 1945-ig nyolcéves volt

 

Minden  reáliskolát, reálgimnáziumot, humángimnáziumot, gimnáziumot, leánygimnáziumot, leányliceumot fel kell venni. Azokat az iskolákat is, amelyek csonkák voltak, tehát nem volt meg az ötödik-nyolcadik évfolyamuk.

 

A kereskedelmi, ipariskolákat, polgári iskolákat, tanitóképzőket egyelőre nem dolgozzuk fel.

 

 

VÉGZŐS ÉVFOLYAMOK

 

1. 1850 és 1919 között minden nyolcadikos (érettségi előtti) osztályt fel kell venni.

 

2. 1945 után minden végzős osztályt fel kell venni függetlenül  attól, hogy átnevezték e az új rendszerben "negyediknek ". Tehát az alábbi jelü értesitőkből az utolsó évfolyamot kell felvenni:


 1945/46
 1946/47
 1947/48
 1948/49
 1949/50

 3.1919 és 1945 között meghatározott végzős (azaz nyolcadikos) éveket kell felvenni


 1927/28
 1928/29
 1937/38
 1943/44

4 Kivétel: 1919 és 1945 közötti Vajdaságban , (tehát a délvidéken, a Szerb Horvát Szlovén királyságban, Jugoszláviában, Szerbiában)  itt ugyanis minden nyolcadikos évet fel kell venni

 

KEZDŐ ÉVFOLYAMOK

 

4. Az elsősöket (a kezdő évfolyamot) az alábbi évekből kell felvenni

>
1860/61


> 1880/81


> 1900/01

 

> 1920/21


> 1930/31


> 1935/36


> 1940/41
> 1941/42
> 1942/43
> 1943/44
> 1944/45
> 1945/46
> 1946/47
> 1947/48
> 1949/50

 

Az általános iskolává válás után a középiskolai értesítőkben "általános iskola 5. osztálya" néven jelent meg az az évfolyam, amelyet 1945 előtt a "középiskolák első osztályának" nevezünk. 1945 után ez a rögzítendő évfolyam.

 

MINDEN ÉVFOLYAM:

 

Az utolsó olyan 1940 utáni évből, ahol van vallási adat minden évfolyamot, tehát nemcsak az elsősöket és a nyolcadikosokat kérjük felvenni:

 

Ez a mondat félreértésekre adott okot: Tehát az utolsó olyan év vonatkozásában, melyre egyszerre igaz az, hogy

-          1940 utáni év

-          Van benne vallási adat

abból az egyetlen évből, az iskolába járó összes diákot kérjük felvenni.

 

SPECIALITÁS A LÁNYISKOLÁKRÓL

 

A lányiskolákra minden vonatkozik, ami feljebb le van irva, de még egy elsős évfolyam kell:

 

> 1910/11

 

HA A KIVÁNATOS ÉV HIÁNYZIK

 

Ahol nincsenek meg a nyolcadikos anyakönyvek az évfolyamnak megfelelő módon a hatodikos, hetedikes osztályt kell felvenni. Tehát ha pl hiányzik az 1905/06-os nyolcadikos évfolyam, akkor az 1904/05-s ből a hetedik évfolyamot is fel kell venni, hiszen az abban láthatók, egy év mulva lesznek nyolcadikosok. Ha az is hiányzik, akkor 1903/1904-a évfolyam hatodikosait kell felvenni. (Természetesen ez nem ment fel az alól, hogy ezekből a segitségül hivott évekből a nyolcadikosokat is fel kell venni.)

 

Ugyanigy ha nincsenek meg az elsős adatok, akkor az egy évvel későbbi másodikosok adatait kell felvenni, ha pedig ők sincsenek meg, akkor a két évvel későbbi harmadikosokat kell felvenni.

 

A megfelelő évfolyamok kiválasztása a munka egyik legfontosabb eleme, ezért a fenti instrukciót mindenki a. ) nyomtassa ki magának b) addig tanulmányozza, amíg pontosan meg nem érti. A munka finanszirozása úgy van beállítva, hogy az évfolyamok figyelmes kiválasztását, kikérését épp úgy dijazza, mintha ez alatt valaki karaktereket vert volna be a gépbe.