A vallásszociológia egyik legfontosabb kérdésfeltevése, hogy milyen az egyes felekezetekhez tartozó személyek eloszlása a különféle társadalmi csoportok között: társadalmi csoportként kezelve úgy a foglalkozási és iskolázottsági csoportokat, az életkori és lakóhelyi csoportokat stb. A felekezeti hovatartozást a lakosságösszeírások és népszámlálások mindig is mérték, ezért viszonylag bőséges információval rendelkezünk e tekintetben. A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont munkájának keretében, 2010-ben Nagy Péter Tibor egyetemi tanár irányításával megkezdődött az 1930-as népszámlálás öt kötetben publikált eredményeinek digitalizálása. A kötetek ma már antikváriumban is gyakorlatilag hozzáférhetetlenek, tehát addig is, amíg az eredmények igazi táblázatos közlésére nincsen mód sokan láthatják hasznát, hogyha néhány kattintással otthonukból megtekinthetik a népszámlálási kötetek őket érdeklő oldalait.

 

Az egész népszámlálás tanulmányozásához a keresőbe az alábbi linket kell beírni:

 

http://npt2000.homeip.net/nepszamlalas1930/census19301.htm

 

A táblák nagyrészének van felekezeti vonatkozása, a lap jobb szélén sárga oszlop tájékoztat arról, hogy van vagy nincs az adott táblában vallásreleváns adat.

 

A táblázatos eredmények fokozatosan megjelennek

 

http://npt2000.homeip.net/nepszamlalas1930/census19302.htm

 

lapon.

 

Egyébként az 1930-as népszámlálás bizonyos eredményeit a Statisztikai Szemle is publikálta. Ma már ez is digitálisan tanulmányozható:

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/