FORRAI70 ideiglenes program 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 16.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 17.máj 16-a 16-a 16-a
Így jelzem,  ha pótlást kérek! A részletes abc ben lévő rész alatt egy összefoglalt időrend is ott van. ARRA IS KÉREK REAKCIÓT, HOGY KIT VÉGLEGESÍTHETEK!
1. Név:  2. Ha van társelőadóm,  akkor az ő neve (a társelőadónak is ki kell töltenie,  el kell küldenie egy ilyen lapot,  csak a félreértés elkerülése végett kérjük ide nevét!): 3. Tudományos fokozat: (Phd,  CSc,  Doctor Hab,  DSc) :  5. Jelenlegi munkahely (nem kötelező megadni,  viszont aki megadja csak betüszót adjon. Maximum két intézményt nevezzen meg):  6. Az előadás,  amit a Forrai70 - n tart címe magyarul: (Névelőket nem számítva a cím 10 szónál hosszabb ne legyen): 7.      Az előadás címe angolul: 8.      Három tárgyszó  (absztraktot nem kérünk,  három olyan tárgyszót viszont igen,  ami 9. A három tárgyszó angolul: 13…E-mail címe: 8.10 8.50 9.30 SZÜNET 10.20 11.00 11.40 SZÜNET 13.00 13.40 14.20 SZÜNET 15.10 15.50 16.30 SZÜNET 17.20 18.00 18.40 8.10 8.50 9.30 SZÜNET 10.20 11.00 11.40 SZÜNET 13.00 13.40 14.20 SZÜNET 15.10 15.50 16.30 SZÜNET 17.20 18.00 18.40 8.10 8.50 9.30 10.20 11.00 11.40 13.00 13.40 14.20 15.10 15.50 16.30 17.20 18.00 18.40 8.10 8.50 9.30 10.20 11.00 11.40 13.00 13.40 14.20 15.10 15.50 16.30 17.20 18.00 18.40
B.Kádár Zsuzsanna / - / PhD / / A nők és a 20.század / Women and the 20th century / nők, választójog, feminizmus / women, suffrage, feminism / zskadar60@gmail.com B.Kádár Zsuzsanna x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bánlaky Pál / - / CSc / WJLF    / Az evolúciós megszaladási jelenségek lehetséges szociológiai értelmezése / ? / evolúció,  megszaladás, társadalmi jelentőség / ? /  banlakypal@gmail.com Bánlaky Pál 2.nap x 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bognár László / - / PhD / ME,  WJLF / Zimbardo börtönkísérlete a filmi narratívában / The Stanford Prison Experiment in the Filmic Narrative / „stanfordi börtönkísérlet”, „erőszak a játékfilmben”, „elbeszélői hitelesség” / „the stanford prison experiment”, „aggression in the feature film”, „narrative credibility” / laszlo.bognar59mail.com Bognár László x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Czövek Tamás / - / PhD / WJLF  / Homoszexualitás az Ószövetségben rövid újszövetségi kitekintővel: Vitaindító / Homosexuality in the OT with a Brief Excursion into the NT: Raising the Question / Sodoma , Ószövetség, homoszexualitás /  Sodom, Old Testament, homosexuality / tamasczovek@yahoo.com Czövek Tamás x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1
Csepregi András / - / PhD / WJLF / Teológia és szexuális életre nevelés az evangélikus gimnáziumi hitoktatásban / Theology and sexual education in the religious education of Lutheran high schools / teológia, szexualitás, nevelés / theology, sexuality, education / csepregi.andras@lutheran.hu Csepregi András x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fekete Mónika / Fehér Ágnes / - / SE / Orvosi egyetem hallgatóinak vakcinológiai tájékozottsága /  Medical student’s knowledge on vakcinology / ? / vaccination,  awareness , medical student /  feketemonika78@gmail.com Fekete Mónika x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1
Iványi-Papp Monika / - / Phd design (az abszolutóriumom van meg) / WJLF / A nyelvújításkori népszínművek és a "megszaladás" jelei / ? / Zene, Népszínmű, Társadalomtudomány / Music, Folk play, Social science / harmonique_ip@yahoo.co.uk Iványi-Papp Monika x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1
Kapronczay Károly / - / DSc    / SE / Az orvostörténelem egyetemi oktatása a 19. században / ? / ? / ? / k.kapronczay.freestart@indamail.hu Kapronczay Károly ? 2.nap 1. nap.
Kertai-Szabó Ildikó / - / PhD / WJLF / A quaker nők szerepe a 19. századi amerikai reform mozgalmakban / The role of quaker women in 19th century American reform movements / quaker abolicionoizmus női szavazati jog, abolicionizmus , szavazati jog / quaker , abolitionism , right to vote / hthtwjlf@gmail.com Kertai-Szabó Ildikó x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ladányi János   / - / DSc    / WJLF    / Néhány megjegyzés a közelgő önkormányzati választás előtt      / Considerations before the Local Elections / önkormányzati választás        , lakóhelyi szegregáció         , önkormányzati bérlakások          / local elections         , residential segregation, counsil flats          / janos.ladanyi@uni-corvinus.hu Ladányi János   2.nap x 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lukács Péter / - / CSc / WJLF,  ELTE OITK / ? / ? / ? / ? /  lukacsp@ella.hu Lukács Péter 2.nap x 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1
Majsai Tamás / - / CSc / ? / ? / ? / ? / ? / majsaitamas@gmail.com  Majsai Tamás 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nagy Péter Tibor / - / DSc    / WJLF,  ELTE OITK / ? / ? / ? / ? / nagypetertibor@gmail.com Nagy Péter Tibor 2.nap x 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Petróczi Gabriella / - / - / SZGYF Módszertani Főosztály /  Prostitúció témában készített 2006-os kutatás eredményének bemutatása. / presentation of the results of 2006 research on prostitution. / Önkéntes prostitúció,  Gazdasági kontextus, Erkölcs és ítélkezés / Free decision, Economic context, Moral and judgment / gabriella.petroczi.76@gmail.com Petróczi Gabriella x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Simek Ágnes / - / PhD / SE,  Oltalom KE / Kereszteződések / Intersections / tudományos életút, együttműkodés, hajléktalan prostituált / scientific career, cooperation, homeless prostitute / simek.agnes@gmail.com Simek Ágnes 2.nap 0 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Simon Attila / - / PhD / ? / Család mint "főhadiszállás" - a reformáció hatása a család eszményére.  / Famlily like headquarters -   Reformation's Impressions on the ideal of the family / Reformáció ,  Ellenzék, Család / Reformation, opposition, famlily / hangya222@gmail.com Simon Attila x 2.nap 1. nap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JAVASOLT IDŐREND Az időpontok úgy értendők, hogy 20 perc előadás, 20 perc vita! 
16.máj 8.30 Megnyitó
16.máj 8.50 Simek Ágnes
16.máj 9.30 Kapronczay Károly
16.máj 10..10 SZÜNET
16.máj 10.20 Fekete Mónika IDŐPONT ELFOGADVA
16.máj 11.00 Iványi-Papp Monika
16.máj 11.40 Bognár László IDŐPONT ELFOGADVA
16.máj 12.20 EBÉDSZÜNET
16.máj 13.00 Simon Attila
16.máj 13.40 Csepregi András IDŐPONT ELFOGADVA
16.máj 14.20 Czövek Tamás
16.máj 15..00 SZÜNET
16.máj 15.10 B.Kádár Zsuzsanna
16.máj 15.50 Kertai-Szabó Ildikó
16.máj 16.30 Petróczi Gabriella
16.máj SZÜNET
16.máj 17.20
16.máj 18.00
16.máj 18.40
2.nap
17.máj 8.10
17.máj 8.50
17.máj 9.30
17.máj SZÜNET
17.máj 10.20 Lukács Péter
17.máj 11.00 Ladányi János   IDŐPONT ELFOGADVA
17.máj 11.40 Nagy Péter Tibor
17.máj 12.20 EBÉDSZÜNET
17.máj 13.00 Bánlaky Pál
17.máj 13.40 Majsai Tamás
17.máj 14.20
17.máj SZÜNET
17.máj 15.10
17.máj 15.50
17.máj 16.30
17.máj SZÜNET
17.máj 17.20
17.máj 18.00
17.máj 18.40