Hallgatói kreditnyilvntartás

 

A hallgató bármilyen kurzust, előadást, személyes kutatói munkát stb stb végez (a pdf fileban felsorolva) csinál MAGÁNAK egy igazolást e lap segítsével:  http://oktatas.uni.hu/igazololap.pdf

 

Természetbeni találkozás esetén aláiratja az oktatóval a lapot, azután lefotózza azt és elküldi a konferencia.wjlf@gmail.com e-mail címre.

 

Online találkozás esetén megkéri az oktatót, hogy a hallgató által elkészített, lefotózott  és az oktatónak elküldött igazolást az oktató SAJÁT E MAIL CÍMÉRŐL, A HALLGATÓNAK ÉS konferencia.wjlf@gmail.com  nak címezve igazolja. (csak annyit írva a levél szövegébe, hogy "igazolom", vagy "egyetértek" , s persze az oktatótól jövő e-mailben is benne kell lennie a hallgató által készített fotónak!) 

 

A témavezető és a hallgató kérése alapján a doktori program vezetője a teljesítendő konferenciakredit legfeljebb 50%-a erejéig engedélyezheti, hogy a hallgató a konferencia kredit követelményt a Wesley érdekkörében szervezett interneten elérhető korábbi konferenciák utólagos meghallgatásával/megnézésével teljesítse. Értelemszerüen a hallgató e rendezvényeken „online aktivitást” nem tud felmutatni, tehát sem az előadó, sem más törzstag e teljesítést nem igazolhatja. A hallgató a témavezetőnek és a doktori program vezetőjének megküldött rövid beszámolóval igazolja, hogy a tudományos rendezvényeken érdemben részt vett. A beszámoló a rendezvények, előadások, viták tudományos újdonságairól szóló olyan beszámoló, amely tudományos folyóiratok hír rovatában szokott megjelenni. A rendezvények igen különböző hosszúságuak, napirendüek stb. Irányszám, hogy egy rendezvényről készített „hír” akkor fogadható el érdeminek, ha annak terjedelme a rendezvény percben mért hosszúságának tízszerese és tizenötszöröse között van, tehát pl. egy 120 perces rendezvényről 1200 – 1800 karakteres beszámoló készül.

 

Félév végén a hallgató a saját e mail fiókjában rákeres a konferencia.wjlf@gmail.com címre és az általa feladott levelekből és az általa másolatban megkapott levelekből összeállít egy excel táblázatot ami egy jelentés a féléves munkájáról és egyben információ milyen tárgyakat teljesített a hallgató, s hány olyan kreditje "maradt" "feleslegesen" - tehát úgy, hogy neptunbéli  tárgyigazolássá nem változtatható-át. 

 

Az excel táblázat oszlopai:

1.     kreditgyüjtés célja ( annak a kurzusnak a neptun kódka, amit a kreditgyüjtés támogat

2.     kreditgyüjtés tárgyi tartalma, ahogy az igazolásban áll

3.     kreditgyüjtés mennyiségi mutatója: hány 45 perces órának megfelelő

4.     kreditgyüjtés mennyiségi mutatója: hány kredit (előző száma 1/30-aqda)

5.     az igazoló oktató neve és email címe

6.     a konferencia.wjlf@gmail.com –ra oktatói ill hallgatói fiókból menő igazoló e mail pontos feladási adata: dátum, óra, perc

 

Minden igazolás egy sort kap.

A táblázatban szerepel egy sor, pl. : „2021 január 15-n teljesített tárgyak (kódokkal) a fentiek szerint: s itt egy felsorolás.

 

Az excel táblát elküldi a nagypetertibor@gmail.com és a konferencia.wjlf@gmail.com címekre.

 

Ezt az excel táblát veszi elő a következő félév végén és a maradék kreditekből meg az új kreditekből összeállítva az excel tábla következő sorait kitölti!