Iványi Tibor emlékkonferencia – halálának évfordulóján
A videokiadványt szerkesztette Nagy Péter Tibor, 2014
A videofelvételeket Szűcs László és munkatársai készítették 2010-ben
A WJLF Theológus és Lelkész Szak a társszakok – a Szociális Munka Szak, a Pedagógia Szak, a Környezettan Szak – közreműködésével emlékkonferenciát szervezett Iványi Tibor professzor úr emlékére – aki 2009 november 17-n húnyt el.
Konferenciafelhívás
A konferencia előadói Iványi Tiborral kapcsolatos személyes élményeiket elevenítik fel, vagy tudományos, szakmai, művészeti alkotásaik egy részletének rövid bemutatásával tisztelegnek néhai tanártársuk és a főiskolát fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnökének életműve előtt.
A konferencia egyben a WJLF-n működő szakok oktatóinak széleskörü szakmai seregszemléje is lesz, amelynek keretében a főiskola iránt érdeklődők minden korábbinál reprezentatívabb keresztmetszetben ismerhetik meg az intézmény arculatát és szellemiségét.
A konferenciára 2010 november 17-én és 18-án kerül sor.
A konferencia november 17-i első napja egyszersmind a a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházelnökbeiktató közgyűlési alkalma is. Az ünnepi rendezvény során – kapcsolódva a konferencia eseményeihez – a közgyűlés istentisztelet keretében külön is megemlékezik Iványi Tibor alapító egyházelnökről, aki több mint három évtizeden át töltötte be e tisztséget, felavatják a síremlékét és leleplezik a főiskolán elhelyezendő emléktábláját.
A fenntartó egyház szívesen látja rendezvénysorozatán és az ahhoz kapcsolódó szeretetvendégségen a konferencia előadóit és hallgatóságát.
Helyszín: WJLF, Bp., VIII., Dankó u 11., Kline terem
Napirend
2010 November 17-én:
8: 00: megnyitó
8: 10: előadások
8: 55: kérdések és vita
9: 30: szünet
9: 40: előadások
10: 25: kérdések és vita
10: 55: szünet
11: 00: emléktáblaavatás az udvaron
11: 30: Iványi Gábor egyházelnöki beiktatása a díszteremben
13: 00: ebéd
14: 20: síremlékavatás a Fiumei úti temetőben (a megemlékezők a Dankó utcából induló buszokkal juthatnak ki a helyszínre és vissza is)
16: 10: előadások
16: 55: kérdések és vita
17: 30: szünet
17: 40: előadások
18: 25: kérdések és vita
19: 00: szünet
19: 10: előadások
2010 November 18-án:
8: 10: előadások
8: 55: kérdések és vita
9: 30: szünet
9: 40: előadások
10: 25: kérdések és vita
10: 50: szünet
11: 00: előadások
11: 45: kérdések és vita
12: 15: ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében
13: 10: előadások
13: 55: kérdések vita
14: 30: szünet
14: 40: előadások
15: 25: kérdések és vita
15: 50: szünet
16: 00: előadások
16: 45: kérdések és vita
17: 10: szünet
17: 20: előadások
18: 05: kérdések és vita
18: 25: szünet
18: 55: előadások
19: 50: kérdések és vita
A konferencia előadásainak listája
Bánlaky Pál CSc főiskolai tanár: A falu iskolája (Gemzse)
Bárdos-Féltoronyi Miklós főiskolai magántanár: A béke – ma… vagy holnap?
Biró Zsuzsanna Hanna : Női bölcsész karrierpályák a húszadik század első felében
Borbély-Pecze Tibor Bors szakmai tanácsadó, PhD : Életút támogató pályaorientáció – LLG
Borbély-Pecze Mariann: tanársegéd: A Tudományos Diákkör működése a WJLF-en
Czövek Tamás PhD, főiskolai tanár: A Genezis Babilon ellen
Csákó Mihály CSc, egyetemi docens: A szakmaöröklés kérdése Magyarországon
Fazekas Csaba PhD, egyetemi docens: Iványi Tibor az Országos Vallásügyi Tanács ülésein, 1989-1990.
Forrai Judit CSc, egyetemi docens: Van-e új üzenete globalizált világunkban a szerelemnek és a szexualitásnak?
Gábor György PhD, egyetemi tanár: A fundamentalizmus fenomenológiája.
Galambos József CSc, főiskolai tanár: A környezet dinamikus állapotváltozása
Gombocz Csepregi Eszter PhD, főiskolai előadó: A gyermekkor helyszíneinek szerepe az elhallgatott múlt előhívásában
Göncz Zoltán, zeneszerző: “Quarendo invenietis” – Bach Musikalisches Opferének szakrális kódjairól
Granasztói Szilvia drs., főiskolai adjunktus: A csuhés-angyal életre kel. Emlékezés Iványi Tiborra
Gurmai Éva PhD design., főiskolai előadó: Erkel Ferenc útja a nemzeti opera megteremtésééig
Hárs György Péter PhD, főiskolai docens: A “bal lator”.
Horváth Zsuzsa:tudományos főmunkatárs: Intertextuális utalások rockzenei szövegekben
Hubai Péter CSc, tanszékvezető főiskolai tanár:
Iványi-Papp Mónika PhD design., főiskolai adjunktus: Kultúrtörténeti adalék a 19. századi Pest-Buda és Bécs korrajzához Erkel Ferenc Két pisztoly c. népszínműve alapján
Kabai Imre főiskolai tanár és Krisztián Viktor: A Diplomás Pályakövető Rendszer – Kihívások és lehetőségek
Katona Árpád újságíró: A civil biztonság
Kelemen Elemér CSc professor emeritus: A dualizmuskori magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásai
Lukács Péter CSc, tanszékvezető főiskolai tanár: “Bologna” és a pedagógusképzés
Majsai Tamás tanszékvezető egyetemi tanár: IT – az egyházon kívüli
Mihály Ildikó főiskolai oktató: Paradigmaváltás: az iskolai környezetvédelmi oktatástól a fenntartható fejlődés programjáig
Nagy Péter Tibor DSc, egyetemi tanár:A fiatalság és a vallás
Nemes Judit: József Attila és a szociális munka
Radácsy László PhD design., főiskolai adjunktus: Egy sztereotípia nyomában
Sáska Géza CSc tudományos főmunkatárs: Laikusság és szakralitás az oktatásban
Singer Magdolna c. főiskolai docens: “Fává nőni”. Az élet második felének feladatai
Szabó Ildikó drs., főiskolai tanársegéd: Az igehirdetés mint az Ige hirdetése. In memoriam Iványi Tibor
Tőrösné Fehér Ildikó: klinikai gyermek szakpszichológus : Mi állhat a fiatalkori lelki betegségek hátterében?
Trencsényi László CSc: egyetemi docens: Progresszió és restauráció a magyarországi egyházi iskolák legújabbkori pedagógiájában
Udvarvölgyi Zsolt PhD, tudományos munkatárs: Meskó Zoltán embermentő tevékenysége a vészkorszakban
Vattamány Gyula PhD, főiskolai docens: “Hogy Isten legyen minden mindenben…”A menny felparellázása az 1 Énokh óta, és kisérlet ennek eszkhatológikus felszámolására Pálnál
Zombai Tamás PhD hallgató:Iskola a politika árnyékában.(1946-1956)
Wesley Schola
A kétnapos rendezvény videofelvétele
YouTube főoldal,Péter Tibor Nagy,YouTube főoldal,Péter Tibor Nagy
01 Megnyito Ivanyi Gabor Ivanyi Tiborn Magdi neni
02 Megnyito Nagy Peter Tibor
03 Kelemen Elemer
04 Fazekas Csaba
05 Trencsenyi Laszlo
06 Hozzaszolasok kerdesek
07 Banlaky Pal
08 Lukacs Peter
Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy
09 Hozzaszolasok kerdesek
10 Emlektaba avatas
11 Egyhaz elnoki beiktatas 1
12 Egyhaz elnoki beiktatas 2
13 Nagy Peter Tibor
14 Csako Mihaly
15 Kabai Imre Krisztian Viktor
Péter Tibor Nagy,Betöltés...,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy
16 Nemes Judit
17 Vitak
18 Mihaly Ildiko
19 Horvath Zsuzsa
20 Biro Zsuzsana Hanna
21 Torosne Feher Ildiko
22 Hozzaszolasok
Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy
23 Granasztoi Szilvia
24 Koncert
masodik nap 01 Radacsy Laszlo
masodik nap 02 Gombocz Eszter
masodik nap 03 Saska Geza
masodik nap 04 Vita
masodik nap 05 Galambos Jozsef
masodik nap 06 Gyurmai Eva
masodik nap 08 Hubai Peter
masodik nap 09 Szabo Ildiko
masodik nap 10 Majsai Tamas konyvbemutato
masodik nap 11 Vita
masodik nap 12 Udvarvolgyi Zsolt
masodik nap 13 Zombai Tamas
masodik nap 14 Vita
masodik nap 15 Majsai Tamas
masodik nap 16 Borbely Pecze Tibor
masodik nap 17 Borbely Pecze Mariann
masodik nap 18 Vita
masodik nap 19 Czovek Tamas
masodik nap 20 Singer Magdolna
masodik nap 21 Hars Gyorgy Peter
masodik nap 22 Kalman Janos
Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy,Péter Tibor Nagy
masodik nap 23 Goncz Zoltan
masodik nap 24 Hozzaszolasok
Péter Tibor Nagy
https://i.ytimg.com/vi/__vaL9k6uJo/mqdefault.jpg
temetoi megemlekezes VTS 01 1