Jelentés a 2003-2006-os elnöki ciklusról

 

 

Amikor az OSZ elnöki pozicióját átvettem legfontosabb célomként a szakmai viták felélénkítését fogalmaztam meg. A szakosztálynak 41 rendezvénye volt, ami azt jelenti, hogy – kéthónapos nyári holtidénnyel számolva – átlagosan havonta sikerült összejöveteket rendezni.

 

Úgy láttam és úgy látom, hogy a számitógépes kiadványszerkesztésen alapuló könyvkiadás korábbinál gyorsabb és rugalmasabb, az elektronikus publikáció gyakorlatilag korlátlan lehetőségei között valódi szakmai viták hiányában a könyvek és folyóiratok alapvető orientációs szerepe elinflálódik. Ezért a viták egyik legfontosabb célja a könyvek és folyóiratszámok megvitatása volt: 22 kiadvány került teritékre. Az oktatáskutatás két legfontosabbnak itélt produktumát a Társadalom és oktatás könyvsorozatot és az Educatio folyóirat tematikus számait szinte maradéktalanul napirendre tudtuk venni.

 

A rendezvények nagyobb részében több oktatáskutató azonos téma megvitatásával foglalkozott: 29 alkalommal konferenciajelleggel, 4 alkalommal kerekasztalbeszélgetés formájában.

 

A 41 találkozónak összesen 256 szereplője volt, sokan többször is szerepeltek, de végülis 117 különböző kutató fejthette ki előre felkért módon nézeteit. Minden rendezvényen folyt rövidebb hosszabb szakmai vita, melyekről nem vezettünk jegyzőkönyvet igy csak becsülni tudjuk, hogy több százan szóltak hozzá a kérdésekhez.

 

A rendezvények helyszine leggyakrabban az OI és FKI volt, de sor került alkalmi megállapodások alapján a FSZEK, az OKI, az ELTE PPK, az ELTE TÁTK, a WJLF, A PTE, az MTA, az OSZK, illetve a szociológiai kongresszusok helyszineként szolgáló MTA SZI, és BCE szives vendéglátásának elfogadására is. A rendezvények a szakosztály számára költségek nélkül müködtek, s belépőt sosem kértünk. Honoráriumokat nem fizettünk, az Iskolakultura szerkesztősége előfizetéssel – mint természetbeni támogatással – segitette munkánkat, a közös rendezvényeken a rendező társintézmény könyvutalványokkal honorálta a felkért szereplők munkáját.

 

2003 óta müködő szakosztályi honlapunk a http://www.oktatas.uni.hu archivum rovatában részletesen tájékozódni lehet a fenti eseményekről. Meghivóink a szakosztályelnök e-mail ciméről ezres példányszámban mennek ki, postai alapú meghivókat nem küldünk.

 

Legfontosabb hiányosságunk a fiatalabb oktatáskutató nemzedék bevonásának gyengesége. A Wesley-n és a PTE-n rendezett tematikus  konferenciákon ugyan előadtak PhD hallgatók, s honlapunk az szerkesztését évek óta Bocsi Veronika, debreceni végzős PhD hallgató látja el, de ezidáig nem akadt olyan PhD hallgató, aki PhD dolgozatát (akár annak elektronikus kéziratát) megvitatandó könyvnek tekintve elfogadta volna a szakosztály segitségét, mintahogy tanulmányok, kisebb kutatási eredmények megvitatását is inkább középnemzedékhez tartozó kollégák igényelték.

 

Program a következő ciklusra

 

Egy szakosztály életében, akárcsak egy kutatóéban négy év nagy idő – igy egy koncepciózus jelöltnek szivesen adnám át a stafétabotot. Barátaim és pályatársaim ugyanakkor arra biztatnak, hogy – különös tekintettel az oktatáskutatás hivatásos intézményei átszervezése körül kialakult bizonytalan helyzetre, ismételten pályázzam meg a szakosztályelnökséget.

 

Ennek elfogadását a következő feltételekkel tartom lehetségesnek, s ez egyben elnöki programom is:

 

- Alapvetően az eddigi mederben kivánom folytatni a rendezvények szervezését. A szakosztály tudományos életét tehát a ténylegesen megjelenő könyvek, folyóiratszámok, vitatásra felajánlott elektronikus kéziratok fogják a jövőben is meghatározni. Évi átlagban 4-10 rendezvényt látok indokoltnak és lehetségesnek.

 

- Az éves szociológiai kongresszusokon továbbra is kerekasztalokkal fogunk résztvenni

 

- Fontos célnak tartom, hogy a PhD hallgatók a szakosztály keretében is vitassák müveiket, hogy az oktatás és társadalom kapcsolatáról szóló bármely szakos PhD dolgozatok felkerüljenek a honlapra. Ennek lehetősége eddig is fennállt, s a jövőben is él ez az ajánlat, de ennél aktivabb szervezőmunkára PhD hallgatók körében nem tudok vállalkozni

 

- A szakosztályi honlap (ha az igények úgy hoznák, hogy publikációs fórummá alakuljon) PhD dolgozatokat és PhD val rendelkező kutatók kéziratait fogadja be, de szerkesztői munkát nem vállalunk

 

- A tagok számára – függetlenül azok foglalkozásától vagy tudományos fokozatától - továbbra is alanyi jogot biztosít, hogy nevük mellett munkáikra utaló linkeket helyezzen el

 

- Az e-mailes, honlapos meghivórendszer fenntartását tudom vállalni – de továbbra sem látom lehetségesnek, hogy tagjaink postán kapjanak meghivókat

 

- Mint az MSZT elnökség tagja a szakosztály érdekét (a vitatott kérdések közül) a továbbiakban is abban látom képviselendőnek, hogy

a. a Szociológiai Társaság ne alakuljon kamarává, s a társasági tagságnak továbbra se legyen feltétele a szociológia szakos diploma.

b. az aktiv szakosztályok legyenek jelen alanyi jogon a Társaság elnökségében, az évente egyetlen ülést sem tartó szakosztályoknak ilyen jogai ne legyenek

c. A Társaság alapszabálya abban az irányban változzon, hogy a Társaság minél inkább képes legyen kutatási pénzek, adó 1%-k stb elfogadására

d. A többi vitatott kérdésben a szakosztály érdektelenségét kivánom képviselni, azaz azt, hogy az alapszabálymódositási és hasonló kérdésekben elegendő, ha a szakosztály tagjai a kongresszuson fejtik ki álláspontjukat

 

- Elképzelhetőnek tartom, hogy az oktatáskutatási intézményrendszer válságára adott válaszképpen, illetve annak tudomásulvételeképpen, hogy a magyar oktatásszociológia legidősebb nemzedéke a 2006-2009-s időszakban nyugdijba kényszerül, ill annak tudomásulvételeképpen, hogy a legfiatalabb nemzedéknek egyáltalán nem biztos, hogy lesz kutatással foglalkozni kivánó munkahelye a szakosztálynak – igény szerint – kutatóhellyé kell válnia, esetleg folyóiratkiadással, könyvkiadással is foglalkoznia kell. A szakosztály ugyanakkor nem jogi személy. A szakosztály kétféle módon válhat képessé kutatási szerződések, támogatások befogadására a. amennyiben ezt az MSZT elnöksége jóváhagyja, s az elnök a szerződést aláirja b. amennyiben a szakosztályelnök egy alapitvánnyal megállapodást köt, hogy a szakosztály szakmai felügyelete mellett jogi személyként a szerzősésbe belép

 

 

2006.11.30.

 

Nagy Péter Tibor