A vallás, a tudomány, meg a politika   

                                              

                A WJLF konferenciája Majsai Tamás 60. születésnapjára.           

                VIII Dankó u 11                

                Kline terem.                     

                Közlekedési lehetőség: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

                Időpont: Szeptember 11-12. 11.00 h.-20.00 h.  

                A konferencián 15 perces előadások várhatók és előadásonként 12-13 perc vitaidő áll rendelkezésre. A két órás blokkokon belül a szekcióelnök és az előadók egyetértésével cserék lehetségesek.

               

                PROGRAM                        

                                              

09.  11.  péntek                

                                              

11-h           Iványi Gábor  Rektor  Köszöntő

11.15-13.05       

1.            szekció   - elnököl Ladányi János, egyetemi tanár

                Vajda Károly      habilitált egyetemi  docens        A szenvtelen Isten és a szenvedő ember párbeszéde. A Soá teológiai traumája Paul Celan lírájában

                Lukács Péter      egyetemi tanár                Megoldatlan probléma – a magyar iskolarendszer szerkezete

                Gábor György   egyetemi tanár                Lehetséges-e tanúság a megsemmisítő táborokról?

                Nagy Péter Tibor             egyetemi tanár                Felekezeti arányok Magyarországon 1920-2011

                                              

13.05-14.h                          ebédszünet       Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében            

 

14-16.h

2.            szekció elnököl Lukács Péter, egyetemi tanár                  

                Blandl Borbála   PhD jelölt            Az emberiség jövője

                Gábor Éva           egyetemi docens            “Iratok a körösmezei zsidódeportálás történetéhez 1941” közlése, mint kegyeleti és soáh emlékezeti aktus.

Urbán Beatrice főiskolai hallgató             Szent Tamás apostol

16-18.h

3.            szekció                Elnököl Bánlaky Pál, főiskolai tanár        

                Gyimesi Júlia     egyetemi adjunktus      Csalások és leleplezések a pszichológia peremvidékéről

                Joanovics Rita   főiskolai hallgató             Angyalok a Bibliában

                Forrai Judit         egyetemi tanár                Hitler halálának kétségei

                Ladányi János    egyetemi tanár                Gettók, hipergettók és gettóiskolák Magyarországon

18-20.h                

4.            szekció                 Elnököl Wildmann János egyetemi docens

Karsai László      egyetemi tanár                Magyar politikusok az idegenekről, menekülőkről, migránsokról 1867-től 1944-ig.

                Szabó Ildikó       lelkész  Marie d'Ennetieres - Kálvin - I. Erzsébet

                Bánlaky Pál         főiskolai tanár   Szociotáborok tapasztalatai

                Horváth Zsuzsa                Előzetes egy oktatáspolitikai emlékiratból (1990-2010)

09.12.    szombat                             

11-13h                                

                5.            szekció - Elnököl Csákó Mihály, egyetemi docens

Mártonffy Marcell          egyetemi docens            A mélypont ünnepélye? Hittapasztalat és keresztény önazonosság a Soá után

                Gombocz Eszter              főiskolai oktató                A Goldbergerek a Fasortól Mauthausenig

                Iványi Gábor Jr PhD jelölt            Dialektus nyelv nélkül? A post-Soá zsidó-keresztény diskurzus némely (rendszeres) teológiai paradoxona

                Forczek Ákos     egyetemi hallgató           Affinitás és káosz

13-14h  ebédszünet       Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében            

14-16h 

6.            szekció - Elnököl Hubai Péter, egyetemi tanár                 

                Wildmann János              habilitált egyetemi docens         A gyakorlati teológia szerepe a hittudományi képzésben

                B.Kádár Zsuzsanna         tudományos főmunkatárs          Evangélikusok, embermentés, vészkorszak

                Csákó Mihály     egyetemi docens            A fővárosi középiskolások vallásosságáról

                Forray R Katalin                egyetemi tanár                A cigány diákokról a felsőoktatásban

16-18h 

7.            szekció - Elnököl Bukovics István, egyetemi tanár                          

                Kamarás István egyetemi tanár                Vallásosság és előítéletesség

                Jakab Attila        vallástörténész A Horthy korszak egyházi viszonyai a harmadik zsidótörvény idején

                Hubai Péter       egyetemi tanár                Egy apokaliptikus mitologéma Mária evangéliumában: a lélek felemelkedése

                Kiss Erika Mártha             főorvos                   Vizuális emlékek a theológusképzésről

18-20h

8.            szekció                                Elnököl Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár          

                Gedő Éva            filozófus              A diktatúra fogalmi megragadásának problémája

                Bukovics István                egyetemi tanár                A fenntartható "Jó állam" problematikája.

                Bognárné Horgosi Anikó              főiskolai hallgató             Az ökumenikus gondolkodás jelentősége a 19–20. század fordulóján az Oklahomai Indián Tartomány területén működő missziók életében

                Granasztói Szilvia            művésztanár     Bibliai bábjáték