Megkezdte működését a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont   http://wesley.extra.hu/wek.htm , melynek honlapján több oktatásszociológusokat és elitszociológusokat is érdeklő projekt eredményei láthatóak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

november  24-n,  szombaton 10.00 –tól  (TEHÁT NEM 25-N AHOGY EGY ELŐZŐ HIR SZÓLT)

A Magyar Szociológiai Társaság 2007. évi Budapest-Békásmegyeri

 kongresszusán (1039 Kelta u 2, Zsigmond Király Főiskola)

"Oktatásszociológiai kutatások a 2000-s években" cimű szekcióülés

Program:

Biró Zsuzsanna Hanna: Oktatásügyi folyóiratok tudományszociológiai vizsgálata (1997-2006)
Csákó Mihály: Demokráciára nevelés a magyar középiskolákban
Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Tistyán László: Előitéletek a felsőtagozatos általános iskolások körében
Hrubos Ildikó Differenciálódási folyamatok a magyar felsőoktatásban
Karády Viktor: Főiskolások, egyetemisták, diplomások a szocialista fordulat előtti Magyarországon
Nagy Péter Tibor: Az iskolázott elitekre
irányuló kutatás dilemmái
Paksi Borbála, Schmidt Andrea, Felvinczi Katalin, Andó Bálint: Az iskola intézményének, mint nevelési, értékátadó és segitő szintérnek, illetve a pedagógus személyes szerepvesztésének problémái a pedagógus társadalom lelki egészsége oldaláról
Sáska Géza: Rendszer - átmenet - váltás az oktatasügyben
Szücs László Gergely: A középiskolai filozófiatanitás helyzete és versengő társadalomképek 1879-1945

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kedves Kollégák!

Az utóbbi időben megélénkültek ugyan a hazai kutatások a politikai szocializáció terén, de nyilvánvalóan itt sem elég egy-egy többé-kevésbé esetleges vizsgálatot végezni, hanem folyamatos/rendszeres és egymásra épülő kutatásokra lehet csak építeni.
Ezért Szabó Ildikóval úgy döntöttünk, hogy megismételjük a 2005-ben végzett Iskola és demokrácia kutatást, amelyben az ELTE TáTK-n kívül részt vett a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Tábla és Penna Társadalomkutató Műhely, az ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet és a Kurt Lewin Alapítvány.
2005-ben is meghívtam együttműködésre az ország összes szociológusképző intézményét, végül a fővároson kívül négy megyében tudtunk mintát venni. Lehet, hogy akkor túl későn érkezett a felhívás, lehet, hogy túl szokatlan volt - most a tervezett kezdéshez képest jóval hamarabb és a közös munka értelmességének dokumentálásával küldjük ezt a javaslatot.
Mellékelve ( www.oktatas.uni.hu/iskolaesdemokracia

  ) találjátok/k egy korábbi előadásomat az előkészítő szakaszból, az elemzések kezdetén tartott minikonferencia teljes prezentációs anyagát, a kutatásban nyert információkra támaszkodó három tudományos közleményt és mostani felhívásunk teljes szövegét. Hangsúlyozzuk, hogy a 2005-ös kutatás azt is bizonyította, hogy a szociológushallgatók szakmai gyakorlata igen hasznos segítséget nyújthat a forrásszűkében szenvedő társadalomkuatásnak.
Javaslatunk támogatására felkérjük a MTA Szociológiai Bizottságának oktatásszociológiai albizottságát, a Magyar Szociológiai Társaság elnökségét és oktatásszociológiai szakosztályát és szociológiaoktatási szakosztályát, valamennyi szociológusképző intézmény vezetőjét és minden olyan, társadalomtudományos kutatásban éredekelt kutatót, akiről valamilyen információ alapján feltételezzük, hogy érdekelheti kezdeményezésünk.
A felhívás azonban teljesen nyitott: nem gondolhatjuk, hogy mindenkit eléggé ismerünk, ezért kérjük a címzetteket, hogy nyugodtan adják tovább felhívásunkat mindazoknak, akiknek érdeklődését feltételezik.
A visszajelzéseket erre a címre várjuk: "Csákó Mihály" <csa11807@ella.hu>,

Üdvözlettel
:
Csákó Mihály és Szabó Ildikóxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

november
22. csütörtök 10 óra Szabó Ildikó : Nemzeti tematika és politikai szocializáció. A kollektiv identitások befolyásolása Magyarországon 1867-2006 c. MTA doktori értekezés vitája. Opponensek: Erős Ferenc, Nagy Péter Tibor, Szabó Máté. Helyszin:  Jakobinus terem, Bp I Országház u. 30


 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

Nov 22-n csütörtökön 15 h-kor  Pukánszky Béla: A nőnevelés évezredei. Gondolat Kiadó 2006 c könyv tudományos könyvvitája. Felkért hozzászóló: Golnhofer Erzsébet- Helyszin: MTA Roosevelt téri székház. Rendezők: MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya - MTA nevelésszociológiai albizottsága
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


 

Felhivjuk a figyelmet a www.nevelestortenet.lap.hu , wwww.szociologia.lap.hu gyűjtemények újdonságaira