Az ötvenes évek nevelésügye - új irányzatok a korszak
neveléstörténetének értelmezésére

2006. december 8. péntek (helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság, MTA
Székház - Pécs, Jurisics u. 44.)

 


11.00-11.30

Megnyitó (Németh András)


11.30-12.15
Kelemen Elemér: Oktatáspolitikai fordulatok Magyarországon a 20. század második felében - bevezető előadás

12.15-12.45
Donáth Péter: Források a "kettős nevelés" tézisének használhatóságáról, az oktatáspolitika irányítói által erőltetett "ideológiai-politikai fordulat" kikényszerítésének esélyéről a tanítóképzőkben az 1955/56. tanévben"

12.45-13.30
Szabolcs Éva: A Pedagógiai Tudományos Intézet 1954-57 között

13.30-14.00

Szünet

14
.00-14.45
Pornói Imre: Művelődéspolitikai irányváltások az ötvenes években

14.45-15.30
Nagy Péter Tibor: Világnézeti nevelés az ötvenes években

15.30-16.15
Golnhofer Erzsébet: Tudományos életsorsok, életpályák, a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején

16.15- 16.45

Szünet

16.45-17.30
Sáska Géza: A szocialista pedagógiai kialakulása Magyarországon.

17.30-18.15
Knausz Imre : Az ötvenes évek iskolája és a forradalom

18.15-19.00
Géczi János: A szakmódszertani folyóiratok antropológiája az ötvenes
években

20.00
Közös (önköltséges) vacsora A ’Rókus Söröző és Étterem’-ben


2006. december 9. szombat (helyszín: PTE B épület - Pécs, Ifjúság út 6.)

9.00-9.30.
Pukánszky Béla: Az MTA Pedagógiai Bizottságának szerepe a magyar neveléstudomány  irányításában (1950-1956)

9
.30-9.50
Martinkó József: Katonai középiskolák az ötvenes években

9.50-10.10
Gombos Norbert: A tanítóképzés az 1951-es tanterv tükrében

10.10-10.30

Szünet

10.30-10.50
Nóbik Attila: Tettamanti Béla neveléstörténet-írói munkássága az ötvenes években

10.50 -11.10
Hegedűs Judit: Javítónevelés az ötvenes években

11.10-11.30
Tigyi Zoltánné: Az ötvenes évek kisdedóvóképzése Magyarországon – A pécsi óvónőképzésen keresztül vizsgálva

11.30-11.45
Zárszó