Tájékoztató szakszemináriumokról

 

 

ha valaki témavezetőjénél (akinél csak egyszer lehetne) másodszor vesz fel szemináriumot, akkor az - a 2020 szeptemberben 3. félévesek körében és ebben a félévben utoljára – szakszemináriumként elfogadható – ez a szabály 2021 tavaszától hatályát veszti.

 

a 4. félév végére teljesítendő

-        hat szakszemináriumnak legalább négy előadója legyen,

-        legalább három (nem saját témavezető) törzstag

-        legalább egy (nem saját témavezető) nem törzstag

-        legalább három olyan aki tartott Palettaelőadást

szabályok alól kivétel nincs. Aki a 2. féléves szakszemináriumteljesítésekkel e kereteket esetleg már túlteljesítette, annak a "fölös" szakszemináriumát konferenciakreditben beszámítjuk. (3. félév végén mindenki csinál majd egy listát, milyen szakszemináriumokat teljesített, s azt a listát ellenőrzöm. A 4. félévre OLYAN szakszemináriumok felvételét fogom engedélyezni, ami mindenkinél a hiányosságokat, pótolja!!!)

 

Bármely tárgy felvehető a 3. félévesek számára, kivéve amit a NEPTUN szerint korábban már teljesítettek. (TEHÁT AZ A LESZÖGEZETT SZABÁLY, HOGY SZAKSZEMINÁRIUM NEM VEHETŐ FEL ANNAK, AKI A PALETTÁT MÉG NEM TELJESÍTETTE, A 2020 SZEPTEMBERI HARMADIK FÉLÉVESEKRE  FELFÜGGESZTÉSRE KERÜL.

 

Bármely tárgyat, ahol a teljesítésről vita van, vagy adminisztratív hiba következtében nem került be, hogy teljesítve van, KÉREM FELVENNI MOST. Decemberben minden teljesítést egyenként áttekintünk és beirunk a neptunba. 

 

A szakszemináriumokkal, kutatási gyakorlattal kapcsolatos konzultációkat lehetőleg ne tegyétek szombaton 9 és 18 h közötti sávra. Kevés kivétellel akkor lesznek a konferenciakreditként is szolgáló Palettaelőadások és a "Lépcsőház" is. Célszerű kerülni a https://archive.org/details/conferences_2018 porgramjában leírt időpontokat is, hogy a konferencialátogatási kreditedek szerzésében ne akadályozzon.   

 

A 4. félév végén a hallgató 6 db 20 perces előadást tart hallgatói mikrokonferencián a szakszemináriumokon tanultakról, válaszol társai kérdéseire és ezzel 3 kreditet szerez. (Ezt a követelményt  a hallgató úgy is teljesítheti, hogy a szakszeminárium teljesítése során félévközben tartott kiselőadását, beszámolóját videora rögzíti és ezen a 4 félév végi találkozón ezt csupán lejátssza.)

 

 

1. sz melléklet: 2020 szeptemberében TÉNYLEGESEN beinduló szakszemináriumok listája

 

Blandl Borbála  

A transzcendentálfilozófiák története II.

 

Blandl Borbála

A felvilágosodás fogalma a XX. században

 

Majsai Tamás

A keresztény antiszemitizmus és zsidószimpátia forrásai és az ún. zsidómisszió

 

Majsai Tamás

Magyarországi egyházak és a Soá (a történtek egyes aspektusai)

 

B. Kádár Zsuzsanna

A magyar holocaust fő kérdései

 

Joó Maria

Posztmodern politikai filozófia: feminista irányzatok

 

Gáspár Csaba László:

Értelmes- e vallásosnak lenni korunkban?

 

2. sz melléklet 2021 januárjában beérkezett kínálatok

 

 

Csepregi András: Luther és a felszabadítás teológia - Walter Altmann Luther-értelmezése

 

Nagy Péter Tibor: Az 1750-1950 közötti magyar elitek felekezeti háttere

 

Wildmann János : Egyházak és hívők a magyar társadalomban

 

 

További szakszemináriumok beindulásáról a beiratkozási időszak utolsó előtti napján 24.00-ig értesítést kell küldeni Nagy Péter Tibornak, s ő azt haladéktalanul itt megosztja.