FELHÍVÁS ELŐADÁSTARTÁSRA

 

Téma- és elméletválasztási dilemmák századunk szociológiájában

 

2019 május 12-13-14

Rendezők: MSZT, WJLF

Helyszín WJLF, VIII Dankó u 11

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Az elmúlt években egy európai kutatási program részeként, Nagy Péter Tibor egyetemi tanár koordinálásával konferenciasorozat zajlott a bölcsész- és társadalomtudományok 1945 utáni történetéről, a tudományos élet legaktívabb formálóinak részvételével. ( Ezeket, köztük a szociológiáról szóló, a szociológia idősebb és középnemzedékét meghívó konferenciák programját és videofelvételeit lásd itt: https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) A 2018/19-es akadémiai évben a sorozat az érintett tudományágak kortárs helyzetével foglalkozik. A konferencia-sorozat következő alkalmára kifejezetten a hazai szociológia fiatalabb generációjának aktív képviselőit várjuk előadóként: azokat, akik a 21. században szerezték tudományos fokozatukat. Leginkább ők azok, akik az elmúlt két évtizedben kezdték szociológusi pályafutásukat, akik választott témájukkal a 21. században jelentek meg a tudományos mezőben. (2019- őszén kerül majd sor egy immár valamennyi generációt előadóként szívesen látó, a szociológia helyzetét minden tekintetben áttekintő konferenciára.)

A mostani konferencia előadásai döntően három témakört érinthetnek:

1. Szakszociológiai szempontból: milyen kihívások/nehézségek előtt áll az az elméleti megközelítés/kutatási téma, amellyel a kutató foglalkozik? Milyen szakmai dilemmákkal találkozik az adott elmélet ill. téma mellett elkötelezett kutató?

2. Tudományszociológiai szempontból: mi jellemzi e szociológus-generáció helyzetét más generációkkal és más tudományágak képviselőivel szemben?

3. „Résztvevő-megfigyelői” reflexiók a 21. századi szociológiai műhelyek, intézetek, egyetemek, doktori iskolák helyzetéről. Az utóbbi témakörben teret engedünk olyan szubjektív élménybeszámolóknak is, amelyek jól érzékeltetik egy-egy intézmény vagy kutatóműhely helyzetét.

 

Nagy Péter Tibor, WJLF tudományos tanács elnöke

Wessely Anna, MSZT elnöke

 

A konferenciára jelentkezni 2018 november 1-ig a következő levél nagypetertibor@gmail.com címre küldésével lehet:

KÉREM A LEVÉL TÁRGYA AZ LEGYEN, HOGY

„jelentkezés a 2019 májusi konferenciára”

KÉREM A LEVÉLBEN NE MELLÉKLET LEGYEN, HANEM AZ ALÁBBI SOROK MAGÁBA A LEVÉLBE BEMÁSOLVA, KITÖLTVE:

 

jelentkezés a májusi konferenciára

Előadóként részt kívánok venni a „Téma- és elméletválasztási dilemmák a 21. századi szociológiában” című konferencián, mely 2019 május 12-13-14 –n lesz Budapesten, a WJLF-en.

A konferencián 20 perces előadással kívánok részt venni, s tudomásul veszem, hogy ehhez 20 perces vitaidő tartozik.

A konferencia ingyenes, regisztrációt nem igényel, honoráriumot nem fizet.

1.      Név:   .....

2.      Ha van társelőadóm, akkor az ő neve (a társelőadónak is ki kell töltenie, el kell küldenie egy ilyen lapot, csak a félreértés elkerülése végett kérjük ide nevét!):        .....

3.      Tudományos fokozat: (Phd, CSc, Doctor Hab, DSc) :      .....

4.      Első tudományos fokozat megszerzésének éve:       .....

5.      Jelenlegi munkahely (nem kötelező megadni, viszont aki megadja csak betüszót adjon. Maximum két intézményt nevezzen meg):         .....

6.      Az előadás címe magyarul: (Névelőket nem számítva a cím 6 szónál hosszabb ne legyen):       .....

7.      Az előadás címe angolul: .....

8.      Három tárgyszó  (absztraktot nem kérünk, három olyan tárgyszót viszont igen, ami azután a programban is megjelenhet):

8.1. tárgyszó         .....

8.2. tárgyszó         .....

8.3. tárgyszó         .....

9.      A három tárgyszó angolul:

9.1. tárgyszó         .....

9.2. tárgyszó         .....

9.3. tárgyszó         .....

10.   Ha lesz elég jelentkező rá, lesz angol nyelvű szekció is. Ha választania kell, milyen nyelven tartaná inkább az előadást: magyarul vagy angolul?    .....

11.   Ha mindkét nyelven módja lenne megtartani az előadást, (ugyanezen konferencia két különböző szekciójában) kívánná-e megtenni? .....

12.   Az előadásokból internetes videobook készül, hozzájárul-e, hogy előadása ott megjelenjen?    .....

13…E-mail címe:

14.   Kérem jelölje meg az „előadás”szó mellé tett csillaggal (*) azon időpontokat, amelyek SEMMIKÉPPEN NEM jók Önnek!

1. nap.

2019/05/12. szombat 08.10. előadás   .....

2019/05/12. szombat 08.50. előadás   .....

2019/05/12. szombat 09.30. előadás   .....

2019/05/12. szombat 10.10. szünet

2019/05/12. szombat 10.20. előadás   .....

2019/05/12. szombat 11.00. előadás   .....

2019/05/12. szombat 11.40. előadás   .....

2019/05/12. szombat 12.20. ebédszünet

2019/05/12. szombat 13.00. előadás   .....

2019/05/12. szombat 13.40. előadás   .....

2019/05/12. szombat 14.20. előadás   .....

2019/05/12. szombat 15.00. szünet

2019/05/12. szombat 15.10. előadás   .....

2019/05/12. szombat 15.50. előadás   .....

2019/05/12. szombat 16.30. előadás   .....

2019/05/12. szombat 17.10. szünet

2019/05/12. szombat 17.20. előadás   .....

2019/05/12. szombat 18.00. előadás   .....

2019/05/12. szombat 18.40. előadás   .....

2. nap.

2019/05/13. vasárnap 08.10. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 08.50. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 09.30. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 10.10. szünet

2019/05/13. vasárnap 10.20. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 11.00. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 11.40. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 12.20. ebédszünet

2019/05/13. vasárnap 13.00. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 13.40. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 14.20. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 15.00. szünet

2019/05/13. vasárnap 15.10. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 15.50. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 16.30. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 17.10. szünet

2019/05/13. vasárnap 17.20. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 18.00. előadás  .....

2019/05/13. vasárnap 18.40. előadás  .....

3.nap

2019/05/14. hétfő 08.10. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 08.50. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 09.30. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 10.10. szünet

2019/05/14. hétfő 10.20. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 11.00. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 11.40. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 12.20. ebédszünet

2019/05/14. hétfő 13.00. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 13.40. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 14.20. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 15.00. szünet

2019/05/14. hétfő 15.10. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 15.50. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 16.30. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 17.10. szünet

2019/05/14. hétfő 17.20. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 18.00. előadás        .....

2019/05/14. hétfő 18.40. előadás        .....

14.   Előfordulhat, hogy olyan sok jelentkező van, hogy nem férünk bele három napba. Ebben, de csak ebben az esetben május 15-n is tart a konferenciánk. Kérjük tehát nyilatkozzon az „előadás”szó mellé tett csillaggal (*) jelölve, hogy az alábbiak közül SEMMIKÉPPEN NEM jó az időpont Önnek!

2019/05/15. kedd 08.10. előadás        .....

2019/05/15. kedd 08.50. előadás        .....

2019/05/15. kedd 09.30. előadás        .....

2019/05/15. kedd 10.10.  szünet

2019/05/15. kedd 10.20. előadás        .....

2019/05/15. kedd 11.00. előadás        .....

2019/05/15. kedd 11.40. előadás        .....

2019/05/15. kedd 12.20. ebédszünet

2019/05/15. kedd 13.00. előadás        .....

2019/05/15. kedd 13.40. előadás        .....

2019/05/15. kedd 14.20. előadás        .....

2019/05/15. kedd 15.00.  szünet

2019/05/15. kedd 15.10. előadás        .....

2019/05/15. kedd 15.50. előadás        .....

2019/05/15. kedd 16.30. előadás        .....

2019/05/15. kedd 17.10. szünet

2019/05/15. kedd 17.20. előadás        .....

2019/05/15. kedd 18.00. előadás        .....

2019/05/15. kedd 18.40. előadás        .....

15…Ha kíván, javasoljon három olyan (2000 után PhD-zott) kollégát, akit szívesen hallgatna a konferencián.

15.1 a. Az 1. ajánlott kolléga neve:

15.1 b. Az 1. ajánlott kolléga e-mail címe:

15.2 a. A 2. ajánlott kolléga neve:

15.2 b. A 2. ajánlott kolléga e-mail címe:

15.3 a. A 3. ajánlott kolléga neve:

15.3 b. A 3. ajánlott kolléga e-mail címe:

16. Bármi egyéb közlendő a konferencia szervezőjével: