A kurzust ajánló oktató: B. Kádár Zsuzsanna        A kurzus keretcíme:         A magyar holokauszt fő kérdései              2020 őszre          A magyar holokauszt irodalom áttekintése mellett valamennyi nemzetközi kitekintéssel végigelemezzük a holokauszt főbb kérdésköreit: gettók és táborok, embermentés, kutatási helyzetkép, valamint az emlékezetpolitikája.          Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:        "Tour Builder - Jó Pásztor intézményei www.sztehloalapitvany.hu           Széttépett esztendők - Budapest Főváros Levéltára Holokauszt emlékoldal www.bparchiv.hu      "             Hány részes a kurzus?     a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is     Az ideális hallgató előképzettsége            teológia szakot végzett  Ha ez nincs:        Ha nem éri el az előző pontban jelzett szintet akkor is jöjjön erre a kurzusra, de ha a kurzust olyan hallgató is felveszi, akinek az előképzettsége a kívánatosnak megfelel az irodalomjegyzék és a követelmények z utóbbi hallgatóhoz igazodnak     Nyelvi követelmény:       német/vagy és angol szakirodalom olvasásra képes    Ha ez nincs:        Ha nem éri el az előző pontban jelzett nyelvi szintet akkor is jöjjön erre a kurzusra, de ha a kurzust olyan hallgató is felveszi, akinek az előképzettsége a kívánatosnak megfelel az irodalomjegyzék és a követelmények az utóbbi hallgatóhoz igazodnak
A kurzust ajánló oktató: Bánlaky Pál        A kurzus keretcíme:         Cigányok Magyarországon (történet, jelen helyzet, előítéletek)             A kurzushoz kedvcsináló absztrakt:           A cigányság a legnagyobb létszámú kisebbség (becslések szerint jelenleg kb 700 000 ember). Közöttük - különböző okokból - a szegények aránya nagyjából ötszöröse az országos átlagnak. Az ország hátrányosabb helyzetű térségeiben élnek nagyobb arányban. Erős előítéletek élnek velük szemben, és ez nem ritkán munkahelyi és egyéb diszkriminációhoz is vezet. Mindez indokolja, hogy a "cigánykérdéssel" sajátos társadalmi problémaként foglalkozzunk. Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:       "Alapismeretek cigányokról (romákról) szociális munkások számára (Wesley könyvek)               B.P. - Kevy Bea: ...Szülötte földünkön helyünk legyen... Falusi cigányok, élethelyzete; Agroinform Kiadó, Bp 1999.         B.P. - Kevy Bea: Itthon vagyunk? Falusi cigányok, élethelyzet, előítéletek, Wesley János Kiadó Bp. 2016.             Bölcsőtől a sírig. A cigány kultúra elemei (elektronikus formában honlapomon)"              Hány részes a kurzus?     a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is     Az ideális hallgató előképzettsége            Felsőfokú ismeretek magyar társadalomtörténetből. Ha ez nincs:        mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató              Nyelvi követelmény:       elég a magyar             Ha ez nincs:        mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató          
A kurzust ajánló oktató: Blandl Borbála  A kurzus keretcíme:         A transzcendentálfilozófiák története               2020 tavaszra    A transzcendentálfilozófiák Kanttól Husserl transzcendentális fenomenológiájáig a német filozófia és szellemtörténet máig meghatározó részei. A filozófiai antropológiákkal szemben a gondolkodás nem-empirikus, nem tapasztalati megalapozottságára helyezik a hangsúlyt. A félév során ennek az irányzatnak az alapjaival ismerkedünk meg.                                                a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is                                                           mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató                          angol vagy német nyelv középszintű ismerete                            mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató          
A kurzust ajánló oktató: Blandl Borbála  A kurzus keretcíme:         A felvilágosodás fogalma Kanttól Foucault-ig         2020 tavaszra    A felvilágosodás a modernitás kitüntetett gondolatrendszere és egyben történeti korszaka is. E fogalom különböző elemzéseit követjük nyomon Kant, Hegel, Adorno és Horkheimer, Gadamer és Foucault (Was ist Kritik?) szövegeinek elemzésével.                                                a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is                                                           mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató                          angol vagy német nyelv középszintű ismerete                            mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató          
A kurzust ajánló oktató: Blandl Borbála  A kurzus keretcíme:         Filozófiai antropológiák a XX. században           2021 tavaszra    A kurzus során a transzcendentálfilozófiákkal szembeállítható filozófiai antropológiai irányzatokkal ismerkedünk meg Husserl, Heidegger, Scheler, Plessner, Gehlen írásain keresztül.                                                          a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is                                                           mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató                          Az angol vagy német nyelv középszintű ismerete                     mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató          
A kurzust ajánló oktató: Forrai Judit         A kurzus keretcíme:         Társadalmi egyenlőtlenségek és kezelésükre tett kísérletek            2020 őszre          A különböző egyenlőtlenségek egyéni, családi és a társadalmi szinten történő megjelenés értelmezése mindig konfliktus helyzetet teremt. Ma már ezek az egyenlőtlenségek globalizációs méreteket ölt. Az egyenlőtlenség normatív szabályozását intézményesített formában próbálja a társadalom megoldani. A kérdés, hogy meg tudja-e oldani, meg akarja-e oldani, a társadalom, illetve milyen helyet foglal el a társadalmi struktúrában, értékrendszerében az egyenlőtlen, vagy hátrányos helyzetű egyének, csoportok. mettől meddig húzza meg a határt az adott társadalom politikai, szakpolitikai vezetői az egyenlőség és egyenlőtlenség határát.               Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:     Forrai J: ; Memoirs of the beginnings of conductive pedagogy and András Pető. Létra Alapítvány. 2019. 2. ed. 160. p. ISBN 78-615 -00 -5655 -5 . DOI: https://doi.org/10.32558/peto.2019 ; ; Forrai J: Szex fogalmi határainak eltolódásai a serdülők szexuális szokásaiban. Kaleidoscopehistory 2019. Vol. 10. No.18. 175-181. DOI: 10.17107/KH.2019.18.175-181; ; Forrai: Kemény Ferenc és a nemi nevelés pedagógiai koncepciója. Magyar Tudomány 180(2019)1, 92–100 DOI: 10 .1556/ 20 65.18 0 . 2019.1; ; Forrai J:; Család nélküli leánysorsok egyik lehetséges valósága. in: Családtörténet, családvédelem, vallás. Család egykor és ma 4. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató csoport. Szeged. 2018.237-250. ISBN 978-963-306-603-4.; ; Forrai J:; Kettős tabu: fogyatékosok, szexuális igényei kórházi ellátás alatt. ; Nővér. 2017.30 (30) 12-21.; ; Forrai J.: A prostitúció, mint megszaladási jelenség; in: Fékevesztett evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban. Csányi Vilmos, Miklósi Ádám (szerk). Typotex, Budapest 2010. 87-115. ISBN: 9789632792873; ; Forrai J::; Nevelőotthonban és nevelőintézetben élő fiatalok áldozattá válása – helyzetkép. Szerk. Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor in: Lukács- a mi munkatársunk. Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, 2009. WJLF. 114-130; ; Forrai J.: Prostitúció és globalizáció.; Eszmélet.86.2010.145-154. ISSN 0865-2139; ; Forrai J.: Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tankönyv diákok számára.(hivatalos tankönyvvé nyilvánítva) ; Sex Educatio. Budapest. 2008. ISBN 978-963-06-3689-6. ; ; Csépe P, Forrai J , Solymossy J.,Lökkös A.: ; Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben in: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség. ; Fundación Secretariado Gitano, Madrid. 2007. 77-81.; ; Közösségfejlesztő és egészségügyi ismeretfejlesztő reprodukciós program in: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség. ; Fundación Secretariado Gitano, Madrid. 2007. 84-88.; ; Forrai J. :Ne dőlj be! Emberkereskedelem, szexuális erőszak megelőzését célzó középiskolai oktatási program. Budapest. második átdolgozott kiadás.59.old. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) ISBN 92-9068-211-6. 2004.; ; Forrai J.-Lőrincz N.: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest. Wesley János Lelkészképző Főiskola. 2003. 1-49 old. ISBN 963 214 127 X ISSN 1586-8559 (Wesley könyvek szociális munkásoknak); ; Forrai Judit: Értelmi sérültek érzelmi és szexuális nevelése. Szex Edukációs Alapítvány. 2003. 245.old. ISBN963 206 572 7;         Hány részes a kurzus?     a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is               Az ideális hallgató előképzettsége            BSC t végzett      Ha ez nincs:        mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató               Nyelvi követelmény:       középfokúnál gyengébb, de szakirodalom olvasásra képes angol  Ha ez nincs:    mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató     
A kurzust ajánló oktató: Gáspár Csaba László       A kurzus keretcíme:         Vallásfilozófia    2020 őszre               A stúdium kiemelkedő feladata annak bemutatása, hogy miként lehet a vallásról gondolkodni. Erre szellemi tanulságként és gazdag példatárként szolgál a filozófia számos vállalkozása, amely rövid történeti áttekintés formájában kerül feldolgozásra. A történeti részt követi a szisztematikus reflexió, amelynek során fokozatosan kidomborodik a vallási tartalmak filozófiai reflexiójának lehetősége, határa és módszertani szabályrendszere. A kurzus során bemutatást nyer az a szellemi-spirituális dimenzió, amely a vallási tudat sajátos hozadéka az emberi gondolkodás számára. Ennek tudatosítása különösen lényeges a modernitás szekuláris beállítódásának korában. Ugyancsak kidomborítandó, hogy a vallás nem egyszerűen a filozófiai vizsgálódás tárgya, hanem egyben minden filozófiai attitűd korrekciója és bírálata.                 Gáspár Csaba László: Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., 2000; Anyagok vallástudományhoz -filozófiához: http://filozofia.uni-miskolc.hu/hallgatok/oktatasi-anyagok/dr-gaspar-csaba-laszlo-anyagai/               a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is                      Alapvető filozófiai ismeretek elegendőek.                            mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató                          Elég a magyar nyelv, mélyebb érdeklődés esetén elsősorban német és/vagy angol szövegolvasás - és értés szükséges.                   mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató     
A kurzust ajánló oktató: Gedő Éva            A kurzus keretcíme:         A populizmus elmélete   2020 tavaszra              "Az utóbbi évtizedben világszerte megerősödtek a populista törekvések: nemcsak Kelet-Európában, hanem a nyugati világban is, többek között a korábban a parlamentarizmus védőbástyájának tekintett angolszász országokban is, Nagy-Britanniában és az USA-ban. is elérte az állami politizálás szintjét a populista politikai irány. 2017-ben a „populizmus” szót választották az év szavának, mint a médiában és a szaksajtóban leggyakrabban használt szót.            E jelenség nyomán ma világszerte a populizmus problémája került a politikaelméleti gondolkodás előterébe. Míg korábban a populizmussal kapcsolatban a politikaelméletben az az általánosan elfogadott, közhelyszerűvé vált előfeltevés uralkodott, hogy a populizmus jelenségét nem lehet elméleti vizsgálat tárgyává tenni, ma már egyre inkább előtérbe kerül az a nézet, hogy a populizmus megértéséhez és az ellene való eredményes fellépéshez átfogó, elméleti megközelítésre van szükség.               Az órákon a legvitatottabb, érzékeny kérdésekre keressük a választ: meg lehet-e határozni a populizmus működésének lényegét? Mennyiben jelentik a liberális parlamentáris politikai rendszer hiányosságai a populizmus megerősödésének a táptalaját? A populizmus a parlamentarizmusnál hatékonyabb demokráciát képvisel-e, vagy pedig a parlamenti demokratikus rendszerszerű felszámolását jelenti-e, ami a demokrácia eszményének a lerombolását jelenti? Van-e lényegi kapcsolat a huszadik századból ismert diktatúrák, - é elsősorban a fasizmus és a nácizmus - és a kortárs populista mozgalmak természete között?         Az órákon a populizmus-kritika számára megkíséreljük egy újfajta úgynevezett ""módszertani individualista"" pozíció kialakítását. A populizmus problémáját a liberalizmushoz való viszony kérdésén keresztül fogjuk megközelíteni: a liberalizmust azonban itt esősorban nem politikai ideológiaként, hanem az egyéni, konkrét személyes szabadság egzisztenciafilozófiai problémájaként értelmezzük, amelynek kapcsán a szubjektív döntés problémája kerül a középpontba, a populizmust pedig az élethazugság jelenségén keresztül határozzuk meg."                      "Interneten elérhető előadások:          (Élethazugság)   1.) https://www.youtube.com/watch?v=7t5MSe-DGNY&t=2104s               2.) https://www.youtube.com/watch?v=6EXTWZN2BI8&t=376s               https://www.youtube.com/watch?v=N6_jtxFYgAA&t=49s                                           (Populizmus)               1.) https://www.youtube.com/watch?v=rvNH8Z1Xm4M&t=1221s              2.) https://www.youtube.com/watch?v=NSs0nO490yU&t=1633s      3.) https://www.youtube.com/watch?v=kHSNlNE5t3A&t=1596s        https://www.youtube.com/watch?v=724FtYFo3l4&t=3s       "                                                         eléri egy bölcsész szakot végzettét (történelem, politológia, szociológia, filozófia)                  mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató                       Szakirodalom olvasására képes angol vagy német                        mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató           
A kurzust ajánló oktató: KAMARÁS István            A kurzus keretcíme:         Vallásosság és magatartás               2020 tavaszra    "A vallásosság, az értékrend és az izlés öszefüggéseit vizsgáló kutatások                eredményeinek elemzése és értelmezése"                           "Kamarás István (2009) Vallásosság, habitus, ízlés (kutatási jelentés). Budapest: Loisir Kiadó, 147 old. —— http://mek.oszk.hu/14600/14652/           "                            a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is                    bölcsész, társadalomismeret                      mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató                         elég ha magyarul tud                              mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató          
A kurzust ajánló oktató: KAMARÁS István            A kurzus keretcíme:         Vallásosság és magatartás               2020 tavaszra    "A vallásosság, az értékrend és az izlés öszefüggéseit vizsgáló kutatások                eredményeinek elemzése és értelmezése"                           "Kamarás István (2009) Vallásosság, habitus, ízlés (kutatási jelentés). Budapest: Loisir Kiadó, 147 old. —— http://mek.oszk.hu/14600/14652/           "                            a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is                    bölcsész, társadalomismeret                      mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató                         elég ha magyarul tud                              mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató          
A kurzust ajánló oktató: Majsai Tamás    A kurzus keretcíme:         SZ/1) A keresztény antiszemitizmus és zsidószimpátia forrásai a XVI.-XIX. sz.-ban                                                                                                                                                                                                                          
A kurzust ajánló oktató: Majsai Tamás    A kurzus keretcíme:         SZ/4) Egyházak és az 1945 utáni állambiztonság                                                                                                                                                                                                                
A kurzust ajánló oktató: Majsai Tamás    A kurzus keretcíme:         SZ/2) Magyarországi protestáns egyházak és a Soá                                                                                                                                                                                                                         
A kurzust ajánló oktató: Majsai Tamás    A kurzus keretcíme:         SZ/3) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség története                                                                                                                                                                                                                        
A kurzust ajánló oktató: Nagy Péter Tibor             A kurzus keretcíme:         Vallásosság és társadalom a 20-21. században             A kurzushoz kedvcsináló absztrakt:           Lényegében kutatószeminárium, ahol az előző pontban jelzet kérdéskör általános megbeszélése után kiválasztunk egy megvalósítható kutatási célt, amit a hallgató a félév végéig teljesít, s lehetőleg publikációképes tanulmányt ír belőle               Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:     Járszalag és aréna           Hány részes a kurzus? a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is              Az ideális hallgató előképzettsége  Bölcsész vagy teológiai végzettség           Ha ez nincs:        Ha nem éri el az előző pontban jelzett szintet semmiképpen ne jöjjön erre a kurzusra!     Nyelvi követelmény:       szakirodalom olvasására képes angol  Ha ez nincs:        mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató           
A kurzust ajánló oktató: Nagy Péter Tibor             A kurzus keretcíme:         Társadalomtudományok társadalomtörténete a 20-21. században               A kurzushoz kedvcsináló absztrakt:           Lényegében kutatószeminárium, ahol az előző pontban jelzet kérdéskör általános megbeszélése után kiválasztunk egy megvalósítható kutatási célt, amit a hallgató a félév végéig teljesít, s lehetőleg publikációképes tanulmányt ír belőle        Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:     Sociology in Hungary (Karádyval közösen)       Hány részes a kurzus?     a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is     Az ideális hallgató előképzettsége            Bölcsész vagy teológiai végzettség           Ha ez nincs:    Ha nem éri el az előző pontban jelzett szintet semmiképpen ne jöjjön erre a kurzusra!               Nyelvi követelmény:       szakirodalom olvasására képes angol      Ha ez nincs:               mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató     
A kurzust ajánló oktató: Nagy Péter Tibor             A kurzus keretcíme:         Oktatás és társadalom a 20-21. században    A kurzushoz kedvcsináló absztrakt:           Lényegében kutatószeminárium, ahol az előző pontban jelzet kérdéskör általános megbeszélése után kiválasztunk egy megvalósítható kutatási célt, amit a hallgató a félév végéig teljesít, s lehetőleg publikációképes tanulmányt ír belőle           Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:          Utak felfelé        Hány részes a kurzus?               a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is              Az ideális hallgató előképzettsége               Bölcsész vagy teológiai végzettség           Ha ez nincs:        Ha nem éri el az előző pontban jelzett szintet semmiképpen ne jöjjön erre a kurzusra!    Nyelvi követelmény:       szakirodalom olvasására képes angol        Ha ez nincs:        mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató          
A kurzust ajánló oktató: Pétervári Kinga A kurzus keretcíme:         Jogi gondolkodás, jogi érvelés, jogi bizonyítás           A kurzushoz kedvcsináló absztrakt:           "Kurzus keretcíme: Jogértelmezés – szövegolvasás    Kurzusok alcímei: 1. Jogi gondolkodás 2. Jogi érvelés 3. Jogi bizonyítás                    Célcsoport: Jogászok és nem jogászok részére egyaránt, ha a hallgató fogékony olyan kérdések iránt mint a jog és igazságosság, jog és etika, jog és kényszer, jog és történelem, valamint az egyén és a társadalom, az egyén és az állam.                      Rövid leírás: A paletta kurzus bevezetésként arról szólt, hogy létezik-e sajátságos jogi gondolkodás és ha igen, annak milyen következményei vannak. Az itt meghirdetendő kurzus ennek a vitának az elmélyítése illetve továbbgondolása lenne. Ennek érdekében a kurzus bővítené a hallgató ismereteit a (jogi) szövegolvasásban és a különböző értelmezési módszerekben. A módszer történeti és összehasonlító jellegű. Az értelmezés fő kérdései (Kik? Mikor? Mit? Milyen tudással? Kiknek?) mellett a különböző szereplői (jogalkotói, jogalkalmazói, áldozati és elkövetői, felperesi és alperesi…) attitűdök és célok, érdekek kerülnek elemzésre.                         A kurzus célja: A kurzus elvégzésével a hallgató árnyalt képet kap a bíráskodás problémáiról, az egyéni jogkeresés lehetőségeiről, az igazságosság és a jogosság polémiájáról valamint a szabályozás hatékonyságáról.                           Szükséges előképzettség: Nem szükséges előképzettség, mert a doktori iskola hallgatója képes kell legyen a bevezető szakirodalmi ismeretek elsajátításával a kurzusokat külön-külön is abszolválni       "             Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:       "Law and Economic Analysis of the Legal Environment Related to the Autonomous Vehicles: Is There a Legal Paradigm Shift?             IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 448 Paper: 012030 (2018)               DOI        How To Keep a Promise: Laymen Answers to the Financial Crisis           PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 26 : 1 pp. 49-66. , 19 p. (2018)        DOI Scopus         A Ptk és az állam              GAZDASÁG ÉS JOG XXII : 5 pp. 13-16. , 4 p. (2014)          Az ""árva művek"" szabályozásának gazdasági jogi hatása a piacokra az új Google Books ítélet tükrében     GAZDASÁG ÉS JOG 22 : 1 pp. 25-28. , 4 p. (2014)  A szerzett jogok és a visszamenő hatály           MAGYAR JOG 60 : 10 pp. 598-603. , 6 p. (2013)"   Hány részes a kurzus?     a kurzus két részes ugyan, s bár ez a második rész, azt is szívesen látom, aki az első részt nem abszolválta               Az ideális hallgató előképzettsége            Bármely doktori iskolai hallgató képes elérni ezt az előképzettséget.              Ha ez nincs:        Ha nem éri el az előző pontban jelzett szintet semmiképpen ne jöjjön erre a kurzusra!     Nyelvi követelmény:       szakirodalom olvasására képes angol      Ha ez nincs:               Ha nem éri el az előző pontban jelzett nyelvi szintet semmiképpen ne jöjjön erre a kurzusra!              
A kurzust ajánló oktató: Szentpéteri Nagy Richard            A kurzus keretcíme:         Politikai alkotmányelmélet           A kurzushoz kedvcsináló absztrakt:           A politikai alkotmánytan egyrészt az alkotmány politikai elmélete, amely a politika rendszereivel, a párt-, a választási, a kormányzati rendszerrel, a hatalommegosztással, a közjogi berendezéssel és magával a politikai rendszerrel foglalkozik közjog- és politikatudományi megközelítésben, másrészt a politikai alkotmány elmélete, amely a konstitucionalizmus politikai felfogását igyekszik igazolni politikai filozófiai megközelítésben.               Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:     "Bérc, avagy a joguralom útjai. Noran Libro, Budapest, 2017.          Vért, avagy a parlamenti kormányzás. Noran Libro, Budapest, 2018.     Mérv, avagy az alkotmányos államfő. Noran Libro, Budapest, 2019."        Hány részes a kurzus?               a kurzus két részes ez az első rész, kifejezetten azoknak ajánlható, akik a következő félévben ennek folytatását is fel kívánják venni      Az ideális hallgató előképzettsége            Eléri egy történelem szakot végzett bölcsészét.            Ha ez nincs:        mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő előképzettsége, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus spcikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató              Nyelvi követelmény:               Középfokú angol              Ha ez nincs:        mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató           
A kurzust ajánló oktató: Wildmann János             A kurzus keretcíme:         Az egyházak társadalmi helyzetének tudásszociológiai értelmezése           A kurzushoz kedvcsináló absztrakt:           Az egyház pasztorális helyzetét alapvetően három tényező határozza meg: a társadalom típusa, a vallás/egyház társadalmi helyzete, valamint a polgárok valláshoz/egyházhoz való alapvető viszonya. A szeminárium során ezeket a tényezőket kutatjuk mai Magyarországon.              Az oktató megközelítésmódjáról előzetesen lehet tájékozódni:                    Hány részes a kurzus?     a kurzus egy részes , egy félév alatt teljesíthető is     Az ideális hallgató előképzettsége            Bölcsész vagy teológiai végzettség           Ha ez nincs:    Ha nem éri el az előző pontban jelzett szintet semmiképpen ne jöjjön erre a kurzusra!               Nyelvi követelmény:       ajánlatos a középfokú német nyelvtudás Ha ez nincs:               mindenképpen jöjjön a kurzusra, ha nincs megfelelő nyelvtudása, azt pótló irodalomjegyzéket állítok össze, tudomásul vezsem, hogy emiatt a tervezett kurzus specikus irodalomjegyzékéből kevesebbet teljesít a hallgató