Az MTA Szociológiai Kutató Intézete és az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya

 

Ifjúságszociológiai konferencia - 2010

 

cimen rendezendő eseménye kapcsolódik az Educatio "Fiatalok" c számának megjelenéséhez

 

Helyszín: Jakobinus terem, MTA Társadalomkutató Központ

1014 Budapest Országház u. 28-30.

 

2010 06 17 14.00 h

 

Várható előadók:

Bauer Béla főiskolai docens, főosztályvezető ( ELTE PPK, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet)  Elfelejtett nemzedék

 

Nagy Péter Tibor egyetemi tanár (OFI OPKM, WJLF, ELTE-TÁTK OITK) Vannak e fiatalok? A vallásszociológia, mint eszköz.

 

Somlai Péter egyetemi tanár, ELTE TÁTK. Fiatalok a változó időben

 

Takács Judit tudományos főmunkatárs (MTA SzKI)Az LMBT fiatalok helyzete Magyarországon

 

Tibori Tímea   kultúrakutató, MTA Szociológiai Kutatóintézet mb. igazgató    A megváltozott időfelhasználás okai a közelmúlt ifjúságkutatási adatainak tükrében

 

Veroszta Zsuzsa szociológus (Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft) felsőoktatás szociális aspektusai a hallgatói értékrendszerekben

 

http://vimeo.com/16531249
http://vimeo.com/16531891
http://vimeo.com/16727485

 

 

2010 Október 22 17 h

Könyvvitasorozatunk (eddigieket lásd http://oktatas.uni.hu/konyvvitasorozat.htm ) következő darabja:

Pók Attila:

A haladás hitele – Progresszió, bűnbakok, összeesküvők
Akadémiai Kiadó, 2010

A könyvről lásd:
http://bookline.hu/product/home.action?id=95069&type=22&v=Pok_Attila_A_haladas_hitele_Progresszio_bunbakokosszeeskuvok

Felkért opponens:
Hajdu Tibor, az MTA doktora

Helyszín: WJLF VIII Dankó u 11. Kline terem
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

A vitáról készült videofelvételt lásd itt:

 

http://vimeo.com/16499556
http://vimeo.com/16502772
http://vimeo.com/16504223
http://vimeo.com/16429098