Wesley Paletta ElőadásokRendkívül sok konferencia van Magyarországon, ahol a tudósok ismertethetik nézeteiket, legújabb kutatási eredményeiket. A konferenciák természete szerint egy-egy előadásra 20-30 perc jut. Ez nem minden kutatónak, nem minden témának előnyös - vannak, volnának olyan gondolatok, olyan kutatási eredmények, melyek hosszabb kifejtést igényelnének - de a néhány évtizeddel ezelőtt még jellemző műfaj, hogy egy egy tudományos társaság ülésén egy-egy felkért előadó másfél órás előadást tartott, már nagyon ritkává vált. Ezt a hagyományt kívánjuk feléleszteni.

A Paletta előadás a következőt jelenti: meghívunk tudósokat, hogy szombatonként tartsanak másfél órás előadásokat, szabadon választott témában. Az előadásokat követő fél órában a közönség számára tudományos vitára is mód nyílik. (Az előadások 9 kor, 11-kor, 14-kor és 16 órakor kezdődnek, a VIII Dankó utca 11-ben)

 

 

2019 09 14.

Gáspár Csaba László A vallás fogalma (Paletta előadások)

 

2019 09 14.

Nagy Péter Tibor: Vallásváltoztatás, vallástalanodás, vallásossá válás - vallásszociológiai megközelítések (Paletta előadások)

 

2019.09.28 

Forrai Judit: Női szerepek 1. az első orvosnők megjelenése a munkaerőpiacon és integrálódási nehézségek orvosi szakmákban (Paletta előadások)

 

2019.09.28 

Forrai Judit:Női szerepek 2. prostitúció, a létező valóság (Paletta előadások)

 

2019.09.28 

Szentpéteri Nagy Richard: A társadalmi szerződés (Paletta előadások)

 

2019.09.28 

Szentpéteri Nagy Richard: A politika rendszerei (Paletta előadások)

 

2019.10.05

B.Kádár Zsuzsanna: Nőtörténet a 20-21.században (Paletta előadások)

 

2019.10.05

B.Kádár Zsuzsanna:  Embermentés a vészkorszakban (Paletta előadások)

 

2019.10.05

Mink Júlia : Állam és egyház viszonya Magyarországon (Paletta előadások)

 

 

2019 10 19

George Eisen: Kutatások a holokausztról (Paletta előadások)

 

2019 10 19

Gedő Éva: Populizmuselméletek (Paletta előadások)

 

2019 10 19

Csepregi András Bonhoeffer élete és legfontosabb teológiai

munkái  (Paletta előadások)

 

2019 10 19

Csepregi András: Bonhoeffer életrajzok (Paletta előadások)

 

2019.10.26.

Somlai Péter: A haladás eszméjének fordulatai (Paletta előadások)

 

2019.10.26.

Bárdos Féltoronyi Miklós :  Az ukrajnai egyházak helyzetéről (Paletta előadások)

 

2019.10.26.

Bánlaky Pál : A családszociológia alapjai (Paletta előadások)

 

2019.10.26.

Bánlaky Pál : Miért probléma a cigánykérdés? Romológiai alapok. (Paletta előadások)

 

2019.11.02:

Blandl Borbála: Transzcendentálfilozófiák (Paletta előadások)

 

2019.11.02:

Gáspár Csaba László: Filozófia és teológia: azonosságok és különbözőségek (Paletta előadások)

 

2019.11.02:

Hubai Péter: Mi a vallás? (Paletta előadások)

 

2019.11.02:

Hubai Péter: Kopt apokrifek Nubiából (Paletta előadások)

 

2019.11.09

Pétervári Kinga: Jogi gondolkodas (Paletta előadások)

 

2019.11.09

Pétervári Kinga: Jogi értelmezés (Paletta előadások)

 

2019.11.09

Gedő Éva: A német történészvita (Paletta előadások)

 

2019.11.09

Majsai Tamás: Theológia, egyházak, antiszemitizmus (fókuszpontok) (Paletta előadások)

 

November 16

Wildmann János: Az egyház helyzetének társadalomtudományi elemzése (Paletta előadások)

 

November 16

Wildmann János: Az egyházi cselekvés teológiai célmeghatározása (Paletta előadások)

 

2019.11.23

Blandl Borbála: Filozófiai antropológia és történelemfilozófia (Paletta előadások) (Paletta előadások)

 

2019.11.23

Majsai Tamás: A zsidó-keresztény kapcsolat- és distanciatörténet fontosabb állomásai az első századokban  (Paletta előadások) (Paletta előadások)

 

2019.11.23

Mazsu János: HGIS - királyi út a társadalomtörténeti kutatásokban? (Paletta előadások)

 

2019.11.23

Mazsu János: A zsidó modernizáció tér- és társadalomszerkezeti alakzatai (Paletta előadások)

 

2019.12.07

Polónyi István: Az oktatás gazdaságtan alapjai (Paletta előadások)

 

2019.12.07

Polónyi István: Az oktatás egyéni és társadalmi hasznai (Paletta előadások)