Cím és szerzőségi közlés: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa / B. Kádár Zsuzsanna, Nagy Péter Tibor
Megjelenés: Budapest : WJLF : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközp., 2017
Terj./Fiz. jell.: 271 p. ; 24 cm
Sorozat: Szociológiai dolgozatok, ISSN 2063-6733 ; 8.
Tárgyszavak: színháztörténet
színész
adatbázis
Magyarország
szaklexikon
Osztályozás: 792 (439) (091): 030
792 (439) (092): 030
Cím és szerzőségi közlés: Az életút-támogató pályaorientáció rendszere : habilitációs tanulmánykötet / Borbély-Pecze Tibor Bors
Megjelenés: [Budapest] : [Wesley J. K.], 2017
Terj./Fiz. jell.: 170 p. : ill. ; 26 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Tárgyszó: pályaorientáció
Osztályozás: 37.048
Megjegyzések: Bibliogr.
Összefoglalás angol nyelven
Cím és szerzőségi közlés: Itthon vagyunk? : falusi cigányok: élethelyzet, előítéletek, rasszizmus : 2009 / Bánlaky Pál, Kevy Bea
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2016
Terj./Fiz. jell.: 137 p. : ill. ; 25 cm
Tárgyszavak: cigányság
21. század
falu
Magyarország
Osztályozás: 316.347 (=914.99) (439) "201"
316.334.55 (=914.99) (439) "201"
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Indulás : a roma polgárjogi mozgalom személyes története 1. / Horváth Aladár
Megjelenés: Budapest : Wesley, 2017
Terj./Fiz. jell.: 366, [3] p., [46] t. : ill. ; 25 cm
Tárgyszavak: politikus
polgárjogi mozgalom
cigányság
rendszerváltás
20. század
21. század
Magyarország
memoár
Osztályozás: 323.13 (=914.99) (439) "198/199" (0:82-94)
32 (439) (092) Horváth_A. (0:82-94)
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 365-366.
Cím és szerzőségi közlés: Jöjj el napfény / Szüdi János ; [... ill. Szüdi János]
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., cop. 2015
Terj./Fiz. jell.: 207 p. : ill. ; 21 cm
Tárgyszavak: belpolitika
közoktatás
21. század
Magyarország
publicisztika
Osztályozás: 323 (439) "201" (0:82-92)
37.014 (439) "201" (0:82-92)
Cím és szerzőségi közlés: From Kamenetsk-Podolsk to Auschwitz : international conference on the occasion of deportations that decimated the Hungarian 
jewry seventy years ago : October 12-14, 2014 : booklet of the conference / [ed. Tamás Majsai] ; [org. by the] Institute for the Research of the Holocaust & 
Christianity at the John Wesley Theological College [... and The Hickey Center for Interfaith Studies and Dialogue at a Nazareth College]
Párhuzamos cím: Kamenyec-Podolszkijtól Auschwitzig : nemzetközi kegyeleti és tudományos emlékkonferencia a magyar zsidóság végső elpusztításával fenyegető 
1944-es deportálás hetvenedik évfordulója alkalmával : 2014. október 12-14. : konferenciafüzet
Megjelenés: Budapest : [WJLF], 2014
Terj./Fiz. jell.: 108 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: zsidóság
holokauszt
deportálás
második világháború
Magyarország
konferencia-kiadvány
Osztályozás: 323.12 (=924) (439) "1939/1945"
325.254.6 (=924) (439) "1944"
061.3(439-2Bp.)"2014"
Cím és szerzőségi közlés: Közgazdasági alapismeretek és jóléti újraelosztás / Kőnig Éva
Kiadás: 2. kiad.
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2005
Terj./Fiz. jell.: 132 p. : ill. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559
Tárgyszavak: jóléti gazdaságtan
újraelosztás
szociálpolitika
Magyarország
egyetemi jegyzet
Osztályozás: 330.342.146 (075.8)
330.564 (439) (075.8)
364 (439) (075.8)
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 130-132.
Cím és szerzőségi közlés: Iványi Gábor szellemi műhelyéből / szerk. Majsai Tamás
Terj./Fiz. jell.: 654 p.
Sorozat: Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 8/c.
Cím és szerzőségi közlés: Áldozat : előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből : ... 2015. május 1-3. / szerk. Hubai Péter
Megjelenés: Budapest : WJLF Theológus és Lelkész Szak, 2016
Terj./Fiz. jell.: 513 p. : ill. ; 21 cm
Sorozat: Wesley konferencia kötetek, ISSN 2062-039X ; 7.
Tárgyszavak: vallástudomány
áldozat
etika
jogtudomány
történelem
tanulmánygyűjtemény
Osztályozás: 217
177.7
82
Megjegyzések: A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai
Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Az Unió első fasiszta állama : válogatott írások, 2010-2015 / Bartus László
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2016
Terj./Fiz. jell.: 508, [3] p. ; 21 cm
Tárgyszavak: politikatörténet
21. század
Magyarország
publicisztika
Osztályozás: 32 (439) "201" (0:82-92)
Cím és szerzőségi közlés: Keserédes éveim, 1919-2010 / Bálint György
Kiadás: 3. bőv. kiad.
Megjelenés: Budapest : Wesley K., 2016
Terj./Fiz. jell.: 355, [4] p. : ill. ; 22 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
memoár
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: A Tóra negyedik arca : a heti szakasz a Kabbala tükrében : [az ősi forrás 23.] / Naftali Kraus
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2014
Terj./Fiz. jell.: 280 p. ; 21 cm
Tárgyi melléktétel: Kabbala
Tárgyszavak: zsidó vallás
bibliamagyarázat
Tóra
Osztályozás: 296.65
221.1.07
Cím és szerzőségi közlés: Szociális munka fogyatékos emberekkel / Kemény Ferenc
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2014
Terj./Fiz. jell.: 133 p. : ill. ; 25 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Tárgyszavak: szociális munka
fogyatékos
egyetemi jegyzet
Osztályozás: 364.62 (075.8)
364.65 -056.2/.3 (075.8)
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 81-84.
Cím és szerzőségi közlés: Nagyító alatt az egyházügyi törvény : a vallásszabadság védelmében / David Baer
Párhuzamos cím: Hungary's religion law under scrutiny : essays in defense of religious freedom
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2014
Terj./Fiz. jell.: 209, [4] p. ; 20 cm
Tárgyszavak: lelkiismereti szabadság
állam és egyház viszonya
21. század
jogi szabályozás
Magyarország
Osztályozás: 342.731 (439) "199/201"
322 (439) "201"
Egyéb besorolási cím: A vallásszabadság védelmében (borító- és gerinccím)
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Bűn-vallás és kegyelem : előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből : ... 2012. március 16-18. / szerk. Hubai 
Péter
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2014
Terj./Fiz. jell.: 543 p. : ill. ; 22 cm
Sorozat: Wesley konferencia kötetek, ISSN 2062-039X ; 6.
Tárgyszavak: bűn
erkölcsteológia
kegyelemteológia
Osztályozás: 241.4
234.1
Megjegyzések: A Budapesten rendezett szimpózium szerkesztett előadásai
Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Piramist építek : emlékek a XX. századból / Borkövi Bella ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán]
Megjelenés: [Budapest] : Wesley K., 2014
Terj./Fiz. jell.: 135, [2] p. : ill. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
napló
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: A női lélek útja mondákban és mesékben : meseelemzések, párkapcsolat, meseterápia / Antalfai Márta
Kiadás: 3. átd., bőv. kiad.
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2014
Terj./Fiz. jell.: 529 p. : ill. ; 24 cm
Tárgyszavak:
nemek lélektana
mesekutatás
archetípus
Osztályozás: 159.922.1 -055.2
398.2.001
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 407-413.
Cím és szerzőségi közlés: Tréfál az idő : elfelejtett írások / Tömörkény István ; [szerk. és a szöveget gond. Péter László]
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., 2014
Terj./Fiz. jell.: 231 p. ; 21 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
magyar néprajz
elbeszélés
publicisztika
memoár
Osztályozás: 894.511-821
39 (=945.11)
Cím és szerzőségi közlés: Ez most a sorsod, kiüldözött zsidó : napló, 1944-1945 / Weiczner Jenő ; Dénes György utószavával
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., [2014]
Terj./Fiz. jell.: 282 p. : ill. ; 21 cm
Tárgyszavak: holokauszt
munkaszolgálat
koncentrációs tábor
Magyarország
Bergen-Belsen
Németország
napló
történelmi forrás
Osztályozás: 323.12 (=924) (439) "1944/1945" (0:82-94)
343.819.5 (430-2 Bergen-Belsen) (093)
Cím és szerzőségi közlés: Címtelen könyv : versek / Móra Ferenc ; közzéteszi Lengyel András ; [közread.] ... Móra Ferenc Múzeum
Megjelenés: Budapest : Wesley K. ; Szeged : Móra F. Múz., 2014
Terj./Fiz. jell.: [122] p. : ill. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
vers
Osztályozás: 894.511-14
Móra Ferenc Múzeum (Szeged) (közread.)
Megjegyzés: A versek kéziratának fotómásolatával
Cím és szerzőségi közlés: Iránytűvel a Talmud tengerén : Misna, gemara, szóbeli tan : [az ősi forrás 22.] / Naftali Kraus
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2012
Terj./Fiz. jell.: 418, [4] p. ; 20 cm
Tárgyi melléktétel: Talmud
Tárgyszavak: zsidó vallás
bibliamagyarázat
Osztályozás: 296.8.07
296.8 (092)
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Legmélyebb bugyraimban : a zsidók diabolizálása a görög nyelvű egyházi irodalomban a kezdetektől a nyolcadik századig : 
tanulmány és szöveggyűjtemény / Vattamány Gyula
Megjelenés: Budapest : Wesley K., 2013
Terj./Fiz. jell.: 171, [15] p. ; 20 cm
Tárgyszavak: gonosz szellem
antiszemitizmus
ókori görög irodalom
vallásos irodalom
ókor
kora középkor
antológia
Osztályozás: 276 "00/07"
296.2
235.2
875-97(082) =945.11
Megjegyzés: Bibliogr.: p. [173-183].
Cím és szerzőségi közlés: Látlelet a megváltásról : szekta-létről és vallási élményről egy karizmatikus gyülekezet kapcsán / Kozma Judit ; [kiad. a 
Wesley János Lelkészképző Főiskola]
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., 2014
Terj./Fiz. jell.: 108 p. ; 21 cm
Tárgyszavak: kisegyház
csoportszociológia
résztvevő megfigyelés
rendszerváltás
Magyarország
Osztályozás: 289 (439) "198"
Név/nevek: Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest) (közread.)
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 106-108.
Cím és szerzőségi közlés: A könyvek hídja : emlékfüzér a 100 éve született Scheiber Sándorról / [szerk.] Kertész Péter
Kiadás: 2. kiad.
Megjelenés: Budapest : Wesley K., 2013
Terj./Fiz. jell.: 345 p. ; 20 cm
Tárgyi melléktétel: Scheiber Sándor (1913-1985)
Tárgyszavak: judaisztika
tudós
20. század
Magyarország
Osztályozás: 296 (439) (092) Scheiber_S.
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban : történelmi-szociológiai tanulmányok / Karády Viktor
Megjelenés: Budapest : WJLF : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközp., 2012
Terj./Fiz. jell.: 251 p. ; 24 cm
Sorozat: Szociológiai dolgozatok, ISSN 2063-6733 ; 6.
Tárgyszavak: történeti szociológia
oktatásszociológia
zsidóság
értelmiség
felsőoktatás
századforduló
Horthy-korszak
Magyarország
Osztályozás: 316.343.62 (439) "187/194"
316.347 (=924) (439) "18/19"
323.12 (=924) (439) "192/193"
378 (439) "192/193"
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon / Karády Viktor, Nagy Péter Tibor
Megjelenés: Budapest : WJLF : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközp., 2012
Terj./Fiz. jell.: 296 p. ; 24 cm
Sorozat: Szociológiai dolgozatok, ISSN 2063-6733 ; 5.
Tárgyszavak: történeti szociológia
felsőoktatás
értelmiség
egyetemi hallgató
diplomás
egyetem
Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
20. század
Magyarország
Kolozsvár
Osztályozás: 316.343.652 (439) "187/19"
378 (439) "18/19"
378.4 (439.21-2 Kolozsvár)
316.37 -057.85 (439) "18/19"
Megjegyzések: Bibliogr.
A tartalomjegyzék angol nyelven is
Cím és szerzőségi közlés: Ethnic and denominational inequalities and conflicts in elites and elite training in modern Central-Europe / Victor Karady
Párhuzamos cím: Inégalités et conflits ethniques et religieux dans les élites et leur formation en Europe Centrale moderne
Megjelenés: Budapest : WJLF : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközp., 2012
Terj./Fiz. jell.: 288 p. ; 24 cm
Sorozat: Szociológiai dolgozatok, ISSN 2063-6733 ; 4.
Tárgyszavak: történeti szociológia
értelmiség
társadalmi egyenlőtlenség
kisebbség
emigráció
felsőoktatás
Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
20. század
Magyarország
Osztályozás: 316.343.652 (439) "187/19"
316.344 (439)
316.347 (=00) (439) "18/19"
378 (439) "18/19"
325.25 (439) "18/19"
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Bölcsészek és tanárok a 19-20. században / Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor
Megjelenés: Budapest : WJLF : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközp., 2012
Terj./Fiz. jell.: 334 p. ; 24 cm
Sorozat: Szociológiai dolgozatok, ISSN 2063-6733 ; 3.
Tárgyszavak: egyetemi hallgató
társadalmi rétegződés
vallásszociológia
társadalmi nem
oktatásszociológia
pedagógus
bölcsészettudomány
19. század
20. század
Magyarország
Osztályozás: 378.18 .061 (439) "18/19"
316.34 (439) "18/19"
291 (439) "18/19"
37 (439) "18/19"
Megjegyzések: Bibliogr.
A tartalomjegyzék angol nyelven is
Cím és szerzőségi közlés: Magaságy : [a mini édenkert] / Bálint György ; [a rajzokat ... Szántai-Kis Gergő kész.]
Kiadás: Jav., bőv. kiad.
Megjelenés: Budapest : Wesley K., 2013
Terj./Fiz. jell.: 52 p. : ill. ; 21 cm
Tárgyszó: emelt ágyás
Osztályozás: 631.543.3: 634
Cím és szerzőségi közlés: A pécsi egyetem bölcsészdiplomásainak rekrutációja, 1921-1940 / Fekete Szabolcs
Megjelenés: Budapest : WJLF : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközp., 2012
Terj./Fiz. jell.: 172 p. ; 24 cm
Sorozat: Szociológiai dolgozatok, ISSN 2063-6733 ; 2.
Tárgyszavak: egyetemi hallgató
társadalmi rétegződés
vallásszociológia
oktatásszociológia
két világháború közötti időszak
statisztikai adatközlés
Pécs
Osztályozás: 378.18 .061 (439-2 Pécs) "192/194" (083.41)
316.34 (439) "192/194" (083.41)
291 (439) "192/194" (083.41)
Megjegyzések: Bibliogr.: p. 158-172.
A tartalomjegyzék angol nyelven is
Cím és szerzőségi közlés: Műfájl / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2012
Terj./Fiz. jell.: 175 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
próza
Osztályozás: 894.511-3
Cím és szerzőségi közlés: Diploma előtt, diploma után : aktív és végzett hallgatók a WJLF-en : a diplomás pályakövető rendszer eredményeiből : Wesley 
János Lelkészképző Főiskola együttműködésben a ZSKF TKK-val / [összeáll. Barna István és Kabainé Tóth Klára]
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2012
Terj./Fiz. jell.: 109 p. : ill. ; 30 cm
Sorozat: WJLF kutatás, ISSN 2063-7675 ; 1.
Tárgyszavak: pályakezdés
egyetemi hallgató
diplomás
munkaerőpiac
21. század
követéses vizsgálat
statisztikai adatközlés
Magyarország
Osztályozás: 331.5 -053.81 (439) "201" (083.41)
316.37 -057.85 (439) "201" (083.41)
378.18 (439) "201" (083.41)
Cím és szerzőségi közlés: Zsidóság : tradicionalitás és modernitás : tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából / szerk. Biró Zsuzsanna 
Hanna, Nagy Péter Tibor
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2012
Terj./Fiz. jell.: 581, [2] p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 9.
Tárgyszavak: zsidóság
identitás
asszimiláció
antiszemitizmus
Magyarország
emlékkönyv
Osztályozás: 316.347 (=924) (439)
316.63 (=924) (439)
323.12 (=924) (439)
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Bicegve mennék a temetésemre... : sürgősségi ellátás magyar módra / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2013
Terj./Fiz. jell.: 161 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: agyvérzés
egészségügy
21. század
Magyarország
memoár
Osztályozás: 616.831-005.1 (0:82-94)
614 (439) (0:82-94)
Cím és szerzőségi közlés: Tour de helyben : vérnyomás a ravatalon / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2012
Terj./Fiz. jell.: 189, [2] p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
napló
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: Apám kalapja / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2013
Terj./Fiz. jell.: 173 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
napló
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: Kínos ügy... : bebádogozva / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2012
Terj./Fiz. jell.: 153, [2] p. ; 20 cm
Tárgyszavak: újságíró
20. század
holokauszt
riport
Magyarország
Osztályozás: 070 (439) (092) Tollas_T. (0:82-92)
323.12 (=924) (439) "194"
Cím és szerzőségi közlés: Elmosódó arcélek : ahogy jön, összevissza / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2013
Terj./Fiz. jell.: 349 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
próza
Osztályozás: 894.511-3
Cím és szerzőségi közlés: ...Mert vétkesek közt cinkos aki néma / Szüdi János ; [kiad. a Wesley János Lelkészképző Főiskola]
Megjelenés: Budapest : WJLF, cop. 2013
Terj./Fiz. jell.: 236 p. : ill. ; 22 cm
Tárgyszavak: oktatásügy
közoktatás
belpolitika
21. század
Magyarország
publicisztika
Osztályozás: 37.014 (439) "201" (0:82-92)
323 (439) "201" (0:82-92)
Név/nevek: Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest) (közread.)
Cím és szerzőségi közlés: Ezékiél: a harmadik szentély víziója : [Izrael prófétái 4.] : [az ősi forrás 20.] / Naftali Kraus
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2011
Terj./Fiz. jell.: 314, [6] p. : ill. ; 21 cm
Tárgyi melléktétel: Ezékiel (próféta) (Kr. e. 6. sz.)
Tanakh. Neviim. Ezékiel könyve
Tárgyszó: bibliamagyarázat
Osztályozás: 221.223.07
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 269.
Cím és szerzőségi közlés: Ismerd meg atyád istenét! : zsidó fogalomtár : [az ősi forrás 19.] / Naftali Kraus
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2009
Terj./Fiz. jell.: 305, [4] p. : ill. ; 21 cm
Tárgyszavak: zsidó vallás
zsidóság
értelmező szótár
Osztályozás: 296: 030
930.8 (=924): 030
Cím és szerzőségi közlés: A szociális munka adminisztrációja : szolgáltatásszervezés, minőségbiztosítás / [szerk.] Hegyesi Gábor, Talyigás Katalin
Megjelenés: 2009
Terj./Fiz. jell.: 258 p.
Sorozat: Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559
Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Tárgyszavak: szociális munka
ügyvitel
Osztályozás: 364.4
651.011.56
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Complementa studiorum historiae ecclesiasticae / John Wesley Theological College Department of Theology & Religion ; ed. of 
ser. Tamás Majsai
Számozás/gyakoriság: 1-
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2011-
Terj./Fiz. jell.: 24 cm
Tárgyszavak: egyháztörténet
keresztény egyház
sorozati kiadvány
Osztályozás: 27
082.1
ISSN : 2062-8277
Szolgáltatások
Cím és szerzőségi közlés: Dániel: mikorra várjuk a Messiást? : [szent iratok] : [az ősi forrás 21.] / Naftali Kraus ; [közread. a Wesley János 
Lelkészképző Főiskola]
Megjelenés: Budapest : WJLF, cop. 2011
Terj./Fiz. jell.: 199, [3] p. : ill. ; 21 cm
Tárgyi melléktétel: Tanakh. Ketuvim. Dániel könyve
Tárgyszó: bibliamagyarázat
Osztályozás: 221.35.07
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 197-199.
Cím és szerzőségi közlés: A te könyvedbe mind ezek béirattattak : szümposzion a Bibliáról / szerk. Hubai Péter, Majsai Tamás
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2010
Terj./Fiz. jell.: 350 p. : ill. ; 22 cm
Sorozat: Wesley konferencia kötetek, ISSN 2062-039X ; 4.
Tárgyi melléktétel: Biblia
Tárgyszó: bibliakutatás
Osztályozás: 43122
Megjegyzések: A konferenciát Budapesten, 2009. máj. 28-29-én rendezték
Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Az 1929-ben kiadott Magyar zsidó lexikon személysoros adatbázisa / Nagy Péter Tibor ; [közread. a] Wesley János Lelkészképző 
Főiskola Theológus és Lelkész Szak, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont
Megjelenés: Budapest : WJLF : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközp., 2011
Terj./Fiz. jell.: 264 p. ; 24 cm
Tárgyszavak: zsidóság
adattár
Horthy-korszak
Magyarország
életrajzi lexikon
Osztályozás: 316.347 (=924) (439): 030
Cím és szerzőségi közlés: Biztonság és hit / szerk. Fáy Gyula
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2011
Terj./Fiz. jell.: 318, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Sorozat: Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 9.
Tárgyszavak: egyház
társadalmi hatás
katasztrófavédelem
vallásszociológia
ökológia
interdiszciplináris módszer
Osztályozás: 261
614.8
504.03
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 311-318.
Cím és szerzőségi közlés: Agresszió - átok vagy áldás? : az agresszió helye és szerepe a keresztény közösségek életében / Szabó Ildikó ; [ford. Balog 
Angelika]
Párhuzamos cím: Aggression - Fluch oder Segen? : Ort und Rolle der Agression im Leben der christlichen Gemeinschaften
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2005
Terj./Fiz. jell.: 91 p. ; 21 cm
Tárgyszavak: agresszív magatartás
lelki gondozás
közösség
egyház
Osztályozás: 316.647.3
253
260.1
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: ... Áldott esők lesznek / Eileen Fraser Crossman ; a szöveget gond. Iványi Tiborné ; [ford. Kasim Seherezádé] ; [közread. 
a] Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K. : MET, 2010
Terj./Fiz. jell.: 175 p. ; 21 cm
Tárgyszavak: misszionárius
misszió
20. század
Kína
Nagy-Britannia
Osztályozás: 266 (410) (092) Fraser,_J.
266.2 (510)
Cím és szerzőségi közlés: Cipőtalpbetét - Tórából : zsidósors Szentendrén / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2009
Terj./Fiz. jell.: 301 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: zsidóság
holokauszt
Szentendre
Osztályozás: 323.12 (=924) (439-2 Szentendre) "1939/1945"
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 297-298.
Cím és szerzőségi közlés: Egy ujjal / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2011
Terj./Fiz. jell.: 197 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
napló
blog
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: Egy ujjal / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2011
Terj./Fiz. jell.: 197 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
napló
blog
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: Tődi za motalúm / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2011
Terj./Fiz. jell.: 179 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
napló
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: kertesz.freeblog.hu II. : pótcselekvés IQ és CT helyett / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2010
Terj./Fiz. jell.: 259 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
blog
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: A nagykorú tanítvány : igehirdetések / Iványi Gábor
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2007
Terj./Fiz. jell.: 175 p. ; 19 cm
Tárgyszó: prédikáció
Osztályozás: 252
Cím és szerzőségi közlés: Énekek éneke / ford. Benedek István Gábor ; [az illusztrációk Német Árpád ... munkái]
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2009
Terj./Fiz. jell.: [60] p. : ill., színes ; 20 cm
Osztályozás: 223.9.04 =945.11
Név/nevek: Benedek István Gábor (1937-) (ford.)
Német Árpád (ill.)
Cím és szerzőségi közlés: Az Üveghegyen túl... : írások és versek / Krasznai Judit
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2008
Terj./Fiz. jell.: 69 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
válogatott művek
Osztályozás: 894.511-821
Cím és szerzőségi közlés: Imádság csöndes dögvészért / Iványi Gábor
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2011
Terj./Fiz. jell.: 378, [2] p. ; 24 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
publicisztika
Osztályozás: 894.511-92
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 373-378.
Cím és szerzőségi közlés: Füstös képek / Lakatos Menyhért
Kiadás: 4. kiad.
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2009
Terj./Fiz. jell.: 291 p. ; 21 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Tárgyszavak: magyar irodalom
regény
Osztályozás: 894.511-31
Cím és szerzőségi közlés: Szociális esetmunka : elméleti alapvetés / Szabó Lajos
Kiadás: 3. jav. kiad.
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2008
Terj./Fiz. jell.: 122 p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559 ; 2.
Tárgyszó: szociális munka
Osztályozás: 364.044.22
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 119-122.
Cím és szerzőségi közlés: Családszociológia / Bánlaky Pál
Kiadás: 3. kiad.
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2005
Terj./Fiz. jell.: 146 p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559 ; 3.
Tárgyszó: családszociológia
Osztályozás: 316.356.2
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Az óegyiptomi vallási tradició vége / Herman te Velde ; [ford. Majsai Tamás]
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2002
Terj./Fiz. jell.: 18 p. ; 21 cm
Sorozat: WJLF-Vallástudományi Tanszéki Kiadványok ; 3.
Tárgyszavak: vallási hagyomány
Óegyiptomi Birodalom
oktatási segédlet
előadás
egyetemi jegyzet
Osztályozás: 299.31 (075.8)
893.1 (075.8)
Megjegyzések: Szerző búcsúelőadása a Groningeni Állami Egyetemen 1997. nov. 4-én
Főiskola
Cím és szerzőségi közlés: Metodizmus az evangéliumi akcionarizmus és a népegyházi önértelmezés szorítójában / Majsai Tamás
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2003
Terj./Fiz. jell.: 13 p. ; 21 cm
Sorozat: WJLF-előadások, ISSN 1785-0878 ; 41.
Tárgyszavak: teológia
metodista egyház
ünnepi beszéd
egyetemi jegyzet
Osztályozás: 287 (075.8)
Megjegyzések: Főiskola
Elhangzott a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nyíregyházi gyülekezetében John Wesley születésének tricentenáriuma alkalmával tartott ünnepi 
megemlékezésen 2003. december 12-én
Cím és szerzőségi közlés: Az identitás kérdése és paradox volta Gejza Vámoš műveiben / [Kovács Judit]
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2005
Terj./Fiz. jell.: 46, [1] p. ; 21 cm
Sorozat: Műhelytanulmányok ; 8.
Tárgyi melléktétel: Vámoš, Gejza (1901-1956)
Tárgyszavak: identitás
zsidóság
asszimiláció
egyetemi jegyzet
Osztályozás: 943.9 (=924) (075.8)
316.63 (075.8)
316.347 (075.8)
Megjegyzések: Főiskola
A borítón megjelenés éveként: 2004.
Bibliogr.: p. 45-46.
Cím és szerzőségi közlés: Óvás a vakbuzgóságtól : [igehirdetések] : oktatási segédlet / John Wesley ; [ford. Czövek Sára]
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2003
Terj./Fiz. jell.: 66 p. ; 21 cm
Sorozat: WJLF-Gyakorlati theológiai Tanszéki Kiadványok ; 4.
Homiletikai füzetek ; 6.
Tárgyszavak: prédikáció
oktatási segédlet
egyetemi jegyzet
Osztályozás: 252 (075.8)
Megjegyzések: A fordítás alapjául szolgált: Wesley's Doctrinal Standards. Part 1. és The Ages Digital Library
Főiskola
Cím és szerzőségi közlés: A sárkány fogai / Hubert Lanssiers ; ford. Schelling András ; [kiad. a Wesley János Lelkészképző Főiskola]
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2010
Terj./Fiz. jell.: 192, [2] p. ; 20 cm
Tárgyszavak: katolikus pap
20. század
Belgium
Osztályozás: 282 (493) (092) Lanssiers,_H.
Cím és szerzőségi közlés: Beszédek a zsidók ellen / Aranyszájú Szent János ; ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Vattamány Gyula ; [közread. a 
Wesley János Lelkészképző Főiskola]
Megjelenés: Budapest : WJLF, [2005]
Terj./Fiz. jell.: 284 p. : ill. ; 25 cm + mell. (12 p.)
Tárgyszavak: szent
patrológia
4. század
5. század
Római Birodalom
prédikáció
Osztályozás: 235.3 (092) Johannes_Chrysostomus
276 (092) Johannes_Chrysostomus
Megjegyzések: A ford. a "Patrologiae cursus completus. Series graeca" (Paris : Mignet, 1857-1866) c. kiad. alapján kész.
Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Lukács, a mi munkatársunk : a WJLF tisztelgő kötete Lukács Péter 60. születésnapjára / szerk. Majsai Tamás, Nagy Péter Tibor
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2009
Terj./Fiz. jell.: 275 p. : ill. ; 24 cm
Sorozat: Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 2.
Tárgyszavak: pedagógia
szociológia
emlékkönyv
Osztályozás: 37
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Az elszéledt nyáj reménysége : igehirdetések / Iványi Tibor
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2008
Terj./Fiz. jell.: 177 p. ; 19 cm
Tárgyszó: prédikáció
Osztályozás: 252
Cím és szerzőségi közlés: Az Úr a mi igazságunk : Wesley János 53 igehirdetése / [ford. Czövek Sára] ; [a szöveget gond. és szerk. Iványi Tiborné] ; 
[közread. a] Wesley János Lelkészképző Főiskola
Megjelenés: [Budapest] : WJLF, [2003]
Terj./Fiz. jell.: 716 p. ; 23 cm
Tárgyszavak: metodista egyház
prédikáció
Osztályozás: 252
287
Cím és szerzőségi közlés: Ma harcot kell vívni - politizálni kell! : köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára / szerk. Majsai 
Tamás
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2010
Terj./Fiz. jell.: 199 p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 6.
Tárgyszavak: tanulmánygyűjtemény
emlékkönyv
Osztályozás: 82
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Évkönyv / Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak, Vallástanár Szak ; szerk. Majsai Tamás
Számozás/gyakoriság: 1 (2006, 1.)
Egy alkalommal jelent meg
Megjelenés: [Budapest] : WJLF--Wesley János Kiadó, 2006
Terj./Fiz. jell.: 20 cm
Tárgyszavak: tanulmánygyűjtemény
teológia
egyházpolitika
didaktika
kultúratörténet
metodista egyház
Egységesített cím - további: Évkönyv (Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest. Vallástanár Szak)
ISSN : 1788-2346
Cím és szerzőségi közlés: Csakhogy a szegényekről megemlékezzünk! (Pál apostol, Gal. 2,10.) : a WJLF tisztelgő kötete Bánlaky Pál 70. születésnapjára / 
szerk. Majsai Tamás
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2009
Terj./Fiz. jell.: 221 p. : ill. ; 24 cm
Sorozat: Wesley jubileumi kötetek, ISSN 2062-0330 ; 1.
Tárgyszavak: szegénység
szociológia
ezredforduló
Magyarország
személyi bibliográfia
emlékkönyv
Osztályozás: 316.344.233 (439)
364.22 (439)
012 Bánlaky_P.
316
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Hommage à Szente Péter : [filozófiai felolvasóest Szente Péter emlékére] : [WJLF, 2002. október 25.] / [szerk. Majsai Tamás]
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2002 [!2003]
Terj./Fiz. jell.: 52 p. ; 21 cm
Sorozat: WJLF-előadások, ISSN 1785-0878 ; 9.
Tárgyszavak: ókori görög filozófia
antiszemitizmus
konferencia-kiadvány
Osztályozás: 1 (38)
296.24
061.3(439-2Bp.)"2002"
Megjegyzések: Platōn "A középső Hippiasz" c. párbeszédével
Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Út a semmibe : "legyen áldott a mártírok emléke, legyenek bekötve az élők kötelékébe" : a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség bűnbánati és könyörgő istentiszteleteinek rövid története, a Soá 60. évfordulóján / szerk. Iványi Miklós
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2006
Terj./Fiz. jell.: 41 p. : ill. ; 21 cm
Sorozat: Széljegyzet könyvek, ISSN 1787-0186
Tárgyszavak: holokauszt
Magyarország
istentisztelet
Osztályozás: 265.3
323.12 (=924) (439) "1939/1945"
Cím és szerzőségi közlés: Előhang : válogatott versek és műfordítások / Kányádi Sándor ; vál., szerk. és az előhangot írta Iványi Gábor
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., 2009
Terj./Fiz. jell.: 157, [2] p. ; 21 cm
Tárgyszavak: határon túli magyar irodalom
műfordítás
Erdély
vers
Osztályozás: 894.511-14 (498)
894.511-14.032 (498)
Cím és szerzőségi közlés: Kedvesanyánk : az anyai szeretet regénye / Rauta Hanna ; ford. Molnár Rudolf
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2007
Terj./Fiz. jell.: 173 p. ; 19 cm
Sorozat: Pasztorálpszichológia ; 1.
Tárgyszavak: finn irodalom
vallásos irodalom
regény
Osztályozás: 894.541-31 =945.11
244
Cím és szerzőségi közlés: Jeremiás: az első holokauszt prófétája : [Izrael prófétái 3.] : [az ősi forrás 18.] / Naftali Kraus
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2008
Terj./Fiz. jell.: 308, [8] p. : ill. ; 21 cm
Tárgyi melléktétel: Jeremiás (próféta) (Kr. e. 7. sz)
Biblia. Ószövetség. Jeremiás könyve
Tárgyszó: bibliamagyarázat
Osztályozás: 224.2.07
Cím és szerzőségi közlés: Kezem árnyékával födöztelek... / Iványi Gábor
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., [2008]
Terj./Fiz. jell.: 175 p. ; 19 cm
Tárgyszavak: metodista egyház
prédikáció
Osztályozás: 252
287
963-9744-00-X
Cím és szerzőségi közlés: Alapismeretek a cigányokról (romákról) szociális munkásoknak / összeáll. Bánlaky Pál
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2004
Terj./Fiz. jell.: 189 p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559 ; 3.
Tárgyszavak: cigányság
szociális munka
Magyarország
Osztályozás: 316.347 (=914.99) (439)
364.62
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Általános szociális munka : szöveggyűjtemény / [szerk. Hegyesi Gábor, Talyigás Katalin]
Megjelenés: 2006
Terj./Fiz. jell.: 193 p.
Sorozat: Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559 ; 1.
Tárgyszó: szociális munka
Osztályozás: 364
364.442
364.62
Megjegyzés: Bibliogr. a fejezetek végén
Cím és szerzőségi közlés: Csodálatos országban / Iványiné Sinka Magdolna
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., 2004
Terj./Fiz. jell.: 160 p. ; 21 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
vers
Osztályozás: 894.511-14
Cím és szerzőségi közlés: A zsidó Jesájáhu : [Izrael prófétái 2.] : [az ősi forrás 17.] / Naftali Kraus ; [közread. a Wesley János Lelkészképző 
Főiskola]
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2007
Terj./Fiz. jell.: 299, [5] p. : ill. ; 20 cm
Tárgyi melléktétel: Ézsaiás (próféta)
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
Tárgyszó: bibliamagyarázat
Osztályozás: 224.1.07
Név/nevek: Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest) (közread.)
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 298-299.
Cím és szerzőségi közlés: Bírák és próféták : [a zsidó nép őstörténete] : [ősi forrás sorozat 16.] / Naftali Kraus ; [közread. a Wesley János 
Lelkészképző Főiskola]
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., 2006
Terj./Fiz. jell.: 347 p. : ill. ; 21 cm
Tárgyi melléktétel: Biblia. Ószövetség. Bírák könyve
Biblia. Ószövetség. Kis próféták
Tárgyszó: bibliamagyarázat
Osztályozás: 224.6/.09.07
224.07
222.31.07
Név/nevek: Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest) ( közread.)
Cím és szerzőségi közlés: Sipi apó neveltje : regény / Rauta Hanna ; ... ford. Molnár Rudolf
Kiadás: 2. jav. kiad.
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2004
Terj./Fiz. jell.: 232 p. ; 21 cm
Tárgyszavak: finn irodalom
regény
Osztályozás: 894.541-31 =945.11
Cím és szerzőségi közlés: Szociális munka csoportokkal : szöveggyűjtemény / szerk. Hegyesi Gábor [et al.]
Megjelenés: 2006
Terj./Fiz. jell.: 288 p.
Sorozat: Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559 ; 8.
Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Tárgyszavak: szociális munka
csoportterápia
Osztályozás: 364.62
364.044.26
364
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 269-288.
Cím és szerzőségi közlés: Családszociológia / Bánlaky Pál
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2004
Terj./Fiz. jell.: 146 p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559 ; 3.
Tárgyszó: családszociológia
Osztályozás: 316.356.2
Megjegyzés: Bibliogr.
Cím és szerzőségi közlés: Isten csempésze, Bruder Andrew / John és Elizabeth Sherrill ; [ford. Iványi Tiborné]
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2007
Terj./Fiz. jell.: 318 p. ; 21 cm
Tárgyi melléktétel: Andrew (testvér) (1928-)
Tárgyszavak: misszió
szocialista rendszer
20. század
Hollandia
Kelet-Európa
Osztályozás: 266 (492) (092) Andrew (0:82-94)
266.2 (4-11) "195/196" (0:82-94)
Cím és szerzőségi közlés: kertesz.freeblog.hu : pótcselekvés IQ és CT helyett / Kertész Péter
Megjelenés: [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2007
Terj./Fiz. jell.: 303 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: magyar irodalom
ezredforduló
blog
Osztályozás: 894.511-94
Cím és szerzőségi közlés: Wespublika : recenziók a Wesley János Lelkészképző Főiskola szakdolgozataiból / Károly Márta
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2007
Terj./Fiz. jell.: 332 p. ; 29 cm
Tárgyszavak: metodista egyház
szociális gondozás
Magyarország
szakdolgozat
Osztályozás: 364 (439)
287 (439)
Cím és szerzőségi közlés: Vakrepülés / Frank E. Peretti ; ... ford. Királyné Ficsor Lilla
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2007
Terj./Fiz. jell.: 125, [2] p. ; 20 cm
Tárgyszavak: amerikai angol irodalom
vallásos irodalom
regény
Osztályozás: 820-31 (73) =945.11
244 (0:82-31)
Cím és szerzőségi közlés: Végzetes baleset / Christoph Maas ; ... ford. Iványi Tiborné
Megjelenés: Budapest : Wesley J. K., 2007
Terj./Fiz. jell.: 96 p. ; 20 cm
Tárgyszavak: német irodalom
vallásos irodalom
regény
Osztályozás: 830-31 =945.11
244 (0:82-31)
Cím és szerzőségi közlés: Szociális jog : általános rész / Nagy Janka Teodóra
Megjelenés: Budapest : Wesley János Lelkészképző Főisk., 2004
Terj./Fiz. jell.: 144 p. ; 25 cm
Sorozat: Wesley-könyvek
Wesley könyvek szociális munkásoknak
Tárgyszavak: szociális jog
egyetemi jegyzet
Osztályozás: F
349.3 (075.8)
364 (075.8)
Cím és szerzőségi közlés: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában : módszertani és gyakorlati alapvetés / Forrai Judit, 
Lőrincz Norbert
Megjelenés: Budapest : WJLF, 2003
Terj./Fiz. jell.: 106 p. : ill. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717
Wesley könyvek szociális munkásoknak, ISSN 1586-8559
Tárgyszavak: szociális munka
prostitúció
ezredforduló
Budapest
egyetemi tankönyv
Osztályozás: F
364.044 (075.8)
392.65 (439-2 Bp.) "199"
Cím és szerzőségi közlés: Bevezetés a filozófiába : tankönyv / írta Keresztes György.
Megjelenés: Budapest : WJLF, 1999 ([Budapest] : Alfaprint)
Terj./Fiz. jell.: 106 p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717 ; 3.
Osztályozás: B
1 (075.8)
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 104-106.
Cím és szerzőségi közlés: Szemelvények a klasszikus etikai tradíció történetéből : szöveggyűjtemény / összeáll. Keresztes György
Megjelenés: Budapest : WJLF, 1999 ([Budapest] : Alfaprint)
Terj./Fiz. jell.: 183 p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717 ; 2.
Osztályozás: B
17 (075.8)
Név/nevek: Keresztes György (összeáll. )
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 181-183.
Cím és szerzőségi közlés: Szemelvények a klasszikus vallásfilozófiai tradíció történetéből : szöveggyűjtemény / összeáll. Keresztes György
Megjelenés: Budapest : WJLF, 1999 ([Budapest] : Alfaprint)
Terj./Fiz. jell.: 195 p. ; 24 cm
Sorozat: Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717 ; 1.
Osztályozás: C
291 (075.8)
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 194-195.
Cím és szerzőségi közlés: Educational inequalities and denominations, 1910 / Viktor Karády, Péter Tibor Nagy
Megjelenés: Budapest : J. Wesley Publ., 2004-
Terj./Fiz. jell.: 24 cm
Tárgyszavak: oktatásügy
felekezeti statisztika
statisztikai adatközlés
századforduló
Magyarország
Osztályozás: D
312.993 (439) "1910" (083.41)
312.992 (439) "1910" (083.41)
37.014.5
Többkötetes közös adatai / Kötet adatok Database for Eastern-Slovakia and North-Eastern Hungary.
Többkötetes közös adatai / Kötet adatok Database for Transylvania.
Többkötetes közös adatai / Kötet adatok Database for Western-Slovakia and North-Western Hungary.