Meghívó

 

Kozma Tamás és munkatársai által,

 

"Tanuló régiók Magyarországon" címmel készített

tanulmánykötet pódiumvitájára

 

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), valamint a Magyar Szociológiai Társaság (MSZT) Oktatásszociológiai szakosztálya pódiumvitát szervez Kozma Tamás és munkatársai által, "Tanuló régiók Magyarországon" címmel készített tanulmánykötetről. A vita illeszkedik az oktatásszociológiai szakosztály 13 éve tartó könyvvitasorozatába: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

Az interdiszciplináris kutatás keretében megjelennek - többek között -  a nevelés- és oktatáskutatás, a szociológia, a társadalomföldrajz mindazon szempontjai, amelyek kapcsolatosak a település- és térségfejlesztéssel.

 

A pódiumvitára minden érdeklődőt várunk.

 

Helyszíne:  Wesley János Lelkészképző Főiskola,  (Budapest Dankó u. 11.)

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

 

Időpontja:  2015 november 27, 14-tól 17 óráig

 

Vitavezető: Nagy Péter Tibor

 

Program:

 

       Vitaindító: Kozma Tamás

 

      A pódiumvitára felkért személyek:

                         -  Gyuris Ferenc

                         -  Harcsa István

                         -  Híves Tamás

                         - Márton Sándor

                         - Teperics Károly

 

 

Néhány korábbi Educatio® számhoz (http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php) kapcsolódó vita videofelvételei:

 

PISA https://archive.org/details/Pisakonferencia

VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS OKTATÁS: https://archive.org/details/videkfejlesztes

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FELSŐOKTATÁS: https://archive.org/details/2SzaboFarkas1

FIATALOK: https://archive.org/details/ifjusagszociologia

OKTATÁS ÉS POLITIKA: https://archive.org/details/oktatasespolitika

ÉRTÉKELÉS ÉS POLITIKA: https://archive.org/details/ertekelespolitikak

LÁTSZAT ÉS VALÓ: https://archive.org/details/csako70

MENEDZSERIZMUS: https://archive.org/details/menedzserizmusazoktatasugyben

TUDÁSELOSZTÁS – TUDÁSMONOPÓLIUMOK: https://archive.org/details/tudaselosztas20130530

 

 

Néhány más konferencia videofelvétele:

 

The Social Sciences since 1945 in East and West : Continuities, Discontinuities, Institutionalization and Internationalization https://archive.org/details/CEU201504

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században – empirikus megközelítések

https://archive.org/details/Tarsadalomtudomanyokesbolcseszettudomanyok

150 éve született Fináczy Ernő https://www.youtube.com/watch?v=m4VAaqmCMjY, https://www.youtube.com/watch?v=aPFtL6-4l7Q, 

 

A vallás, a tudomány meg a politika: https://archive.org/details/nagypetertibor_gmail_Mt60

Vallásszociológusok éjszakája: https://archive.org/details/wesleyejszakaja2014

A magyar vallásszociológia fél évszázada https://archive.org/details/vallasszociologia2011_1

Iványi Tibor emlékkonferencia https://archive.org/details/IvanyiTiboremlekkonferencia

Szabad egyház szabad államban https://www.youtube.com/watch?v=z1q2KoiN57k , https://www.youtube.com/watch?v=OCFThi2yF8U, https://www.youtube.com/watch?v=JNdkV6Utu3c

Katolicizmus és demokrácia. 150 éve született Hock János plébános, az 1918-as Papi Tanács és Nemzeti Tanács elnöke https://archive.org/details/hock150

 

A magyarországi filoszemitizmus története és jelene https://archive.org/details/01nagymozes

Zsidóság, tradicionalitás és modernitás: https://archive.org/details/karady75_1 ,

Holokauszt-emlékezet és antiszemitizmus a közvéleményben https://archive.org/details/holokausztemlekezet

A modern Izrael évtizedei https://archive.org/details/BenGurionConference2011_1

 

Magyar polip https://archive.org/details/magyarpolipvitaja

Vitányi 90 https://archive.org/details/Vitanyi90

A történész és a politikus – az alkotó és a pusztító. https://archive.org/details/homan125

 ELITES AND ETHNICITIES https://archive.org/details/elitekesetnikumok

Oktatásszociológiai konferencia – Ferge Zsuzsa 80. születésnapjára https://archive.org/details/fergeconference

Népszámlálás vita       http://oitk.tatk.elte.hu/hu/nepszamlalas

 

 

Néhány korábbi szakkönyvvita ill filmvita

 

Somlai Péter: Család 2.0        https://archive.org/details/KonyvvitaSomlaiPeterCsalad20CKoteterol

Schwendtner Tibor: Eljövendő múlt https://archive.org/details/eljovendomult

Szabó Ildikó (szerk) : Casmpuslét     https://archive.org/details/campuslet

Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó     https://archive.org/details/NepNemzetZsido

Erős Vilmos : A szellemtörténettől a népiségtörténetig        https://archive.org/details/IMAG0001

Karády, Nagy Szociológiai dolgozatok         https://archive.org/details/konyvvita20130614a

Karády-Nagy: Numerus clausus in Hungary            https://archive.org/details/IMAG00031

Kende Péter életműsorozat    https://archive.org/details/KendeRomsics

Német történészvita   https://archive.org/details/nemettorteneszvita_201505

Erős Ferenc: Pszichoanalízis és kulturális emlékezet: https://archive.org/details/erosferencesplehcsaba

Nagy Péter Tibor: A növekvő állam árnyékában:     https://archive.org/details/konyvvita20130614bMov001

Holló Péter: Állambiztonsági dokumentumok: https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123

Rajki-Szigeti: Szabadegyházak története      https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123

Andre Libik: A harmadik birodalom felemelkedése https://archive.org/details/AndreLibik

Csizmadia Ervin: Miért alaptalan a magyar demokrácia:      https://archive.org/details/csizmadia2

Hajdu Eszter: Ítélet Magyarországon            https://archive.org/details/IteletMagyarorszagon

Sáska Géza: Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát: https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128

Nagy Péter Tibor: Oktatás-történet-szociológia        https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128

Barna Gábor: Vallások, határok, kölcsönhatások     https://archive.org/details/vallasokhatarokkolcsonhatasok

Ungváry Krisztián: A Horthy rednszer mérlege       https://archive.org/details/AHorthyrendszermerlege

Pók Attila: A haladás hitele   http://oitk.tatk.elte.hu/hu/pok

Polónyi István (szerk.) Az akadémiai szféra és az innováció            http://archive.org/details/MsztKonyvvitaPolonyiIstvanKonyverol_785

, http://archive.org/details/MsztKonyvvitaPolonyiIstvanKonyverol_832