Szakképzés és szakképzettség a 2010-es évek Magyarországán

 

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya ( http://oktatas.uni.hu ) - évtizedes hagyományának megfelelően – konferenciákat szervez,  melyek kapcsolódnak az Educatio (R) folyóirat (http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1551 ) tematikus számaihoz. A 2016/1-es tematikus szám Fehérvári  Anikó szerkesztésében jelenik meg.

A konferencia ideiglenes programja

2016 január 14 csütörtök 10-17 h

Helyszín:

ELTE PPK Kazinczy utca, földszint

 

10. 00 Megnyitó

Első szekció: A szakképzés

Elnököl: Fehérvári Anikó, PhD

10.05. Csákó Mihály /CSC/ szociológus / WJLF/ A szakképzés az európai egységfolyamatban

10. 25. Mártonfi György / oktatáskutató / OFI / A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai

10. 45. Polónyi István / egyetemi tanár / DE BTK / Javuló prioritás, romló kondíciók, avagy a hazai szakképzés finanszírozása

11. 05. Lénárd Sándor / habil. docens / ELTE PPK Neveléstudományi Intézet / Kompetencia mérés a szakképzésben

11.25 szünet

11.35. Az első szekció vitája:

11.35.  felkért hozzászóló: Lükő István /CSC habil, ny. egyetemi magántanár/PTE KPVK/

11.45 szabad vita

13.00 Ebédszünet

14. 00 Második szekció: A szakképzettség

Elnököl: Nagy Péter Tibor, DSc

14.00 Borbély-Pecze Tibor Bors / PhD /  c. főiskolai docens SZTE, ZSKF, szakmai tanácsadó NGM / Pályaorientáció és szakképzés - Tévutak és lehetőségek

14.20 Fehérvári Anikó / egyetemi docens / ELTE, OFI / Fiatal szakmunkások a munkaerőpiacon

14.40 Tomasz Gábor / tudományos munkatárs / OFI / Mire jó a szakmunkás-bizonyítvány?

15.00 Lakatos Miklós / Szakmai főtanácsadó / Központi Statisztikai Hivatal / Képzettség és foglalkozás

15.20 szünet

15.30 A második szekció vitája

16.50 Zárszó

 

Más rendezvényeink a közeljövőben:

 

2016 január 29   14h Pusztai Gabriella: Pathways to Success in Higher Education . Opponens Hegedűs Rita http://oktatas.uni.hu/20160129.htm

2016 január 29  17h Ladányi János: Önpusztító nemzeti habitus . Opponens Csepeli György és Szelényi Iván       http://oktatas.uni.hu/20160129.htm

 

Néhány korábbi  EDUCATIO konferencia megtekinthető a neten:

 

ADATROBBANÁS              https://archive.org/details/adatrobbanas

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HETVEN ÉVE https://archive.org/details/azaltalanosiskolahetveneve

ÉRTÉKELÉS ÉS POLITIKA: https://archive.org/details/ertekelespolitikak

FIATALOK: https://archive.org/details/ifjusagszociologia

LÁTSZAT ÉS VALÓ: https://archive.org/details/csako70

MENEDZSERIZMUS: https://archive.org/details/menedzserizmusazoktatasugyben

OKTATÁS ÉS POLITIKA: https://archive.org/details/oktatasespolitika

PISA https://archive.org/details/Pisakonferencia

TUDÁSELOSZTÁS   TUDÁSMONOPÓLIUMOK:https://archive.org/details/tudaselosztas20130530

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FELSÕOKTATÁS: https://archive.org/details/2SzaboFarkas1

VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS OKTATÁS: https://archive.org/details/videkfejlesztes

 

További konferenciáink, melyek a neten megtekinthetők:

150 éve született Fináczy Ernõ  http://oktatas.uni.hu/Finaczy.htm

A magyar iskolarendszer történelmi fordulata - az általános iskola -                http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/20151217.htm

A magyar vallásszociológia fél évszázada        https://archive.org/details/vallasszociologia2011_1

A magyarországi filoszemitizmus története és jelene    https://archive.org/details/01nagymozes

A modern Izrael évtizedei          https://archive.org/details/BenGurionConference2011_1

A történész és a politikus - az alkotó és a pusztító        https://archive.org/details/homan125

A vallás, a tudomány meg a politika      https://archive.org/details/nagypetertibor_gmail_Mt60

Elites and ethnicities    https://archive.org/details/elitekesetnikumok

Holokauszt-emlékezet és antiszemitizmus a közvéleményben            https://archive.org/details/holokausztemlekezet

Iványi Tibor emlékkonferencia   https://archive.org/details/IvanyiTiboremlekkonferencia

Katolicizmus és demokrácia. 150 éve született Hock János plébános, az 1918-as Papi Tanács és Nemzeti Tanács elnöke            https://archive.org/details/hock150

Magyar polip     https://archive.org/details/magyarpolipvitaja

Népszámlálás vita        http://oitk.tatk.elte.hu/hu/nepszamlalas

Oktatásszociológiai konferencia Ferge Zsuzsa 80. születésnapjára       https://archive.org/details/fergeconference

Szabad egyház szabad államban          http://oktatas.uni.hu/Cavour.htm

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században   empirikus megközelítések            https://archive.org/details/Tarsadalomtudomanyokesbolcseszettudomanyok

The Social Sciences since 1945 in East and West : Continuities, Discontinuities, Institutionalization and Internationalization https://archive.org/details/CEU201504

Vallásszociológusok éjszakája   https://archive.org/details/wesleyejszakaja2014

Vitányi 90         https://archive.org/details/Vitanyi90

Zsidóság, tradicionalitás és modernitás            https://archive.org/details/karady75_1

 

 

Néhány korábbi szakkönyvvita, mely a neten megtekinthető

Barna Gábor: Vallások, határok, kölcsönhatások            https://archive.org/details/vallasokhatarokkolcsonhatasok

Csizmadia Ervin: Miért alaptalan a magyar demokrácia:            https://archive.org/details/csizmadia2

Erõs Ferenc: Pszichoanalízis és kulturális emlékezet:            https://archive.org/details/erosferencesplehcsaba

Erõs Vilmos : A szellemtörténettõl a népiségtörténetig  https://archive.org/details/IMAG0001

Gedő Éva: Német történészvita https://archive.org/details/nemettorteneszvita_201505

Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó         https://archive.org/details/NepNemzetZsido

Hajdu Eszter: Ítélet Magyarországon    https://archive.org/details/IteletMagyarorszagon

Holló Péter: Állambiztonsági dokumentumok:            https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123

Karády-Nagy: Numerus clausus in Hungary     https://archive.org/details/IMAG00031

Karády-Nagy: Szociológiai dolgozatok  https://archive.org/details/konyvvita20130614a

Kende Péter életmûsorozat       https://archive.org/details/KendeRomsics

Kozma Tamás (szerk) Tanuló régiók :  https://archive.org/details/tanuloregiok

Nagy Péter Tibor: A növekvõ állam árnyékában:            https://archive.org/details/konyvvita20130614bMov001

Nagy Péter Tibor: Oktatás-történet-szociológia https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128

Pók Attila: A haladás hitele       http://oitk.tatk.elte.hu/hu/pok

Polónyi István (szerk.) Az akadémiai szféra és az innováció            http://archive.org/details/MsztKonyvvitaPolonyiIstvanKonyverol_785

Rajki-Szigeti: Szabadegyházak története            https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123

Sáska Géza: Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát:            https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128

Schwendtner Tibor: Eljövendõ múlt       https://archive.org/details/eljovendomult

Somlai Péter: Család 2.0          https://archive.org/details/KonyvvitaSomlaiPeterCsalad20CKoteterol

Szabó Ildikó (szerk) : Campuslét          https://archive.org/details/campuslet

Ungváry Krisztián: A Horthy rendszer mérlege  https://archive.org/details/AHorthyrendszermerlege

 

Filmsorozat és beszélgetések a felszabadulás hetvenedik évfordulójára 

Andre Libik: A harmadik birodalom felemelkedése és bukása     https://archive.org/details/AndreLibik

André Libik: Goebbels  http://www.szociologia.hu/goebbels___filmvetites_es_beszelgetes/

Kovács András: Októberi vasárnap            http://www.szociologia.hu/oktoberi_vasarnap_filmvetites_es_beszelgetes/

Szántó Erika: Gaudiopolis         https://archive.org/details/gaudiopolis