KÉT JANUÁR 29-I RENDEZVÉNYRE HÍVJUK FEL FIGYELMÉT

 

 

LAdányi könyv vitája

PUSZTAI könyv vitája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAdányi könyv vitája

 

Könyvvitasorozatunk (http:/oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm ) keretében napirendre tűzzük Ladányi János Önpusztító nemzeti habitus című könyvét

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Ladanyi_Janos_Onpusztito_nemzeti_habitus&id=279393&type=22

Tartalomjegyzék: I. Szisztematikus önpusztítás és önsorsrontás; 1. Néhány epidemiológiai adat; 2. Nemzetkarakterológiai érvelések és bonmot-k; 3. Durkheim az öngyilkosságokat meghatározó társadalmi feltételekről; 4. Kísérlet a durkheimi öngyilkosság-fogalom kiterjesztésére; 5. Tartósan köztes helyzet; 6. Nemzeti habitus; II. Zsákutcás fejlődés; 1. Komp-ország az Európai Unióban; 2. „Magyar modell”; 3. Megtorpanás; 4. Szociális deficit; 5. Elszalasztott történelmi esély; III. A lokális tradíció ereje; 1. A miskolci gettó-ügy a rendszerváltás hajnalán; 2. Az etnikai konfliktusok gyakorisága és intenzitása; 3. Újabb miskolci gettó-ügy a „fülkeforradalom” hajnalán; 4. Önsorsrontó cselekedetek egymást erősítő láncolata; 5. A lokális tradíció; IV. „Komp-ország megindult DÜHÖSEN Kelet felé” újra; ;

 

A könyvvita időpontja:

2016 január 29 17 h

Helyszín: WJLF. VIII Dankó u 11, Kline terem

 

Program:

 

17.00 Iványi Gábor, rektori köszöntő

17.05. Ladányi János, MTA doktora, : Önpusztató nemzeti habitus

17.25. Csepeli György (MTA doktora) : Vélemény Ladányi János könyvéről

17.45. Szelényi Iván (MTA tagja) Vélemény Ladányi János könyvéről

18.05. Vita

 

+++

 

PUSZTAI könyv vitája

 

Könyvvitasorozatunk keretében (http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm ) együttműködve az MSZT vallásszociológiai szakosztályával napirednre tűzzük Pusztai Gabriella Pathways to Success in Higher Education Rethinking the Social Capital Theory in the Light of Institutional Diversity c könyvét.

http://www.peterlang.com/download/datasheet/86390/datasheet_266426.pdf

Students are influenced by their peer networks instead of the invisible hand of meritocracy. This statement by David Riesman is still true today. The volume analyses how students make use of social connections and the expanding opportunities offered by contemporary tertiary education. The results show that the resources provided by higher education institutions may be termed social capital, adding a new dimension to literature related to students and the institutional environment

 

A könyvvita időpontja:

2016 január 29 14 h

Helyszín: WJLF. VIII Dankó u 11, Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Program:

14.00 Nagy Péter Tibor MTA doktora Megnyitó

14.05. Pusztai Gabriella, MTA doktora : A felsőoktatási sikerhez vezető utak

14.25. Hegedűs Rita (PhD) : Vélemény Pusztai Gabriella könyvéről

14.45. Vita

 

 

 

Néhány korábbi EDUCATIO ® konferencia megtekinthető a neten:

 

ADATROBBANÁS              https://archive.org/details/adatrobbanas

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HETVEN ÉVE https://archive.org/details/azaltalanosiskolahetveneve

ÉRTÉKELÉS ÉS POLITIKA: https://archive.org/details/ertekelespolitikak

FIATALOK: https://archive.org/details/ifjusagszociologia

LÁTSZAT ÉS VALÓ: https://archive.org/details/csako70

MENEDZSERIZMUS: https://archive.org/details/menedzserizmusazoktatasugyben

OKTATÁS ÉS POLITIKA: https://archive.org/details/oktatasespolitika

PISA https://archive.org/details/Pisakonferencia

TUDÁSELOSZTÁS   TUDÁSMONOPÓLIUMOK:https://archive.org/details/tudaselosztas20130530

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FELSÕOKTATÁS: https://archive.org/details/2SzaboFarkas1

VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS OKTATÁS: https://archive.org/details/videkfejlesztes

 

További konferenciáink, melyek a neten megtekinthetők:

150 éve született Fináczy Ernõ  http://oktatas.uni.hu/Finaczy.htm

A magyar iskolarendszer történelmi fordulata - az általános iskola -                http://oktatas.uni.hu/keret.cgi?/20151217.htm

A magyar vallásszociológia fél évszázada        https://archive.org/details/vallasszociologia2011_1

A magyarországi filoszemitizmus története és jelene    https://archive.org/details/01nagymozes

A modern Izrael évtizedei          https://archive.org/details/BenGurionConference2011_1

A történész és a politikus - az alkotó és a pusztító        https://archive.org/details/homan125

A vallás, a tudomány meg a politika      https://archive.org/details/nagypetertibor_gmail_Mt60

Elites and ethnicities    https://archive.org/details/elitekesetnikumok

Holokauszt-emlékezet és antiszemitizmus a közvéleményben            https://archive.org/details/holokausztemlekezet

Iványi Tibor emlékkonferencia   https://archive.org/details/IvanyiTiboremlekkonferencia

Katolicizmus és demokrácia. 150 éve született Hock János plébános, az 1918-as Papi Tanács és Nemzeti Tanács elnöke            https://archive.org/details/hock150

Magyar polip     https://archive.org/details/magyarpolipvitaja

Népszámlálás vita        http://oitk.tatk.elte.hu/hu/nepszamlalas

Oktatásszociológiai konferencia Ferge Zsuzsa 80. születésnapjára       https://archive.org/details/fergeconference

Szabad egyház szabad államban          http://oktatas.uni.hu/Cavour.htm

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században   empirikus megközelítések            https://archive.org/details/Tarsadalomtudomanyokesbolcseszettudomanyok

The Social Sciences since 1945 in East and West : Continuities, Discontinuities, Institutionalization and Internationalization https://archive.org/details/CEU201504

Vallásszociológusok éjszakája   https://archive.org/details/wesleyejszakaja2014

Vitányi 90         https://archive.org/details/Vitanyi90

Zsidóság, tradicionalitás és modernitás            https://archive.org/details/karady75_1

 

 

Néhány korábbi szakkönyvvita, mely a neten megtekinthető

Barna Gábor: Vallások, határok, kölcsönhatások            https://archive.org/details/vallasokhatarokkolcsonhatasok

Csizmadia Ervin: Miért alaptalan a magyar demokrácia:            https://archive.org/details/csizmadia2

Erõs Ferenc: Pszichoanalízis és kulturális emlékezet:            https://archive.org/details/erosferencesplehcsaba

Erõs Vilmos : A szellemtörténettõl a népiségtörténetig  https://archive.org/details/IMAG0001

Gedő Éva: Német történészvita https://archive.org/details/nemettorteneszvita_201505

Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó         https://archive.org/details/NepNemzetZsido

Hajdu Eszter: Ítélet Magyarországon    https://archive.org/details/IteletMagyarorszagon

Holló Péter: Állambiztonsági dokumentumok:            https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123

Karády-Nagy: Numerus clausus in Hungary     https://archive.org/details/IMAG00031

Karády-Nagy: Szociológiai dolgozatok  https://archive.org/details/konyvvita20130614a

Kende Péter életmûsorozat       https://archive.org/details/KendeRomsics

Kozma Tamás (szerk) Tanuló régiók :  https://archive.org/details/tanuloregiok

Nagy Péter Tibor: A növekvõ állam árnyékában:            https://archive.org/details/konyvvita20130614bMov001

Nagy Péter Tibor: Oktatás-történet-szociológia https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128

Pók Attila: A haladás hitele       http://oitk.tatk.elte.hu/hu/pok

Polónyi István (szerk.) Az akadémiai szféra és az innováció            http://archive.org/details/MsztKonyvvitaPolonyiIstvanKonyverol_785

Rajki-Szigeti: Szabadegyházak története            https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123

Sáska Géza: Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát:            https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128

Schwendtner Tibor: Eljövendõ múlt       https://archive.org/details/eljovendomult

Somlai Péter: Család 2.0          https://archive.org/details/KonyvvitaSomlaiPeterCsalad20CKoteterol

Szabó Ildikó (szerk) : Campuslét          https://archive.org/details/campuslet

Ungváry Krisztián: A Horthy rendszer mérlege  https://archive.org/details/AHorthyrendszermerlege

 

Filmsorozat és beszélgetések a felszabadulás hetvenedik évfordulójára 

Andre Libik: A harmadik birodalom felemelkedése és bukása     https://archive.org/details/AndreLibik

André Libik: Goebbels  http://www.szociologia.hu/goebbels___filmvetites_es_beszelgetes/

Kovács András: Októberi vasárnap            http://www.szociologia.hu/oktoberi_vasarnap_filmvetites_es_beszelgetes/

Szántó Erika: Gaudiopolis         https://archive.org/details/gaudiopolis