Nagyon gyakran cserélődik a file! Kattintson a frissítésre, ha a legutóbbi változatot akarja látni!
A társadalmi nemek és a testvértudományok
Magyar Tudomány Ünnepe 
WJLF, Budapest, VIII. Dankó u 11, Fszt. Kline terem
Időpont 2018.11.16 péntek és 2018.11.17 szombat
A konferencia meghírdetése:
 http://oktatas.uni.hu/20181117.htm
A konferencia ingyenes és regisztrációt nem igényel. A konferencia teremben 110 fő foglalhat helyet, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Az előadásokról videofelvétel készül, melyek - hacsak az előadó nem emel ez ellen kifogást - az interneten megtekinthetők lesznek.
Program
 (Javasoljuk, hogy az érdeklődők közvetlenül a konferencia előtt tekintsék meg ismét a programot!)
Az egyes programpontok 25 percig tartanak. Ebből 15 perc előadás és 10 perc vita.  A szekciókon belül cserék lehetségek. A blokkok kezdő időpontja fix.
péntek
            8.00 Iványi Gábor megnyitója      
               08.10 Első szekció      
Dupcsik Csaba / Dr Hab / MTA TK / : A láb mindig kéznél van (ha valakibe bele kell rúgni), avagy az antigenderizmus ideológiája Tárgy- szavak: család/nemek ideológiai használata, familizmus, antigenderizmus  
Béres-Deák Rita / PhD /   / : "Két unokám van, és egyik sem vér szerinti"  – Szivárványcsaládok és eredeti család Tárgy- szavak: szivárványcsaládok, család, gyermekvállalás  
B Kádár Zsuzsa - Géczi János / PhD, PhD /   / : Beszélgetés a "Vadnarancsok"-ról Tárgy- szavak: homoszexualitás, Kádár-korszak, "devianciák"  
Hrotkó Larissa / PhD / MTÖE / : A nemek szerepeinek ábrázolása a 20. század eleji zsidó sajtó hirdetéseiben Tárgy- szavak: reklám, sztereotípia, társadalmi nem  
Kozma György / PhD hallgató / OR-ZSE / : Lehetséges-e kompromisszum a genderizmus vitában? Tárgy- szavak: traumatikus, genetikus, cenzúra  
            10.15. Szünet      
            10.25. Második szekció      
Erőss Gábor / PhD / MTA TK / : Rossz fiúk, jó lányok. A sajátos nevelési igény (SNI) kategóriáiba való besorolás nemek szerinti mintázatai Tárgy- szavak: óvoda-iskola átmenet, nemi egyenlőtlenségek, oktatásszociológia  
Nagy Beáta / Dr Hab / BCE / : A jó anyaság koncepcióinak változásai  Tárgy- szavak: jó szülőség, intenzív anyaság, extenzív anyaság  
Rédai Dorottya / PhD / CEU / : "Ez egy ilyen láthatatlan probléma szerintem. " Középiskolás tanárok és diákok nézetei a nemek közti iskolai esélyegyenlőségről Tárgy- szavak: közoktatás, nemek közti esélyegyenlőség, újratermelődés  
Sipos Alexandra / PhD hallgató /   / : A házasság intézményének újragondolása - kritikák és elméletek Tárgy- szavak: egyenlő házasság, jogfilozófia, LMBT+  
Vajda Róza / PhD hallgató /   / : Fertilitás és egyenlőség Tárgy- szavak: gyermekvállalás, munkaerőpiaci hátrányok, nemek társadalmi egyenlősége  
            12.30. Ebédszünet      
            13.10 Harmadik szekció      
Bánlaky Pál / CSc / WJLF / : Nemi szerepek a cigányság körében - a nemi szerepek etnikai-kulturális meghatározottsága Tárgy- szavak: cigányság, szubkultúra, nemi szerepek  
Csepregi András / PhD / WJLF / : Férfi szerepek és női szerepek Dietrich Bonhoeffer családjában, döntéseiben és teológiájában Tárgy- szavak: patriarchális család, helyettesítés, másokért élt élet  
Kertai-Szabó Ildikó / PhD / WJLF / : Látva nem látni (Teológiai vakság és/vagy férfi vakság?) Tárgy- szavak: dialektikus teológia, Thurneysen, házaspárok lelkigondozása  
Perintfalvi Rita / Dr / Universität Wien / : A populizmus és a vallási fundamentalizmus veszélyes flörtje. Reflexió a gender-ellenes támadásokra a teológiai etika szemszögéből Tárgy- szavak: populizmus, fundamentalizmus, gender  
Virágh Enikő / PhD hallgató /  ELTE TáTK / : Cinkosság és szolidaritás – identitás-konstrukciók egy nemi erőszak-ügy kapcsán Tárgy- szavak: genderidentitások, nemi erőszak diskurzusok, szolidaritás  
            15.15 Szünet      
            15.25 Negyedik szekció      
Borgos Anna / PhD / MTA TTK / : "Mindent a nőért." Hermann Alice és a reklámlélektan Tárgy- szavak: Hermann Alice, reklámlélektan, női szerepek  
Kovács Mónika / Dr Hab / ELTE-IPPI / : Lázadó vagy vagány lányok? Nem-tradicionális női modellek és a gender esszencializmus dekonstrukciója Tárgy- szavak: nemi szerepek, esszencializmus, gyerekkönyvek  
Lengyel Lea / absz. .PhD h. / RÉS, ELTE-TáTK / : Apám lánya vs. férjem felesége Tárgy- szavak: hajléktalan nők, asszonynevek, női identitás  
Majsai Tamás / CSc / WJLF / : Szentírás, kereszténység, egyházak pro homofilia Tárgy- szavak: theológia, párkapcsolat, szexuál-etika  
Papp Szilvia Anikó / PhD hallgató / OR-ZSE / : Női sorsok Joseph Roth Jób című kisregényében Tárgy- szavak: asszimiláció, zsidó család, krízishelyzetek  
            17.30 Szünet      
            17.40 Ötödik szekció      
Geambașu Réka / PhD / BBTE / : Erdélyi magyar anyavállalkozók: mi van a név mögött? Tárgy- szavak: női vállalkozók, anyavállalkozók, erdélyi magyar nők foglalkoztatottsága  
Gregor Anikó / PhD / ELTE Tátk / : A részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos dilemmák Tárgy- szavak: részmunkaidő, gender rezsim, nők közti egyenlőtlenségek  
Kőrösi Gábor / DSc / MTA KRTK - PTE / : A bérdiszkriminizáció szerkezete Tárgy- szavak: férfi-nő bérkülónbség változása, diszkrimináció, eloszlás  
Kövér-Van Til Ágnes / Dr Hab / ELTE Tátk / : Nők a közfoglalkoztatásban Tárgy- szavak: női foglalkoztatás, esélyegyenlőség, foglalkozási szegregáció  
Tatár-Kiss Klára / PhD hallgató / ELTE TáTK / : A protestáns és katolikus vallás valamint a nők foglalkoztatottsága közötti kapcsolat Tárgy- szavak: vallás, esélyegyenlőség, foglalkoztatottság, női vezetés, gender gap  
Paksi Veronika / PhD hallgató / ELTE TáTK / : Nők a tudományban: friss európai és hazai kutatási eredmények Tárgy- szavak: kutatás-fejlesztés, munkapiac, életpályák,   
Szombat                  
            10.00 Hatodik szekció      
Auer Eszter / PhD hallgató /   / : Gender és oktatás. Traumafeldolgozás és biblioterápia lehetőségei a középiskolában Tárgy- szavak: trauma, biblioterápia, oktatás  
Joó Mária   Dr Hab / ELTE BTK /: Simone de Beauvoir és gender-ma Tárgy- szavak:  fenomenológia, megélt test, gender (a nő alakulása)  
Sebestyén Eszter /   /   / : A társadalmi nemek oktatásának és kutatásának nehézségei egy éretlen társadalomban Tárgy- szavak: az oktatás autonómiájának megszűnése, a jog papírosjoggá válása, az állampolgár gyermekként kezelése  
Iványi Gábor, ifj / PhD hallgató / OR-ZSE / : A levinasi alteritás (etikai) fogalmának politikai-eszkatológiai tartalmisága Tárgy- szavak: etika, másság, politikai identitás  
Huszár Ágnes / Dr Hab /   / : A gendernyelvészet - kutatás a biológiai és a társadalmi nem határvidékén Tárgy- szavak: gendernyelvészet, biológiai nem, társadalmi nem  
Kovács Ilona / Dr Hab /   / : George Sand írói és közéleti tevékenységének megítélése a társadalmi nemek szempontjából Tárgy- szavak: írónők, kritikai értékrendszer, feminizmus  
            12.30 Ebédszünet      
            13.10 Hetedik szekció      
Hadas Miklós / DSc / BCE / : Miért fontos a dzsendertudomány? Tárgy- szavak: politika,ágencia, történelem  
Balogh Lídia / PhD / MTA TK / : 1968 öröksége - hogyan vezetett az út a szexuális forradalomtól a #MeToo-mozgalomig? Tárgy- szavak: szexualitás, liberalizáció, kriminalizáció  
Fekete Mária / Dr Hab / PTE-BTK / : A nők szerepe, helyzete a Kr.e. 7. századi Dunántúlon (A halottakkal kapcsolatos szokások vázlatos áttekintése) Tárgy- szavak: vezető, kísérő, megsemmisülő  
Pécsi-Pollner Katalin / PhD / GDW-IAK / : Női szem és női hang - holokauszt túlélő nők narratívái Tárgy- szavak: cionista, embermentő, életinterjú  
Wessely Anna / PhD / ELTE, MKE / : Mit tanít a Gender Studies? Tárgy- szavak: maszkulinitás, kreativitás, poszt-fordista termelés  
            15.15 szünet      
            15.25 Nyolcadik szekció      
Kovács Edina / PhD hallgató /   / : A társadalmi nem hatása a pedagóguspályán Tárgy- szavak: gender, pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés, folyamatos szakmai fejlődés (CPD)  
Kund Attila / absz. .PhD h. /   / : A "nőkérdés" és a magyar fajbiológia az 1920-as években Tárgy- szavak: Horthy-korszak, "nőkérdés," tudományos rasszizmus  
Nagy Péter Tibor / DSc / WJLF-ELTE TáTK / : A bölcsészkar hallgatóságának nemi arányai 1910 - 2010 Tárgy- szavak: hallgatók a bölcsészkaron, rekrutáció, társadalmi nemek  
Thun Éva / PhD / PE MFTK NI - WJLF / : A tanári életpálya modellről a pedagóguskutatás és a társadalmi nemek interdiszciplináris nézőpontjából Tárgy- szavak: tanári professzió, gender, pedagóguskutatás  
Zsigmond Csilla / PhD hallgató /   / : Kisebbség és kisebbség(e). A családról szóló romániai népszavazás néhány kisebbségi aspektusa Tárgy- szavak: politikai participáció, romániai népszavazás a családról, kisebbségek  
            17.30 szünet      
            17.40 Kilencedik szekció      
Géczy Dorottya / PhD hallgató / PTE-BTK / : Mitől fenyegetett a nemünk? A nemi identitásfenyegetettség és a nem reprezentációjának kapcsolata Magyarországon. Tárgy- szavak: szociális reprezentáció, identitás fenyegetettség, asszociáció.  
Horváth Zsuzsanna / PhD /   / : A nemek közötti különbségek az Országos kompetenciamérés  eredményeiben Tárgy- szavak: szövegértés, matematika, iskolázási preferenciák  
Federmayer Éva / Dr Hab / ELTE-BTK / : Társadalmi nem (gender), környezet, kultúra és irodalom: a feminista ökokritika vázlata Tárgy- szavak: felelősség, Antropocén, társadalmi nem  
Kovács Rita / PhD hallgató / BCE PTI / : „Anya soha nem beszélt a háborúról”: A német megszállókkal fraternizáló nők és gyermekeik körüli tabu Norvégiában Tárgy- szavak: nőtörténet, II. világháború, Norvégia  
Vajda Károly / Dr Hab / OR-ZSE / : Dei imago et genus Tárgy- szavak: A zsidó monoteista Istenképzetek a biológiai és társadalmi nemek fölfogásához fűződő viszonya; fejlődés; absztrakció;  
Radvánszki   Péter / PhD hallgató / OR-ZSE / : Hanna a Talmudban - egy megrázó tanúságtétel a biológiai meghatározottságról? Tárgy- szavak: Talmud, biológiai meghatározottság, sztereotípiák