videobook a lap alján

Vallási sokszínűség az indiai szubkontinensen - világnézet, vallás, egyház a történelemben


Az indiai szubkontinens a vallási és világnézeti sokszínűség régiója. A hangsúlyozottan multidiszciplináris konferenciára minden érdeklődőt várunk. A részvétel ingyenes, regisztrációt nem igényel.

A konferencia Mahatma Gandhi születésének százötvenedik évfordulója előtt is tiszteleg.

 


A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019.10.06 , vasárnap

(Ha a jelentkezők száma 8 alatt marad, a konferencia délutánra korlátozódik, 8-14 előadás esetén reggeltől estig tart az ülés. Több jelentkező esetén párhuzamos szekciók lesznek.)

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20191006.htm

szervező: WJLF Tudományos Tanácsa, Nagy Péter Tibor

 

14.00

India nagykövete v helyettese

Megnyitó-előadás Gandhi életéről

14.45

Boreczky Katalin

Hellénisztikus hatások a gandhárai buddhista művészetre

15.05

Vita

 

15.25

 

Szünet

15 55

Balogh Péter

Az erőszakmentesség öröksége… (?) – a sokszínű és megosztott India konfliktusai

16.05

vita

 

16.25

Orosz Mariann

Gandhi varázsa

16.45

vita

 

17 05

Nagy Péter Tibor

Gandhi és a magyar média - módszertani kisérlet

17.25

vita

 

17.45

Zárszó

 

 

Részletes program

 

A kettős programközlés oka több – a 2010-es évek folyamán kialakult - tudományszociológiai jelenség. Vannak kollégáink, akiknek a munkaadója – általában valamely kormányhivatal – ragaszkodik hozzá, hogy a szerző tüntesse fel, magánvéleményéről és nem az intézmény álláspontjáról van szó. Más kollégák esetében a munkaadók (vagy másodállásokat, megbízásokat biztosítók, finanszírozók, programgazdák) az intézmények közötti versengéstől hajtva odáig mennek, hogy pontosan megkövetelik, hogyan szerepeljen az intézmény, a tanszék stb neve a programban. Ismét mások sérelmezik a tudományos címek magyarországi kavalkádjából következő, őket másoknál „hátrább” minősítő rovatok jelenlétét a programban. Sok kollégánk reménykedik, hogy előadáscíme, tárgyszavai, absztraktja keresőmotorok révén magyar – és nemzetközi – idézettség-növekedés esélyét villantja fel.

Mindezen igények hatására a program egyik verziója csak az elaődó nevét és előadása címét tartalmazza, míg a másik verzió adatgazdagabb

 

A részltes program rovatai:

Név

Fokozat

Munkahely

Előadáscím

Tárgyszavak

Absztrakt

Előadáscím - angolul

Tárgyszavak – angolul

Absztrakt - angolul

 

 

 

Balogh Péter

 

Fokozat

PhD

Intézmény

SZTE BTK Szociológia Tanszék

Cím

Az erőszakmentesség öröksége… (?) – a sokszínű és megosztott India konfliktusai

Tárgyszavak, absztrakt

vallási megosztottság; társadalmi beágyazottság, terrorizmus

Tervezett előadásunk keretében India egy (há)borúsabb arcával foglalkozunk: a konfliktusok problémáját állítjuk középpontba az erőszakmentesség szülőföldjén. A kérdéskörnek az ad jelentőséget, hogy a konfliktusok beágyazottsága szemléletesen jelenik meg az indiai szubkontinensen: egyrészt az indiai társadalom vallási sokszínűsége, etnikai megosztottsága és bizonyos esetekben radikalizmusa révén, másrészt a rivalizáló csoportok közötti erőszakos támadások egymásba kapcsoltsága valamint több esetben azok határon átívelő jellege miatt. Előadásunkban a fenti kérdéskörhöz kívánunk empirikus adalékokkal szolgálni.

Title

The legacy of nonviolence… (?) – conflicts of the diverse and divided India

Keyword, abstract

religious division; social embeddedness; terrorism

We wish to present some research results about the less jovial face of India focusing on the issue of conflicts in the birthplace of nonviolence. The topic can be considered notable because social embeddedness of conflicts in the Indian subcontinent proves to be rather apparent. On the one hand it can be seen in the religious diversity, ethnical division and – in some cases – radicalization of the Indian society, on the other hand it originates in the connectedness of the violent attacks by the different rival groups furthermore the transnational relations of some attacks. In the presentation we wish to shed some light empirically on the issue above.

Boreczky Katalin

 

Fokozat

doktorjelölt

Intézmény

WJLF

Cím

Hellénisztikus hatások a gandhárai buddhista művészetre

Tárgyszavak, absztrakt

buddhizmus; hellénizmus; művészet

Előadásomban a görög- indiai kapcsolatok egy érdekes fejezetéről szeretnék beszélni, arról, milyen hatással voltak első sorban Gandhárában a korai buddhista művészetre. Ehhez általában a hellénisztikus szobrászat néhány jellemzőjét is ismertetni kell.

Title

The effect of Hellenism on Gandharan Buddhist art

Keyword, abstract

Buddhism; Hellenism; art

I would like to show how and in what respect was Indian art influenced by Greek (Hellenistic) and Indian relations.

"

Nagy Péter Tibor

 

Fokozat

DSc

Intézmény

WJLF / ELTE TÁTK

Cím

Gandhi és a magyar média - módszertani kisérlet

Tárgyszavak, absztrakt

Gandhi, India, kutatásmódszertan

Az interco-ssh kutatás keretében - Karády Viktorral közösen - több nagy adatbázist építettünk fel mely elvileg annak tanulmányoztására alkalmas, hogyan tükröződnek a világ jelenségei, részben az adat születésének pillanatában kortárs, részben az adat születésének pillanatából nézve történeti jelenségek a magyar médiában. A magyar sajtó, folyóirat és szakkönyvtömeg három különböző értelemben vizsgáltatott át. A hetilap, folyóirat és könyvkiadás 1940 és 2010 közötti világát a művek címei alapján elemeztük, a társadalomtudományi relevanciájú művek tartalmi percepciója tükrének fogadtuk el a FSZEK tárgyszókatalógusát, s végül a nagyszámú folyóiratra, sőt napilapokra is kiterjedő teljes szövegű keresést, ahogyan ez az adtplus szövegbank alapján lehetséges.

Title

Gandhi and the Hungarian media - a methodological experience

Keyword, abstract

Gandhi, India, methodology

In the framework of Interco-ssh European project (partner: Victor Karady) we have created several big databank targeting the study the mirroring of the phenomenons of the world in the Hungarian printed media. From the publishing date of the data we can study contemporary percepcition and historical perception. (Appeiring of name of Gandhi in 1948 - means a contemporary, appeiring in 1978 means a historical perception.) There are three kind of source. 1. the word of titles of books and articles (1940-2010) 2 the key words of books and articles given by the staff of the greatest social science bibliography center (The Municipal library of Budapest) 3. a full text search, as we can do it using the adtplus website, the greatest Hungarian databank.

 

Orosz Mariann

 

Fokozat

MA

Intézmény

WJLF

Cím

Gandhi varázsa

Tárgyszavak, absztrakt

Gandhi, varázs, illúzió

"Mahatma Gandhi 150.születésének évfordulójára emlékezünk idén világszerte. Indiában egész évben a Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség szigorúan elkülönített keretet biztosít arra, hogy akár heti rendszerességgel az ország különböző területén konferenciát, workshopot szervezzenek Gandhi tiszteletére, hogy méltó képpen emlékezzenek meg Gandhiról, hitvallásáról, etikájáról, politikai üzeneteiről és életformájáráról, mely a mai napig áthatja az Indiai állampolgárok és politikusok gondolkodását.

Ő valóban mélységesen hitt abban, hogy az 1 milliárd fős indiai szubkontinensen a vallások egymás mellett élhetnek nyugalomban, valóban hitt abban, hogy szegények és gazdagok között nem kell különbséget tenni és azonos szeretetet és tiszteletteljes bánásmódot érdemelnek meg a társadalom szereplői. Hitt az erőszakmentességben, teljes életét így élte le. Ő a szatyagarha megalkotója. De hogyan is sikerült neki mindezt a csupa jót sugározni és átadni minden társadalmi és politikai szereplőnek?

"

Title

The magic of Gandhi

Keyword, abstract

Gandhi; magic; illusion

"Mahatma Gandhi 150.születésének évfordulójára emlékezünk idén világszerte. Indiában egész évben a Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség szigorúan elkülönített keretet biztosít arra, hogy akár heti rendszerességgel az ország különböző területén konferenciát, workshopot szervezzenek Gandhi tiszteletére, hogy méltóképpen emlékezzenek meg Gandhiról, hitvallásáról, etikájáról, politikai üzeneteiről és életformájáról, mely a mai napig áthatja az Indiai állampolgárok és politikusok gondolkodását.

Ő valóban mélységesen hitt abban, hogy az 1 milliárd fős indiai szubkontinensen a vallások egymás mellett élhetnek nyugalomban, valóban hitt abban, hogy szegények és gazdagok között nem kell különbséget tenni és azonos szeretetet és tiszteletteljes bánásmódot érdemelnek meg a társadalom szereplői. Hitt az erőszakmentességben, teljes életét így élte le. Ő a szatyagarha megalkotója. De hogyan is sikerült neki mindezt a csupa jót sugározni és átadni minden társadalmi és politikai szereplőnek?

 

Videobook:

 

https://youtu.be/mPoDfPAdLco

https://youtu.be/9yztop2uO8c

https://youtu.be/vOZmNqNxr3c

https://youtu.be/XPZE0dPCjbo

 https://youtu.be/A-juUIenNC8

Ha kattintásra nem nyílik, másold be a böngésződ parancssorába

 

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Gandhi_150_0.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Gandhi_150_1.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Gandhi_150_2.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Gandhi_150_3.mp4

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Gandhi_150_4.mp4

Ha kattintásra nem nyílik, másold be a böngésződ parancssorába